ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 01, 2022

ซอฟต์แวร์ที่เป็นมากกว่าการทำเงินเดือน ยกระดับการจัดการอย่างรอบด้าน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR

ซอฟต์แวร์ที่เป็นมากกว่าการทำเงินเดือน ยกระดับการจัดการอย่างรอบด้าน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR

“โปรแกรมเงินเดือน” หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล เป็นเสมือนผู้ช่วยมือหนึ่งด้านการจัดการระบบบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนประวัติ การคำนวณเงินเดือน รายการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีต่าง ๆ หรือระบบฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกให้แก่ HR หรือฝ่ายบริหารงานบุคคล

ไทเกอร์ซอฟท์จึงขอแนะนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงาน 4 Module ดังนี้

  • e-Personnel
  • e-Time Attendance
  • e-Payroll
  • e-Training

 

โมดูลของโปรแกรมเงินเดือน Tiger eHR

Tiger eHR สามารถแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Back Office และ Website ที่แยกสิทธิ์การใช้งานได้ รองรับการทำงานบนระบบ Client Server และ Cloud Server รวมถึงการใช้งานบน Web on Mobile ซึ่งโปรแกรมรองรับ 2 ภาษาเพื่อสามารถใช้งานได้กับทุกองค์กร โดยแต่ละ Module มีหน้าที่การทำงานดังนี้

1) ระบบทะเบียนประวัติ/สวัสดิการ (e-Personnel)

รองรับการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานได้ไม่จำกัด ทั้งชื่อ ที่อยู่ รหัสและภาพถ่ายพนักงาน พร้อมเชื่อมข้อมูลกับระบบอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ และแบ่งแยกประเภทของพนักงานได้อย่างชัดเจน เช่น แยกสังกัด/ฝ่าย แผนก ตำแหน่ง ระดับการบริหาร สถานะการทำงาน รวมถึงพนักงานพาร์ตไทม์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลของพนักงานอย่างง่ายดาย ต่างจากการค้นหาในแฟ้มเอกสารแบบเดิม ๆ ที่ล่าช้าและเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

2) ระบบปฏิบัติงาน (e-Time Attendance)

ระบบจัดการเวลาการทำงานของพนักงาน สามารถสร้างกะงานได้ไม่จำกัด โดยกำหนดเวลาเข้างาน เวลาออกงาน และพักเที่ยงให้แตกต่างตามกะงานนั้น ๆ รวมถึงการกำหนดอัตราค่ากะ ค่าอาหาร ให้แตกต่างตามกะนั้น ๆ ได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถจัดการการกำหนด OT ได้อีกด้วย

3) ระบบเงินเดือน (e-Payroll)

คำนวณเงินเดือนของพนักงานพร้อมจัดการในส่วนของภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลนำส่งธนาคาร ข้อมูลนำส่งประกันสังคม และข้อมูลนำส่งสรรพากร เป็นต้น โดยกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้สูงสุด 5 งวด/เดือน และสร้างงวดการจ่ายเงินพิเศษได้อีก 2 งวด ซึ่งหากมีการเลิกจ้างพนักงานโปรแกรมจะคิดคำนวณเงินชดเชย และคำนวณภาษีชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

4) ระบบฝึกอบรมพนักงาน (e-Training)

จัดอบรมพนักงานได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ ข้อมูลของพนักงานจะเชื่อมต่อมาจากระบบทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดรายละเอียดและแบ่งหมวดการฝึกอบรมได้ไม่จำกัด พร้อมระบบแจ้งตือนเมื่อใกล้ถึงวันอบรม นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรายละเอียดของวิทยากร และรายงานสรุปแผนการอบรม ที่สามารถเลือกแบบทั้งปีหรือระบุเป็นรายเดือน ทั้งพนักงานยังสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองได้อีกด้วย

ระบบบริหารงานบุคคลที่พนักงานสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง (ESS : Employee Self Service)

นอกจากจะเพิ่มความสะดวกด้านการทำเงินและการบริหารฝ่ายบุคคลในด้านต่าง ๆ แล้ว ระบบ ESS ยังเข้ามาเสริมความสะดวกอย่างรอบด้านให้แก่บุคลากรทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย

  • Web Time Online โปรแกรมลางานออนไลน์

สามารถลางานได้ด้วยตนเองผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือสมาร์ตโฟน พร้อมการตรวจสอบข้อมูลการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย และโอทีได้ด้วยตนเอง

  • e-Payslip Online สลิปเงินเดือนออนไลน์

สลิปเงินเดือนที่ไม่ต้องใช้กระดาษคาร์บอน สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองบนระบบ เพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้งานผ่าน User และ Password ซึ่งสามารถดูข้อมูลสลิปเงินเดือนย้อนหลังได้อีกด้วย

  • Tigersoft Line Notify

การแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่าน LINE ทั้งข้อมูลเวลาการเข้า-ออกงาน ข้อมูลการขาด ลา มาสาย สลิปเงินเดือน และการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 

โปรแกรม Tiger eHR ตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นเรื่องง่าย ลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก ด้วยโปรแกรม HRM ที่สามารถจัดการงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง และแม่นยำสูง จบปัญหากวนใจในการทำเงินเดือนที่ยุ่งยาก ให้ง่ายดายขึ้น

TigerSoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน HR Software ของคนไทย ให้บริการโซลูชัน HR ที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกองค์กร ด้วยโปรแกรม HR ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน อาทิ โปรแกรม Payroll, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์, เครื่องสแกนหน้าเข้างาน, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition รวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร เครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) ประตู Access Control (Access Control ประตู เข้า-ออก)

 

สนใจระบบ HR Software ของไทเกอร์ซอฟท์ สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

“รับติดตั้งทั่วประเทศ”

ครอบคลุม คุ้มค่า เครื่องสแกนใบหน้าจากแบรนด์ Tiger

Xface100 คือ เครื่องสแกนใบหน้าที่เราอยากแนะนำให้กับคุณ เพราะการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งงาน HR ที่มีทั้งระบบการสแกนใบหน้าและนิ้วมือ พร้อมโปรแกรมจัดการเวลา งานด้านความปลอดภัยอาคารหรือคลังสินค้าที่รองรับระบบ Access Control ควบคุมการ เปิด-ปิด ของประตู สร้างความปลอดภัยภายในองค์กรของคุณ

18 ส.ค. 2022

เปลี่ยนการลางานเเบบเดิม ด้วยระบบลางานออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ด้วย Tiger Web Time Online

ระบบลางานออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง หลายองค์กรยังคงคุ้นเคยกับรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการลากันอยู่ แต่รูปแบบการลางานเช่นนี้นั้นนอกจากจะทำให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อนกันแล้ว ยังส่งผลต่อความล่าช้าในกระบวนการทำงาน ที่ในบางครั้งทำให้เก […]

20 ม.ค. 2022

SBTL7000 คำตอบด้านความสวยงาม ประหยัด และปลอดภัยของคุณ

SBTL7000 คำตอบด้านความสวยงาม ประหยัด และปลอดภัยของคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าขนาดใหญ่ ที่ต้องการสร้างความปลอดภัย และปรับภาพลักษณ์ให้องค์กรทันสมัยให้มากกว่าเดิม หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” เครื่องกั้นทางเดิน SBTL7000 จาก […]

19 ก.ค. 2023