ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 05, 2022

สำหรับใครที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Facility Management กันอยู่บ้าง ถ้าหากให้พูดกันง่าย ๆ ก็คือเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรอาคารของสถานที่หรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้ามเพราะอาจทำให้ธุรกิจไม่เติบโตและเกิดปัญหาขึ้นมาได้

การบริหารทรัพยากรอาคารหรือ Facility Management คืออะไร?

การบริหารทรัพยากรอาคารหรือ Facility Management ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อันกันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน กิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด หากกล่าวให้เข้าใจโดยง่ายก็คือเป็นการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้งานหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นตามองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Facility Management กันอยู่ไม่น้อย แต่ก็มักจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการวางแผน Facility Management เกิดขึ้นได้เสมอจนอาจทำให้การบริหารทรัพยากรอาคารนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

Facility Management

4 ข้อสำคัญในการวางแผน Facility Management ที่มักผิดพลาดบ่อย

สำหรับการวางแผน Facility Management ที่มักจะเกิดการผิดพลาดกันอยู่บ่อย ๆ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อสำคัญดังนี้

1. วางแผนสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิด

ต้องบอกว่าการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของการบริหารทรัพยากรอาคารนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไป ซึ่งก็อาจจะมาทั้งจากความมั่นใจในการวางระบบที่คิดว่าดีอยู่แล้ว หรืออาจไม่อยากสิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนนี้มากนัก แต่ต้องบอกว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว แม้จะมีเปอร์เซ็นต์เกิดที่น้อย ก็สามารถทำให้ธุรกิจขอบคุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้ทันที ดังนั้นการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจึงสมควรทำอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและมูลค่าทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

2. การดูแลรักษาอุปกรณ์จำเป็นไม่ดีเท่าที่ควร

การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอาจส่งผลต่อการทำงานได้ อย่างเช่น เครื่องสแกนนิ้วรวน แต่ไม่รู้วิธีแก้ไขเบื้องต้น ก็ทำให้พนักงานไม่สามารถสแกนนิ้วเพื่อบันทึกการเข้าหรือออกการทำงานได้ ทำให้เสียเวลาในการซ่อมแซมและไม่สามารถบันทึกสถิติการเข้าทำงานได้ ดังนั้น Facility Management ที่ดีก็ควรที่จะมีการวางแผนในด้านการบำรุงรักษา จดบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานที่ใช้งานหรือผู้ที่ต้องทำการซ่อมบำรุงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ และสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อต้องมีการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด

3. เลือกลงทุนกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในบางครั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงเพราะอาจจะต้องการประหยัดงบประมาณอาจเป็นเรื่องที่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เป็นได้ ดังนั้นการวางแผน Facility Management ควรเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากแบรนด์หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ อย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไปเพราะนั่นอาจทำให้คุณได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่ดี ทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานสั้น และต้องเสียเงินเพิ่มในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง 

4. การบริหารพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ดี

การวางแผน Facility Management จำเป็นต้องบริหารพื้นที่และอุปกรณ์ที่จะใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีการจัดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานในบริเวณนั้นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในพื้นที่นั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือมีการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบก็จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการใช้ประโยชน์แทนที่จะสามารถนำพื้นที่ไปใช้งานอื่น ๆ ได้อีก

บริหารทรัพยากรอาคาร

การวางแผน Facility Management ที่ดีทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

จะเห็นได้ว่าถ้าหากมีการวางแผน Facility Management ก็จะทำให้องค์กรและธุรกิจของคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น มีความปลอดภัยทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ ซึ่งถ้าหากพื้นที่และสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานหรือใช้งานในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ รู้สึกอุ่นใจ ไม่วิตกกังวล และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเลือกลงทุนกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่าง TIGERSOFT ที่มีการให้บริการเกี่ยวกับ Facility Management ในหมวดหมู่อุปกรณ์สำหรับสำนักงานที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสแกนหน้า/สแกนนิ้ว/เครื่องทาบบัตร เข้างาน เครื่องวัดอุณหภูมิ รวมไปถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับสำนักงานอย่างครบวงจร เมื่อมีการวางแผน Facility Management กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ก็จะทำให้องค์กรของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

 

HR Software หรือโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft

TigerSoft มีผลิตภัณฑ์ HR Software ที่หลากหลายมาพร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าองค์กรจะต้องการ โปรแกรม HR Online โปรแกรม HRM โปรแกรม HRD โปรแกรมสำหรับ HR โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HR สําเร็จรูป หรือโปรแกรมเงินเดือน ราคาถูก TigerSoft ก็สามารถตอบโจทย์ได้ และยังมีสินค้ากลุ่มฮาร์ดแวร์สำหรับงาน HR ต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า Turnstile ประตู Access Control (Access Control ประตู) หรือจะเป็น Access Control ประตู ราคาถูก เป็นต้น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของฝ่าย HR และเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง

โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง รูปแบบการบริหารงานบุคคลกับการใช้ โปรแกรม hr ให้สอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ในสังคมของคนรุ่นใหม่ คุณค่าในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่คำนึ […]

6 มิ.ย. 2023

ประโยชน์ของโปรแกรม HR Payroll รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม

ประโยชน์ของโปรแกรม HR Payroll รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม ดูแลพนักงานทั้งองค์กรด้วยโปรแกรม HR Payroll ครบ จบ ในที่เดียว! จะเป็นอย่างไรหากองค์กรบริษัทของคุณมากด้วยพนักงานแต่ขาดทักษะ แน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และทำให้องค์ […]

12 เม.ย. 2024

แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ erp คลังสินค้า

แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ erp คลังสินค้า ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการบริหารจัดการคลังสินค้ามีเรื่องอะไรบ้าง และระบบ erp คลังสินค้า จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไร ระบบ erp คลังสินค้านั้น เป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีการผลิตสินค […]

6 ธ.ค. 2023