ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

DS-K1T671TM-3XF

เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1T671TM-3XF เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นตรวจจับอุณหภูมิ สามารถตรวจจับอุณหภูมิของพื้นผิวอย่างรวดเร็ว และส่งข้อมูลอุณหภูมิที่สูงผิดปกติไปยังศูนย์ทำงาน ทำให้ใช้งานไดเในหลากหลายสถานการณ์ เช่น กิจการธุรกิจ สถานีต่างๆ ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน วิทยาเขต

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม