เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA760

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA760 recognition and internal WiFi for convenient communication. Users can manage data via TCP/IP, WiFi, and USB host port for data up/download to avoid the risk of accidental deletion. Besides, optional WDMS can achieve remote data management with our ZKTime.Net 3.0.

Description

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA760

Features

  • รองรับผู้ใช้งาน : 3,000 คน
  • รองรับลายนิ้วมือ : 1,000 ลายนิ้วมือ
  • รองรับบัตร : 3,000 ใบ ( ฟังก์ชั่นเสริม)
  • บันทึกข้อมูลสูงสุด : 50,000 รายการ
  • หน้าจอ :  จอสี ขนาด 2.8 นิ้ว
  • การเชื่อมต่อ : TCP/IP,WiFi, USB Host
  • รองรับหลายภาษา

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA760”

Your email address will not be published.