รักษาความปลอดภัย Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

รักษาความปลอดภัย Tag

งานรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกันมากขึ้น ด้วยปัญหาภัยสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งจึงเลือกใช้บริการจากบริษัทรักษาความปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทรักษาความปลอดภัยเองก็ต้องสร้างมาตรฐานที่ดีในด้านทรัพยากรบุคคลด้วย เพื่อเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือให้ตนเอง เพราะเมื่อดูแลพนักงานได้ดีแล้ว การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องยาก เลือกใช้ โปรแกรม Tiger e HR for Security Guard ในการบริหารจัดการบุคคลในบริษัทรักษาความปลอดภัย จะช่วยให้จัดการงานบุคคลได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น เพราะโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรด้านความรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ให้ผู้บริหารและฝ่าย HR ได้รับความสะดวกสบายและลดความยุ่งยากในการดูแลพนักงานจำนวนมากได้อย่างมืออาชีพ โครงสร้างหลักของโปรแกรม โปรแกรมทำงานในส่วน Black office (Window Application) โปรแกรมใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ทั้งเมนูการใช้งานและชื่อ Field หลัก สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้โปรแกรมสามารถที่จะดูข้อมูลเฉพาะคนที่เราดูแลได้ เช่น หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนก สามารถเห็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาได้เฉพาะหน่วยงานของตัวเองเท่านั้น ในระดับชั้นจะมีชื่อหน่วยงานย่อยลงไปอีกกี่ชื่อก็ได้ไม่จำกัด ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อฝ่าย หรือชื่อแผนกในภายหลัง โปรแกรมจะไปแก้ไขที่ชื่อพนักงานให้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมาทำทีละคน คุณสมบัติระบบ Tiger e HR for Security Guard ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personal) รองรับพนักงานได้ไม่จำกัด และแบ่งแยกออกจากกันระหว่างพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วอย่างชัดเจน กำหนดรหัสพนักงาน และรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้อิสระจากกัน โดยใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสูงสุดถึง 15 หลัก ข้อมูลพนักงานจะเชื่อมกับกับระบบอื่นๆ (Time Attendance, Payroll, Training)