โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger e-HR for Enterprise

HR Software

Description

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger e-HR for Enterprise / โปรแกรมเงินเดือน

รายการ module
e Personal (ระบบทะเบียนประวัติ) ซอฟแวร์
e Time Attendance (ระบบการปฏิบัติงาน) ซอฟแวร์
e Payroll (ระบบเงินเดือน) ซอฟแวร์
e Training (ระบบฝึกอบรม) ซอฟแวร์
e Recruit (ระบบรับสมัครงาน)

 

Document Download

There are no reviews yet.

Be the first to review “โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger e-HR for Enterprise”

Your email address will not be published.