ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

บันทึกเวลางานผ่านหน้ากาก พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายภายใน 1 วินาที ด้วยเครื่องสแกนใบหน้า XFace200+ [TI]

เครื่องสแกนใบหน้า XFace200+ [TI] เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่การบันทึกเวลางานและตรวจวัดอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน พร้อมใช้งานร่วมกับระบบ Access Control อย่างมีประสิทธิภาพ