ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 23, 2024

ธุรกิจที่มีพนักงานทำงานเป็นกะ ฝ่าย HR รับมืออย่างไร ปลดล็อกทุกภาระด้วยโปรแกรม HR สําเร็จรูป

โปรแกรม HR สําเร็จรูป ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจธุรกิจที่มีพนักงานทำงานเป็นกะ สะดวก ง่าย และแม่นยำ

การทำงานในรูปแบบเข้ากะงาน หรือ Shift Work คือ การเข้าทำงานแบบเป็นรอบเวลา จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถเข้ามาสลับเวลากันดูแลธุรกิจ รับผิดชอบงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง เรามักพบเห็นรูปแบบการทำงานเป็นกะในสถานพยาบาล, โรงแรมรีสอร์ท, โรงพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน หรือ ตามโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะการดำเนินงานแบบไม่มีช่วงเวลาหยุดพักการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องมีพนักงานสลับเข้ากะทำงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่าย HR รับมืออย่างไรกับองค์กรธุรกิจที่มีพนักงานทำงานเป็นกะ

1. การจัดตารางกะทำงานของพนักงาน
รูปแบบการทำงานเป็นกะ ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกเวลาทำงานที่ตัวเองสะดวกได้ก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีพนักงานบางกลุ่ม ที่ต้องเข้ากะกลางคืนเป็นประจำ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สวนทางกับเวลาปกติ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

เพื่อให้พนักงานกลุ่มดังกล่าว มีสุขภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการทำงาน อันจะส่งผลให้การทำงานของพนักงานไม่ถูกลดหย่อนประสิทธิภาพลง ฝ่าย HR ต้องจัดตารางกะเข้างานของพนักงานให้มีความยืดหยุ่น ไม่ควรเปลี่ยนกะงานย้อนหลัง หรือ สลับสับเปลี่ยนกะงานกลับไปกลับมา เพราะจะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า สับสนกับเวลานาฬิกาชีวิตของตัวเองมากขึ้น

โปรแกรม HR สําเร็จรูป เครื่องมือช่วยให้ฝ่าย HR สามารถจัดตารางกะงานของพนักงานได้อย่างยืดหยุ่น และเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ด้วยระบบจัดการวันทำงานของพนักงาน สามารถรับรู้ได้ทันที หากชั่วโมงการทำงานของพนักงาน Overload ไปที่พนักงานคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป ตรวจสอบการเข้ากะ, สลับกะ หรือ ควบกะได้ทันที ช่วยควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานให้อยู่ในกรอบตามข้อกำหนดของกฎหมาย คือ ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรไว้ได้อย่างดี

2. การให้สวัสดิการพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
รูปแบบการทำงานแบบเป็นกะมีความซับซ้อนมากกว่าการทำงานชั่วโมงเวลาปกติทั่วไป ดังนั้นองค์กรบริษัทจึงควรมีนโยบายให้สวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม เป็นสวัสดิการที่รองรับผลกระทบจากการทำงานแบบเข้ากะ และปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อเพิ่มความสุข และดูแลความเป็นอยู่ในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างครอบคลุมความต้องการ โดยเฉพาะสวัสดิการด้านสันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และ สวัสดิการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ตอบโจทย์สังคมการทำงานของพนักงานคนรุ่นใหม่ ที่ส่วนใหญ่ไม่อยากเคร่งเครียดกับการทำงาน และ ต้องการสุขภาวะในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

โปรแกรม HR Online มาพร้อมฟังก์ชันระบบทะเบียนประวัติพนักงาน และระบบสวัสดิการ สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามนโยบายของแต่ละองค์กรบริษัท จัดการข้อมูลการขอสวัสดิการ, การเบิกสวัสดิการ ไปจนถึงการคืนค่าสวัสดิการของพนักงานได้อย่างครอบคลุมทุกเรื่องสวัสดิการ โดยโปรแกรม HR สำเร็จรูปจะทำงานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน ช่วยให้ฝ่าย HR ลดขั้นตอนการทำงาน และจัดการบริหารงานบุคคลได้ด้วยโปรแกรม HR โปรแกรมเดียวแต่ครบครันทุกฟังก์ชัน

3. สุขภาพของพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
โดยหลักแล้วฝ่าย HR จะคำนึงถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว แต่เมื่อรูปแบบการทำงานเป็นแบบเข้ากะ ฝ่าย ควรพิจารณาข้อจำกัดด้านสุขภาพร่างกายของพนักงานแต่ละคน มาประกอบการตัดสินใจในการปรับตารางกะงานให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้การทำงานของพนักงานทุกคน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีตามความคาดหวังขององค์กร และเพื่อสุขภาพของพนักงานเองด้วยเช่นกัน

โปรแกรมสำหรับ HR มีระบบทะเบียนประวัติพนักงาน มาพร้อมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่จะช่วยให้ฝ่าย HR เรียกตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถดึงข้อมูลพนักงานรายบุคคลมาเช็คได้ทุกเมื่อ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการจัดตารางกะเวลาให้เหมาะสมกับสุขภาพของพนักงานแต่ละคน

ระบบทะเบียนประวัติพนักงานในโปรแกรม HR จะมีประวัติด้านสุขภาพของพนักงาน ซึ่งมีฟังก์ชันอนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีการอัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อจำกัดด้านสุขภาพของพนักงานแต่ละคน จะไม่ถูกมองข้ามไปโดยเด็ดขาดตลอดระยะเวลาในการทำงาน

4. การคำนวณเงินเดือนพนักงานในรูปแบบการทำงานเป็นกะ
การคำนวณเงินเดือนพนักงาน ที่มีลักษณะการทำงานแบบเป็นกะ มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการระบบเงินเดือนแบบปกติทั่วไป เพราะในหนึ่งเดือนพนักงานแต่ละคนสามารถสลับกะเวลา ควบกะงาน ตลอดจนการลาหยุด หรือ การทำ OT ทำให้ฝ่าย HR ต้องตรวจสอบเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานรายบุคคลอย่างละเอียด และคำนวณเงินเดือนไม่ให้ผิดพลาด เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กร

โปรแกรม HR Online มาพร้อมฟังก์ชันการเชื่อมต่อโปรแกรมเงินเดือน Payroll เข้ากับเครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งการเชื่อมต่อของสองระบบนี้จะช่วยให้การคำนวณเงินเดือนมีความแม่นยำสูง สามารถคำนวณได้อย่างอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่าย HR ลงได้มาก จบทุกปัญหาวุ่นวายปวดหัวรายเดือนของฝ่าย HR ได้ในทันที

โปรแกรม HR สําเร็จรูป Tiger HR Openspace จาก Tigersoft ดูแลทุกงานของ HR ให้เป็นการจัดการโดยมืออาชีพ เพียงใช้โปรแกรม HR โปรแกรมเดียว จะทำให้ฝ่ายบุคลากรขององค์กรบริษัทคุณ กลายเป็น HR Professional ที่สามารถรับมือกับทุกงาน HR ได้อย่างมืออาชีพ!

โปรแกรมสำหรับ HR Tiger HR Openspace มาพร้อมระบบจัดการพนักงานทุกระดับ ระบบฝึกอบรมพนักงาน ระบบจัดการวันทำงานของพนักงาน โปรแกรมเงินเดือน Payroll พร้อมรายงานนำส่งถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ บันทึกและตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานรายบุคคล การยื่นคำร้องและอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เพื่อชีวิตการทำงานที่ง่ายกว่า เร็วกว่า สะดวกกว่า และมีประสิทธิภาพกว่าในทุกมิติ

Tiger HR Openspace โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด การทำงานของโปรแกรมออกแบบมาเพื่อองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ดีที่สุด แล้วคุณจะค้นพบว่างานบริหารบุคลากรในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์!

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์! TigerSoft ผู้พัฒนา HR Solution โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกองค์กรธุรกิจ โปรแกรม HR มีความสำคัญต่อทุกองค์กรบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข […]

26 ก.ย. 2023

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 4 ลูกจ้างสามารถปฏิเสธ​การติดต่อ​นายจ้างได้

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน แก้ไข​เพิ่มเติม​ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ใจความเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมาก […]

22 มี.ค. 2023

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ชวนรู้ เงินประกันสังคมคืออะไร ทำไมเราต้องจ่ายเงินประกันสังคม มนุษย์เงินเดือนหรือชาวออฟฟิศรู้ดีว่าในทุกๆ เดือน เงินเดือนของเราจะถูกหักออกไปจ่ายสมทบค่าประกั […]

3 ต.ค. 2023