ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

DS-K1TA70MI-T

คุณสมบัติ

 • รองรับเซนเซอร์วานาเดียออกไซด์แบบไม่หล่อเย็นเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล
 • ช่วงวัดอุณหภูมิ :30-45 องศาเซลเซียส (86-113 ฟาเรนไฮต์) ความแม่นยำ 0.1 องศาเซลเซียส ค่าเบี่ยงเบน +-0.5 องศาเซลเซียส
 • ระยะการจดจำใบหน้า 0.3-1.8 เมตร
 • ระบบตรวจวัดอุณห๓ุมิอย่างรวดเร็ว : สามารถตรวจจับใบหน้าแล้ววัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องยืนยันบุคคล
 • การเตือนหากใส่หน้ากาก : ระบบจะเตือนหากใบหน้าที่จดจำได้นั้นไม่สวมหน้ากาก ขณะเดียวกันก็จะยืนยันการตรวจสอบบุคลด้วย
 • การเตือนใส่หน้ากากแบบบังคับ : ระบบจะเตือนหากใบหน้าที่จดจำได้นั้นไม่สวมหน้ากาก และจะไม่ยืนยันตัวบุคคลให้
 • แสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิที่หน้าจอยืนยัน
 • ตั้งค่าการเปิดปิดประตู เมื่อตรวจเจออุณหภูมิที่สูงกว่าปกติได้
 • ส่งข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้ผ่านทางออนไลน์ และออฟไลน์ไปยังซอฟท์แวร์ไคลเอนต์ด้วยโปรโตคอล TCP/IP และบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้ในไคลเอนต์ซอฟท์แวร์
 • ใช้เวลาจดจำใบหน้าน้อยกว่า 0.2 วินาทีต่อคน มีระดับความแม่นยำมากกว่าหรือเท่ากับ 99%
 • เก็บใบหน้าได้ 60000 ใบหน้า เก็บบัตรได้ 6000 บัตร บันทึกข้อมูลได้ 100000 บันทึก
 • ผู้ใช้งานเครื่องโดยการยืนยันใบหน้าควรมีความสูงตั้งแต่ 1.4 ถึง 1.9 เมตร
 • รองรับสถานะการเข้างานได้ 6 สถานะคือ Check-in, Check-out, Break-in, Break-out, Overtime-in, Overtime-out
 • มีตัวจับเวลาการทำงานของระบบ และมีฟังก์ชั่นช่วยจัดการการงัดแงะ
 • ใช้ NTP ( Network Time Protocol ) สำหรับการซิงค์เวลาระบบ ทั้งแบบดำเนินการเองและแบบอัติโนมัติ
 • เชื่อมต่อตัวกับตัวควบคุมการเข้าออกภายนอก หรือตัวอ่านบัตรแบบ Wiegand ผ่านโปรโตคอล Wiegand
 • สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยควบคุมประตูผ่านช่องเชื่อมต่อ RS-485 เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูเปิดได้หากเครื่องถูกทำลาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม