ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี
พ.ย. 23, 2020

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมถึงการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน จึงมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบการ

โดยได้รับความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโครงการ “คลินิกโรคจากการทำงาน” เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ซึ่งกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วจำนวน 117 แห่ง

>>>ลูกจ้างสามารถเข้ารับการตรวจและรักษาฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น<<<

หากลูกจ้างท่านใดสงสัยว่า ตนเองกำลังเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ยื่นแบบ กท.16 ต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ของสถานที่ทำงานหรือตามภูมิลำเนาของนายจ้าง
  2. เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ หากมีคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้ทันที
  3. หากไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย แต่ตรวจพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้นายจ้างยื่นแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมยื่นแบบ กก.44 ให้โรงพยาบาล เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษา จากกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม
  4. หากพบว่าไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างก็ไม่จำเป็นต้องค่าใช้จ่ายเช่นกัน

**สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ www.sso.go.th

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

บังคับใช้แล้ววันนี้! พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

บังคับใช้แล้ววันนี้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ โดยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป็นการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล และยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์

24 ส.ค. 2022

3 สิทธิใหม่ประกันสังคมปี 2566

ประกันสังคมแจ้งสาเหตุในการมอบสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนเพิ่มอีก 3 สิทธิ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่ […]

27 ธ.ค. 2022

ลดภาระการทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรมเงินเดือน

ลดภาระการทำเงินเดือนของแผนก Payroll ด้วยโปรแกรมเงินเดือน บริหารจัดการข้อมูลเงินเดือนในองค์กรด้วยโปรแกรมเงินเดือน (โปรแกรม payroll) การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับองค์กร เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุด ภาระงานของ HR หรือผู้บริหารในปัจจุบันถือว่าไม่ใ […]

16 ก.พ. 2023