FAQ ( คำถามที่พบบ่อย )

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

เปิดโปรแกรมไม่ได้และมีคำเตือน “Cannot connect ODBC”

สาเหตุเกิดจาก

 • โปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้
 • เครื่อง Server ไม่ได้เปิดใช้งาน
 • เครื่อง Server หรือ Client ไม่ได้เสียบสาย LAN

วิธีแก้ไข

–     เปิด Drive ที่ทำการ Share มาจากเครื่อง Server ว่าสามารถเข้าได้ตามปกติหรือไม่

 • ทำการ Compact-Repair ฐานข้อมูลกรณีที่มีขนาดใหญ่เกิน 1 GB
 • หาก Drive ที่แชร์ฐานข้อมูลมาเป็นกากบาท ให้ทำการเปิดเข้าไป Drive จะทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ไม่พบ Hardlock 3 ครั้ง

สาเหตุเกิดจาก

 • เครื่อง Server กับ Client เวลาห่างกันเกิน 3 นาที
 • เครื่อง Server ไม่ได้เปิด Services ที่ชื่อ USBSERVER
 • Services USBSERVER ค้าง กรณีนี้ให้ทำการปิดเปิดใหม่
 • ฐานข้อมูลมี มีข้อผิดพลาด เช่น มีการเกิด Error สะสม

วิธีแก้ไข

 • แก้ไขเวลาเครื่อง Client หรือ Server ไม่ให้ห่างกันเกิน 3 นาที แล้วปิดเปิด Service : USBSERVER ใหม่อีกครั้ง
 • หากเวลาตรงกันแต่ยังติด Error อยู่ให้ของทำการปิด-เปิด Service : USBSERVER ใหม่
 • หากมีการปิด-เปิด Service : USBSERVER ใหม่แล้วเวลาตรงกันแล้วให้ลองทำการดับเบิ้ลคลิกเปิด USBSERVER ขึ้นมา

 

หากขึ้นข้อความ Error ดังกล่าวให้ทำการปิด USBSERVER ให้ทำการ Compact-Repair ใน ODBC

เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เปิด USBSERVER ใหม่อีกครั้ง

ประมวลผลไม่ผ่าน Payroll

สาเหตุเกิดจาก

 • เพิ่มข้อมูลพนักงาน ข้อมูลบางช่องเป็นค่าว่าง
 • การตั้งค่าหน้าประวัติพนักงาน มีการคิดภาษีบริษัทจ่ายให้ แล้วไม่ได้กดปุ่ม “ตั้งค่า”

วิธีแก้ไข้

 • เข้าโปรแกรม Payroll >> ไปที่หัวข้อ “การติดตั้งค่า” >> เกี่ยวกับโปรแกรม >> กดปุ่ม Update และ Update Excel อย่างละครั้งแล้วลองประมวลผลใหม่อีกครั้ง

เรียกดูรายงานแล้ว Error Formula

สาเหตุเกิดจาก

 • มีการติดตั้งโปรแกรม ยื่น ภงด.1 Online ทำให้ DLL ของโปรแกรมเขียนทับ
 • DLL ของโปรแกรมเงินเดือนเกิดความเสียหาย

วิธีแก้

– ใส่แผ่นโปรแกรม Rapid Cyber Payroll ให้เปิดไฟล์ Setup ทำการ Install ใหม่อีกครั้งโดนเปลี่ยน Path ที่ติดตั้ง

– กรณีที่เป็นชุด Tiger eSmartPay ให้ทำการ Uninstall ก่อนและทำการ Install อีกครั้ง

– สามารถ Download วิธีแก้ไข สำหรับชุด Rapid Cyber Payroll ได้ด้านล่าง

รายงาน ประกันสังคม แสดงคนไม่ครบ

สาเหตุเกิดจาก

 • ไม่ได้เลือกคำสั่งคิดประกันสังคมในโปรแกรม Payroll
 • ไม่ได้ใส่ลำดับสาขา

วิธีแก้ไข

– เลือกลำดับสาขาตอนเรียกรายงาน

– ตรวจสอบหน้าประวัติพนักงานว่ามีพนักงานคนที่หายไปอยู่ลำดับสาขาใด

รายชื่อพนักงานหายจากระบบ

วิธีแก้ไข

 • ตรวจสอบโดยการเพิ่มประวัติพนักงานคนเดิมซ้ำ หากเพิ่มได้แสดงว่ามี User ทำการลบข้อมูล
 • หากทำการเพิ่มประวัติพนักงานแล้วขึ้นรหัสซ้ำ ให้ลองเข้าด้วย User : admin เพราะสิทธิ User ที่ใช้อยู่อาจจะไม่ถึง หากไม่พบให้ลองตรวจสอบในบริษัทอื่นๆ ในโปรแกรมว่ามีอยู่หรือไม่
 • หากตรวจสอบแล้วไม่พบจากขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ Tigersoft
 • หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าหายไปและไม่พบอยู่ในระบบ ลูกค้าต้องเพิ่มพนักงานคนเดิมเข้าระบบและทำการกรอกรายได้สะสมเดิมด้วยตนเอง

เพราะอะไรชื่อพนักงานลาออกจึงยังติดอยู่ในงวด กรณีมีการยกเลิกประมวลผลโปรแกรมเงินเดือน

