ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เครื่องสแกนใบหน้า
ก.พ. 23, 2022

ในปัจจุบันระบบสำนักงานทั่วโลกได้เริ่มนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและการบันทึกการเข้าออกของพนักงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อย่างเช่น เครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำเอาเทคโนโลยี Biometrics มาประยุกต์ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคล ทำให้เทคโนโลยี Biometrics เป็นที่ยอมรับในการใช้งานด้านความปลอดภัยสูงที่สุดในปัจจุบัน

ประเภทของเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการจดจำใบหน้า (Face Recognition)

การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)

การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือ กระบวนการค้นหาและตรวจจับใบหน้าของบุคคล จากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไป

การจดจำใบหน้า (Face Recognition)

การจดจำใบหน้า (Face Recognition) คือ กระบวนการจดจำใบหน้าและจะทำการเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราได้เคยลงบันทึกไว้ เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้นั้นตรงกับบุคคลใด โดยใช้ Algorithm ในการวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าทางเลือกใหม่สำหรับองค์กรในปัจจุบัน

เครื่องสแกนใบหน้าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรในปัจจุบัน ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพทำให้การลงเวลาทำงานของพนักงานสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หมดปัญหาเรื่องการทุจริตหรือปลอมแปลง เพราะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องสแกนนิ้วที่มักพบปัญหาในการสแกนที่ล่าช้า และปัญหานิ้วมันหรือนิ้วแห้ง สแกนไม่ติด นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบประตู เครื่องกั้นทางเข้าออกต่าง ๆ ได้อีกด้วย

วิธีเลือกเครื่องสแกนใบหน้าให้ตรงกับความต้องการ

การเลือกเครื่องสแกนใบหน้าให้ตรงกับความต้องการ มีวิธีการดังต่อไปนี้

อย่าเลือกเครื่องสแกนใบหน้าจากราคา

อย่าเลือกเครื่องสแกนใบหน้าจากราคา แต่ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงระบบการใช้งาน และบริการหลังการขาย ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ต้องเคลม เปลี่ยนสินค้า หรือต้องเข้ารับการซ่อม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าราคาถูก เพราะหากซื้อของถูกที่ใช้งานได้ไม่ดีพอ หรือพังเสียหาย จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

เลือกจากประโยชน์การใช้งานเเครื่องสแกนใบหน้า

ต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากเครื่องสแกนใบหน้า เพราะเครื่องสแกนใบหน้า สามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันของพนักงานได้ HR สามารถตรวจสอบการเข้าและออกงานของพนักงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเลือกเครื่องสแกนใบหน้า ควรต้องดูว่าเราต้องการใช้ประโยชน์อย่างเพิ่มเติมนอกจากนี้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น
ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมเงินเดือน
ต้องการแค่บันทึกเวลาเข้าออกงานเพื่อใช้ในการคำนวณค่าโอที
ต้องการคำนวณเวลา ขาด ลามาสาย
ต้องการรายงานง่าย ๆ หรือรายงานที่สามารถดึงออกมาในรูปแบบ Excel

ต้องการการโอนถ่ายข้อมูลเป็นแบบใด

การโอนถ่ายข้อมูลเป็นแบบไหน สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยสาย Lan, Wifi หรือ ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Flash Drive

จำนวนพนักงานที่ต้องรองรับ

จำนวนพนักงานที่ต้องรองรับ เป็นข้อได้เปรียบของเครื่องสแกนใบหน้าที่สามารถรองรับการสแกนใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลพนักงานได้หลายพันคน ในขณะที่เครื่องสแกนนิ้วมีข้อจำกัดที่สแกนได้ทีละคน จึงไม่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่นัก

หาข้อมูลให้ละเอียด ทบทวนให้มั่นใจ

ต้องคิดทบทวนให้มั่นใจก่อนว่าต้องการเครื่องสแกนใบหน้า หรือต้องการแค่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะทั้งสองต่างมีข้อดีและข้อเสียที่ตอบโจทย์การใช้งานแตกต่างกัน หรือในบางองค์กรก็เลือกใช้เครื่องที่สามารถสแกนได้ทั้งใบหน้า นิ้วมือ และสแกนบัตร

เครื่องสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อแบบใด

ต้องการให้เครื่องสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แบบใด เช่น กับระบบประตูไฟฟ้า หรือระบบกลอนไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างดี

วิธีการติดตั้งและบริการหลังการขาย

วิธีการติดตั้งและบริการหลังการขาย เพราะเครื่องสแกนใบหน้าบางรุ่นสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง แต่ในบางรุ่นก็ต้องใช้ความพิถีพิถันในการติดตั้งค่อนข้างมาก ซึ่งควรใช้บริการจากช่างผู้ชำนาญงานให้ติดตั้งแทน

สรุปวิธีการเลือกเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับองค์กร

เครื่องสแกนใบหน้าเหมาะกับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง และเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้า – ออก เช่น อาคารสำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบิน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงาน ที่พักอาศัย ฯลฯ และเครื่องสแกนใบหน้ายังเหมาะกับหน่วยงานที่มีพนักงานจำนวนมาก เพราะระบบสแกนใบหน้าสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสผิดพลาดได้น้อย จึงทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน และยังสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ แม้ว่าในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรต่างให้ความสนใจเครื่องสแกนใบหน้า แต่ใช่ว่าทุกองค์กรจะเหมาะกับการใช้เครื่องสแกนใบหน้า เพราะข้อเสียของเครื่องสแกนใบหน้า คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และการลงทุนเพื่อการเก็บข้อมูลที่สูงกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพดีมิเช่นนั้นอาจพบปัญหาในการบันทึกข้อมูลที่ล่าช้าได้ ซึ่งนั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย

การทำงานของระบบ erp ดีต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร

การทำงานของระบบ erp ดีต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร เรียนรู้รูปแบบการทำงานของระบบ erp ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือ ระบบ erp เป็นระบบที่ดีต่อบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแห่ง หรือบริษัทที่มีสาขาอยู่ในต่างจังหวัด หรือมีสาขาอยู่ […]

30 ส.ค. 2023

3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียน “ผู้ว่างงาน” ผ่านช่องทางออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยบัตรประชาชน

“ผู้ว่างงาน” สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันสังคม ซึ่งทำได้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

31 ก.ค. 2019

วิธีการทำงานของ HR ด้วย HR Software เมื่อการทำงานที่บ้าน

ปรับวิธีการทำงานของ HR ด้วย HR Software เมื่อการทำงานที่บ้านกลายเป็นที่นิยม เลือกใช้งานระบบ HR Software ควบคุมการทำงานแบบ WFH หลังจากยุคโควิดระบาด หนึ่งในสิ่งที่หลงเหลือและยังคงสานต่อมาจนถึงตอนนี้คือการทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยประหยัดการเช่าพื้นที่ออ […]

26 เม.ย. 2023