ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ธ.ค. 14, 2023

จัดการงาน HR ด้วย โปรแกรม HRM ฟีเจอร์ครบ จบทุกปัญหาที่ทำให้ HR ปวดหัว!

ฝ่าย HR องค์กรคุณจะไม่ปวดหัวกับงานอีกต่อไป เมื่อได้รู้จักโปรแกรม HRM โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด!

ปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรนั้นมีครอบคลุมหลากหลายปัญหามาก และมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรอย่างแน่นอน องค์กรบริษัทจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล โดยมีการเตรียมวิธีรับมือ และใช้เครื่องมือช่วยในการบริหาร เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สารพัดปัญหาน่าปวดหัวที่ฝ่าย HR ต้องพบเจอตลอดทั้งเดือนนั้นมีมากมาย และที่น่าแปลกใจคือ ปัญหาส่วนใหญ่มาจากระบบการบริหารจัดการงานของฝ่าย HR มากกว่าปัญหาจากตัวพนักงานเสียอีก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโปรแกรม HRM จึงสามารถช่วยลดภาระและแก้ไขหลายๆ ปัญหาของฝ่าย HR ได้ มาดูกันว่า HR Software ในโปรแกรม HR สำหรับระบบ HRM จะสามารถช่วยกอบกู้การทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรของคุณได้อย่างไร

รวมสารพัดปัญหาการทำงานของฝ่าย HR ที่ฟีเจอร์ในโปรแกรม HRM จะจบทุกปัญหาที่ทำให้ HR ปวดหัว!

1. ปัญหาการคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงานผิดพลาด
หลายๆ องค์กรมักพบปัญหาความยากลำบากในการคำนวณวันเวลาการทำงานของพนักงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบการออกเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน ประกอบด้วยข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่น ภาษี, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการ ฯลฯ ยังไม่รวมถึงปัญหาการทุจริตของพนักงานทำเงินเดือน ที่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนการลงเวลาทำงานของพนักงานรายบุคคลได้ ทำให้องค์กรอาจเสียผลประโยชน์ ต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานบางคนที่อาจทำงานไม่เต็มเวลา

จบปัญหาการคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงานแบบผิดๆ ถูกๆ และลดภาระการคำนวณเงินเดือนของฝ่าย HR ด้วยโปรแกรม HR สำหรับระบบ HRM ที่มีโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll ช่วยคำนวณเงินเดือนให้พนักงานโดยอัตโนมัติ และแสดงผลอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา เชื่อมต่อกับระบบลงเวลาทำงานของพนักงานโดยตรง เช่น การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า หรือลงเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะไม่สามารถแก้ไขโดยพนักงานได้ จึงเป็นข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำสูง ทำให้ผลการคำนวณเงินเดือนมีความโปร่งใส ชัดเจน ฝ่าย HR ไม่ต้องเสียเวลากับการคำนวณเงินเดือนเอง และปวดหัวกับการตามคอยเช็คเอกสารแบบเดิมๆ ซ้ำๆ ทุกเดือนอีกต่อไป

2. ปัญหาข้อมูลเอกสารตกหล่น
ในองค์กรธุรกิจที่ยังใช้งานฝ่าย HR อย่างเข้มข้น โดยไร้เครื่องมือช่วยลดภาระงาน มักพบปัญหาข้อมูลเอกสารตกหล่นอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเอกสารข้อมูลการลาขาดงานของพนักงาน เอกสารการยื่นเรื่องขอลากิจ, ลาป่วย หรือขาดงาน ในรูปแบบบันทึกเวลาด้วยกระดาษ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ำ และแน่นอนว่าองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากๆ ย่อมตามมาด้วยเอกสารกองมหึมา ที่อาจทำตกหล่นสูญหายระหว่างเดือน ทำให้การคำนวณเงินเดือนและการบริหารจัดการงานต่างๆ เกิดความผิดพลาด ข้อมูลคลาดเคลื่อน และนำมาซึ่งการสูญเสียผลประโยชน์ของบริษัทได้

เลิกปวดหัวกับเอกสารกระดาษกองโต ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ของโปรแกรม HRM ที่สามารถจัดเก็บได้ทั้งระบบทะเบียนประวัติ, ระบบปฏิบัติงาน, ระบบเงินเดือน, ระบบการฝึกอบรม และระบบสมัครงานขององค์กร บันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ และขอเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ไม่เสียเวลากับกองเอกสารอีกต่อไป โปรแกรม HR จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย HR อย่างเห็นได้ชัด!

3. ปัญหาข้อร้องเรียนของพนักงานถูกละเลย
ในองค์กรที่พนักงานต้องการส่งเรื่องร้องเรียน หรือส่งคำขอลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดงาน ด้วยการกรอกเอกสารกระดาษ มีโอกาสที่เอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร หรือสูญหายระหว่างการทำงาน ทำให้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานถูกละเลย ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

จบปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานถูกละเลย ไม่พลาดทุกคำร้องขอถึงฝ่าย HRด้วยการส่งคำร้องขอผ่านระบบโปรแกรม HR ที่ให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หยุดความเสียหายภายในองค์กรได้ทันท่วงที สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือขององค์กรที่มีต่อพนักงาน

4. ปัญหาการทุจริตของพนักงานในองค์กร
ปัญหาทุจริตภายในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่ตรวจสอบได้ยาก และสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายมิติของการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานเข้าทำงานไม่ตรงเวลา และกลับเร็วกว่ากำหนด, พนักงานมักหายตัวอยู่บ่อยๆ ในระหว่างการทำงาน หรือพนักงานแก้ไขข้อมูลเวลาทำงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับเงินเดือนมากกว่าเวลาการทำงานจริง

HR Software มีระบบโปรแกรม HRM ที่สามารถป้องกันการทุจริตของพนักงานได้เป็นอย่างดี ด้วยฟีเจอร์ระบบลงเวลาทำงานของเครื่องบันทึกเวลาที่ทันสมัย พนักงานไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวลาการทำงานได้ ทุกการเคลื่อนไหวในการเข้า-ออกงานของพนักงาน จะแสดงวันที่และเวลาตามความเป็นจริงเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นกับพนักงาน ด้วยการบริหารชั่วโมงเวลาการทำงานด้วยตัวเอง โปรแกรม HR ยังมาพร้อมกับระบบเงินเดือนที่ทำงานด้วยโปรแกรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คนเข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆ จึงช่วยจบปัญหาการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

5. ปัญหาการคัดสรรพนักงานไม่ตรงตามความต้องการขององค์กร
การสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรบริษัทใดก็ตาม เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และความรวดเร็วในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีฝีมือ เพราะหลายๆ บริษัทมักจะรับสมัครงานในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้คนในลักษณะที่องค์กรต้องการมีตัวเลือกมากขึ้น

คัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการขององค์กร ด้วยโปรแกรม HR ระบบ HRM ที่เป็นระบบออนไลน์ มอบทั้งความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัคร องค์กรสามารถกำหนดขอบเขตของทักษะที่องค์กรต้องการจากผู้สมัครได้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสกิลที่จะสามารถช่วยเหลือในการดำเนินกิจการขององค์กรได้ ระบบ HRM จากโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จะช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอย่างไม่ตกหล่น

6. ปัญหาการหยุดพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ของบุคลากรในองค์กร
หัวใจสำคัญในการทำงานของฝ่าย HR คือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยู่เสมอ หากฝ่าย HR ต้องง่วนกับงานเอกสารกองโต และหมดเวลาไปกับการทำเงินเดือนทั้งเดือน อาจทำให้บุคลากรทั้งหมดไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนทักษะใหม่ๆ อย่างที่ควร ซึ่งการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลนี้ บุคลากรทุกคนจะต้องมีทักษะที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร ด้วยโปรแกรม HR สามารถกำหนดจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่เหมาะสมให้กับพนักงานรายบุคคลหรือแบบเป็นทีม สามารถกำหนดตารางการฝึกอบรมเป็นรายปีหรือเป็นรายเดือน พร้อมการตั้งเตือนแผนอบรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนบุคลากรให้มีทักษะรอบด้านอยู่อย่างสม่ำเสมอ

จบทุกปัญหาอุปสรรคของงานฝ่าย HR ด้วย HR Software ในโปรแกรม HR สำหรับระบบ HRM โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft พร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรของคุณ ปฏิรูปโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรของคุณด้วยระบบใหม่ HR Software สำหรับโปรแกรม HRM โปรแกรม HR ระบบ HRM ที่จะตอบโจทย์ทุกการทำงาน และจบทุกปัญหาน่าปวดหัวทั้งหมดของฝ่าย HR ได้อย่างอยู่หมัด!

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

สนับสนุนศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยโปรแกรม hr สำเร็จรูป

สนับสนุนศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยโปรแกรม hr สำเร็จรูป พัฒนาศักยภาพของพนักงานยุคใหม่ด้วยฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ในโลกของการทำธุรกิจนั้น บริษัทที่จะมีการเจริญเติบโตได้ดีคือบริษัทที่พยายามจะส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของพนักงา […]

6 มิ.ย. 2023

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ชวนรู้ เงินประกันสังคมคืออะไร ทำไมเราต้องจ่ายเงินประกันสังคม มนุษย์เงินเดือนหรือชาวออฟฟิศรู้ดีว่าในทุกๆ เดือน เงินเดือนของเราจะถูกหักออกไปจ่ายสมทบค่าประกั […]

3 ต.ค. 2023

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

รู้มั้ย! จัดระบบโปรแกรม HR ให้ดี ช่วยองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด การจัดระบบบริหารบุคลากรภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีโปรแกรม HR เพื่อการยืนหยัดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลัก และมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การดูแลเอาใจใส่ให้บุคลากร […]

17 ก.ค. 2023