ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

Time Attendance Devices with Temperature Screening

เครื่องบันทึกเวลาแบบวัดอุณหภูมิ

ตรวจจับอุณหภูมิทุกคนเพียงเดินผ่านและสแกนใบหน้า ช่วยคัดกรองทุกคนที่เข้าออกสำนักงาน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่พนักงานและบุคคลภายนอก

เราพร้อมให้คุณค้นหาเครื่องบันทึกเวลาที่ต้องการ