มีการประมวลผลก่อนทำการลาออก ทำให้พนักงานมีเงินเดือนติดอยู่ในงวด

วิธีแก้ไข

– ทำการยกเลิกการประมวลผลโปรแกรม Payroll ไปที่หัวข้อ “การประมวลผลเงินเดือน/ปิดสิ้นปี” >> ยกเลิกการประมวลผล/ปิดงวด เลือก เดือนและงวด ที่ต้องการยกเลิก เลือก “งวดที่” >> ใส่รหัสพนักงานลาออกทั้งช่อง รหัส …. ถึง …. เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง >> กดปุ่ม “ตกลง”

เพราะอะไรจึงประมวลผล Time Attendance ไม่ได้

 • รูปแบบเวลาใน Windows ไม่ตรงตามความต้องการของโปรแกรม

รูปแบบเวลาที่ถูกต้อง :

วิธีแก้

 • เปิด Control Panel >> Region >> Format เลือกเป็น English (United States) >> กดปุ่ม “Additional Settings…” >> ไปที่หัวข้อ “Time” เลือก Short time : HH:mm, Long time : HH:mm:ss >> ไปที่หัวข้อ “Date” Short date : dd/MMM/yyyy (พิมพ์)

ฐานข้อมูลโดนไวรัส-เสีย

ทางแก้ไข

–     หากถูกไวรัสเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ฐานข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆ ให้ทำการขึ้นฐานข้อมูลใหม่อย่างเดียว ทาง Tigersoftจะส่งไฟล์ Excel เพื่อขึ้นฐานข้อมูลใหม่เท่านั้น

–     หากสงสัยว่าเสียลองทำการ Compact-Repair หากทำขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้ ให้ทำการขึ้นฐานข้อมูลใหม่อย่างเดียว ทาง Tigersoft จะส่งไฟล์ Excel เพื่อขึ้นฐานข้อมูลใหม่เท่านั้น

โปรแกรมเงินเดือนถูก Antivirus ลบโปรแกรม

 • ให้ทำการปิดโปรแกรม Antivirus และใส่แผ่นโปรแกรมทำการ Copy Execute (.exe) ที่ถูกลบไปวาง

ไว้ที่ Path ติดตั้งโปรแกรม

 • ทำการ Exclusion หรือยกเว้นไฟล์ติดตั้งโปรแกรมไว้ เพราะตัวโปรแกรม Antivirus จะทำการลบอีกหากไม่ทำขั้นตอนนี้

อยากทราบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

สามารถ Download ข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง

อยากทราบวิธีการตั้งกะงาน

สามารถ Download ข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง

อยากทราบข้อมูลการยื่น ภงด.1 ออนไลน์

–     การยื่น ภงด.1 ออนไลน์ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม ภงด.1 ของ กรมสรรพากร

–     ตั้งค่าในโปรแกรมยื่น ภงด.1

–     เมื่อนำ Text File ออกจากโปรแกรมเงินเดือนต้องนำเข้าโปรแกรม ภงด.1จะได้ Text File ออกจากโปรแกรม ภงด.1 เพื่อนำไปยื่นชำระเงินที่เว็ปไซต์ของกรมสรรพากร

สามารถ Download ข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง

เครื่องสแกน

วิธีการแจ้งเครื่องซ่อม (ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี)

1) หลังจากติดต่อฝ่ายบริการที่ 02-347-0373 และเจ้าหน้าที่ประเมินปัญหาว่าต้องส่งเครื่องมาที่บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (ลูกค้าสามารถนำเครื่องมาส่งด้วยตนเอง หรือบริการ Messenger) เพื่อประเมินการซ่อม
2) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจะดูอาการเครื่องในเบื้องต้น

3) ประเมินการซ่อม
– กรณีสามารถซ่อมได้ จัดทำใบรับซ่อมให้ลูกค้า

– กรณีซ่อมไม่ได้ จัดส่ง Supplier ใช้เวลาในการตรวจสอบและซ่อมประมาน 1-2 อาทิตย์

(***ถ้าเครื่องอยู่ในประกันไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่กรณีถ้าหมดประกันจัดทำใบเสนอราคาค่าบริการซ่อมเครื่อง)
4) เมื่อซ่อมเครื่องเสร็จ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งลูกค้าให้มารับเครื่อง (ลูกค้าสามารถมารับเครื่องด้วยตนเอง,บริการ Messenger หรือให้ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ มีค่าบริการเพิ่มเติม)
**หมายเหตุ**
1) ค่าใช้จ่ายชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่มีวางเครดิต)
2) เงื่อนไขการรับประกัน  รับประกันความเสียหายภายใต้การใช้งานและติดตั้งที่ถูกวิธีหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ไม่รับประกันกรณีการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน,การฉีกขาด,สึกกร่อน,ขึ้นสนิม,รอยเปรอะเปื้อน หรือสินค้ามีการเปิดงัดแงะเครื่องมาก่อน

ข้อควรรู้เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสบัตรรูด ในเครื่องสแกน

–     กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง Scan ในโปรแกรมเงินเดือนจะต้องเปลี่ยนรหัสบัตรด้วย

–     หากไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนรหัสบัตรรูดเวลาของพนักงานก่อนทำการเปลี่ยนรหัสบัตร จะไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้

– การเปลี่ยนรหัสบัตรรูดที่เครื่อง Scan จะต้องลบรหัสบัตรรูดเก่าด้วยเพราะจะไม่สามารถเพิ่มลายนิ้วมือเดิมได้

คู่มือโปรแกรมเครื่องหาย ต้องการเล่มใหม่ทำอย่างไร

หากลูกค้าทำคู่มือโปรแกรมเครื่องหาย เราไม่มีบริการจัดส่งเล่มใหม่ฟรี ลูกค้าต้องซื้อใหม่เท่านั้น