ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 22, 2024

ตัวช่วยจัดการทุกงาน HR อย่างมืออาชีพ โปรแกรมสำหรับ HR ที่คุณห้ามพลาด

Tiger HR Openspace ยืนหนึ่ง โปรแกรมสำหรับ HR โปรแกรมเดียวเอาอยู่ทุกเรื่อง HR!

แต่เดิมภาคธุรกิจมักคิดว่าฝ่าย HR มีหน้าที่คอยจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์กร แต่แท้จริงแล้วโลกในวันนี้กับสมัยก่อนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หน้าที่ของฝ่าย HR ยุคใหม่ มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนทั้งองค์กร ผู้บริหารองค์กรบริษัทใดที่ตระหนักถึงความสำคัญของฝ่าย HR ได้ก่อน จะได้เปรียบในการพัฒนารากฐานของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

ปัญหาหลักๆ ของงาน HR ที่อาจส่งผลให้องค์กรบริษัทเติบโตได้ยาก

1. ฝ่าย HR หมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการคำนวณเงินเดือนพนักงานทั้งบริษัท
เวลา 1 เดือนของฝ่าย HR นั้นไม่เคยเพียงพอต่อการคิดคำนวณเงินเดือนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องทำเอกสารส่งทั้งภายในองค์กร และส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายนอก ฝ่าย HR ผู้รับผิดชอบในการคิดคำนวณเงินเดือนพนักงาน จะต้องหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการคำนวณค่าจ้างพนักงาน ตรวจสอบเวลาทำงานที่มีความละเอียดยิบย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับค่าจ้าง โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบการทำงานแบบ ‘เข้ากะ’ ที่ต้องมีการสลับกะระหว่างพนักงาน เข้ากะควบ หรือ ค่า OT ทำให้ฝ่าย HR ที่คำนวณเงินเดือนด้วยตัวเองนั้น มีโอกาสทำผิดพลาดสูงมาก

2. บุคลากรในองค์กรบริษัท ขาดการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
เมื่อฝ่าย HR ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอในการบริหารงานบุคคลด้านอื่น ปัญหาหลักที่จะตามมาอย่างแน่นอนคือบุคลากรในองค์กรขาดทักษะการทำงานใหม่ๆ ไม่ได้รับการฝึกฝนและอบรมวิธีการทำงานที่สำคัญต่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ซึ่งในโลกที่คู่แข่งทางการค้าก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จะเป็นอย่างไรหากบุคลากรในองค์กรของคุณยังหยุดยืนอยู่กับที่ แน่นอนว่าการเติบโตเพื่อแข่งขันในตลาดจะทำได้ยากยิ่งขึ้น

3. ฝ่าย HR อนุมัติวันลาช้า ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ขาดความลื่นไหล
ในขณะที่ฝ่าย HR กำลังปวดหัวกับงานเอกสารมากมาย เมื่อมีคำร้องขออนุมัติวันลาเข้ามา ฝ่าย HR อาจไม่สามารถดูแลเอกสารคำร้องของพนักงานได้อย่างทั่วถึง จนเกิดปัญหาบางตำแหน่งขาดพนักงานประจำการในบางช่วงเวลา ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เกิดการติดขัด ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง พบอุปสรรคในการทำงานที่อาจส่งผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้

4. คำร้องของพนักงานถูกเพิกเฉย พนักงานไม่มีความสุข
ฝ่าย HR ทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และองค์กรทั้งบริษัทเข้าด้วยกัน แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อฝ่าย HR ไม่มีเวลารับฟังปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร บรรยากาศในที่ทำงานจะแย่ลง บุคลากรบางคนที่มีศักยภาพการทำงานสูง อาจพิจารณาขอลาออก ทำให้บริษัทต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระบบงานขององค์กรได้

มาตั้งหลักใหม่! ปฏิวัติฝ่าย HR องค์กรของคุณให้เป็นนักบริหารบุคคลระดับมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมสำหรับ HR

Tiger HR Openspace โปรแกรมสำหรับ HR ที่จะช่วยจัดการทุกปัญหาของงาน HRได้อย่างอยู่หมัด เครื่องมือช่วยบริหารทุกงาน HR ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยความสามารถโดดเด่นที่จะปลดล็อกทุกปัญหาของงาน HR ได้แก่

  • โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ Payroll คิดคำนวณเงินเดือนพนักงานอย่างอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกเวลาทำงาน พร้อมคำนวณวันขาด, วันลา, ค่า OT, ค่ากะ, เงินสวัสดิการ, ค่าภาษี, เงินประกันสังคม ทุกอย่างครบจบในคลิกเดียว มีความถูกต้องแม่นยำสูง พลิกโฉมการทำงานของฝ่าย HR แบบเดิมๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-Payslip) ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนของฝ่าย HR ไม่ต้องคอยจัดส่งซองเงินเดือนให้กับพนักงานรายบุคคลอีกต่อไป ระบบคำนวณเงินเดือนจะส่งสลิปเงินเดือนออนไลน์ถึงอีเมลพนักงานแต่ละคนโดยตรง พนักงานสามารถตรวจสอบจำนวนเงินเดือนล่าสุด และขอดูข้อมูลการเงินย้อนหลังได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องส่งคำร้องขอเอกสารทางการเงินผ่านฝ่าย HR
  • จัดเก็บข้อมูลพนักงานบนระบบ Cloud มีความปลอดภัยสูง รองรับการขอความยินยอมจากพนักงานตามกฎหมายของ PDPA ผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลพนักงานอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ต้องค้นหาเอกสารกระดาษให้เสียเวลา ตรวจสอบข้อมูลพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ตลอดจนฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่พนักงานสามารถล็อคอินแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้
  • เครื่องบันทึกเวลาบนระบบออนไลน์ พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย พร้อมรายละเอียดระบุพิกัดลงเวลาเข้า-ออกงาน ส่งคำร้องขอวันลา ลงวันทำโอที และตรวจสอบสถานะการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างพนักงานและฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อนุมัติคำร้องของพนักงานได้ทันที จบปัญหาคำร้องของพนักงานถูกเพิกเฉย Tiger HR Openspace โปรแกรมสำหรับ HR หรือ โปรแกรม hr สําเร็จรูป มาพร้อมฟังก์ชันให้ผู้บริหาร, ฝ่าย HR และผู้เกี่ยวข้อง สามารถอนุมัติรายงานการจ่ายเงินเดือน รายงานประกันสังคม รายงานสรรพากร และคำร้องขอลาของพนักงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน พนักงานได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว
  • ระบบฝึกอบรมพนักงาน (Training) ฝ่าย HR สามารถกำหนดทักษะและรายละเอียดการฝึกอบรมได้อย่างไม่จำกัด พร้อมค้นพบหลักสูตรเสริมทักษะการทำงานระดับชั้นนำออนไลน์ในโปรแกรม HR Tiger HR Openspace ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอัพสกิลความเป็น Professional ให้กับบุคลากรในองค์กร พร้อมพัฒนาทักษะสำคัญของการทำงานในยุคใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดในโลกธุรกิจแห่งอนาคต

Tiger HR Openspace โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก Tigersoft โซลูชั่นที่สามารถปรับใช้กับองค์กรบริษัททุกประเภทได้อย่างไร้รอยต่อ สามารถลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในบริษัท เพิ่มความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล อำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับทุกตำแหน่งงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลทางการเงินของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ Real time ด้วยระบบที่มีความแม่นยำสูง ลดช่องว่างระหว่างฝ่าย HR กับพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

จบทุกขั้นตอนยุ่งยากของการคำนวณเงินเดือน หยุดปัญหาคำนวณเงินเดือนผิดพลาด ทำให้องค์กรบริษัทขาดความน่าเชื่อถือ หันมาใช้โปรแกรม HR Online 100% จาก Tigersoft Tiger HR Openspace ยืนหนึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงาน HR เปลี่ยนฝ่าย HR ขององค์กรคุณ จากการเป็นแม่บ้าน Admin ให้กลายมาเป็นนักบริหารบุคลากรมืออาชีพ ค้นพบศักยภาพของพนักงานสู่ความก้าวหน้าขององค์กรที่เหนือความคาดหมายและโปรแกรมสำหรับ HR ที่จะช่วยทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นได้แก่ โปรแกรม HRM

Tiger HR Openspace โปรแกรมสำหรับ HR จาก Tigersoft รองรับการใช้งานในธุรกิจทุกรูปแบบ ร่วมปรึกษาและวางแผนโซลูชั่นใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ไปพร้อมๆ กับทีมงานจาก Tigersoft ได้แล้ววันนี้

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ควรทำอะไรได้บ้าง?

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ควรทำอะไรได้บ้าง? HR Software จาก TigerSoft ระบบบริหารงาน HR ครบวงจรที่สุด ฝ่ายบริหารบุคคลขององค์กรต่างๆ ในยุคนี้ต่างหันมาใช้โปรแกรมสำหรับ HR อย่าง HR Software ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการ […]

15 ก.ย. 2023

ทำความรู้จักกับบริการ SaaS อีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่น่าจับตามอง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้พนักงานไม่สามารถไปทำงานที่บริษัทได้ตามปกติ ส่งผลให้หลายธุรกิจเกิดการหยุดชะงักลง เราจึงเห็นได้ว่า องค์กรส่วนใหญ่ล้วนปรับปรุงระบบการทำงานให้รองรับการทำงานทางไกล (Remo […]

27 พ.ค. 2022

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน โปรแกรม hr เข้ามาช่วยในการประเมินผลพนักงานได้อย่างไรบ้าง การประเมินผลงานการทำงานของพนักงานในช่วงกลางปีและ/หรือช่วงปลายปีโดยหัวหน้างานนั้น เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้ […]

5 มิ.ย. 2023