Rewards

สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 รางวัล SME ดีเด่น

Tiger soft คว้ารางวัล SME ดีเด่น สาขากลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8” หรือ 8th SMEs National Awards 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล  โดยในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ราย แบ่งเป็น  3 ประเภทรางวัล ได้แก่  รางวัล “สุดยอด SMEs” จำนวน 7 ราย  รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย  และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 9 ราย  จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,028 ราย

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561

Tiger soft คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2018 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท Best Service Enterprise Award สาขา ซอฟต์แวร์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018) ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
ประเภทรางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) แก่นายสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998)จำกัด ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้า และบริการประเภทต่างๆ เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก
รางวัลPM Award2018 ที่ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา เป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้าน HR Solution Provider

 

 

สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10 รางวัล SME ดีเด่น

Tiger soft คว้ารางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10 รางวัล SME ดีเด่นสาขากลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10” หรือ 10th SMEs National Awards 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์