โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eSmartpay

HR Software

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eSmartpay

คือ HR Software ที่หลายบริษัทให้ความไว้วางใจ เพราะสามารถตอบโจทย์การทำงานของ HR ได้อย่างโดนใจ ประกอบด้วย

ระบบประวัติ (Personal)

 • กำหนดบัตรรูดและรหัสพนักงานได้ทั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษร เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้
 • ข้อมูล ประวัติพนักงานสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ได้จากระบบ Time Attendance และ Payroll สามารถเก็บรูปพนักงานได้ (.BMP,.JPG,.GIF)
 • กำหนดระดับการทำเงินเดือนได้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งการทำเงินเดือนสำหรับระดับผู้บริหารออกจากพนักงานทั่วไป
 • การกำหนดสังกัด แผน/ฝ่าย ตำแหน่ง ระดับการบริหาร สถานที่ทำงาน สถานการณ์ทำงาน สามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยไม่จำกัด

ระบบปฏิบัติการ (Time Attendance)

 • กำหนดกะทำงานได้ไม่จำกัด ในแต่ละกะกำหนดเวลาเข้างาน ออกงาน มาสาย ออกก่อน กำหนดการรูดบัตรได้มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน
 • สามารถกำหนดการทำงานข้ามวันได้
 • สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีของแต่ละบริษัทได้
 • สามารถกำหนดขอทำโอทีได้ เช่น หากผู้ที่ไม่ได้บันทึกในระบบขอโอที เมื่อรูดบัตรออกช้าก็จะไม่ได้โอที
 • สามารถกำหนดอัตราในการทำโอที ในวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดประจำปีได้

ระบบเงินเดือน (Payroll/Welfare)

 • สามารถกำหนดรายได้/รายการหักเพิ่มเติม อย่างละ 10 รายการ
 • กำหนดการคำนวณภาษีได้ทั้งก่อนการคำนวณและหลังคำนวณ
 • สามารถโอนเงินเดือนพนักงานเพื่อนนำส่งธนาคารต่างๆได้
 • สามารถปรับปรุงภาษีค่าลดหย่อนต่างๆ
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายได้ เช่น 4 งวดต่อเดือน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้การส่งสลิปเงินเดือนง่ายขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ด้วยโปรแกรม

 • ส่งข้อมูลเวลาดิบ
 • ส่งข้อมูลเวลาเข้าออก
 • ส่งข้อมูลหลังการประมวลผล (ขาด,ลา,มาสาย)
 • ส่งรายงานข้อมูลระบบเงินเดือน (สรุปวันทำงาน ขาด,ลา,มาสาย ในแบบ PDF ให้พนักงาน)
 • ส่ง Payslip
 • ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ เช่น ระบบฝึกอบรม และ ระบบสมัครงาน ที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

Document Download

Description

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eSmartPay / โปรแกรมเงินเดือน

รายการ module
Personal ( ระบบทะเบียนประวัติ)
Time Attendance ( ระบบการปฏิบัติงาน)
Payroll ( ระบบเงินเดือน )
Traning ( ระบบฝึกอบรม )
Recruit( ระบบสมัครงาน )

There are no reviews yet.

Be the first to review “โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eSmartpay”

Your email address will not be published.