วิธีการดูแลรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบง่ายๆ Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

วิธีการดูแลรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบง่ายๆ Tag

วันนี้จะแนะนำการดูแลรักษาเครื่องสแกน เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องสแกนนั้นแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทนทาน ยากต่อการผุผัง แต่ก็ใช่ว่าผู้ใช้งานจะปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลให้ดีได้ มีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยพบปัญหาเครื่องสแกนเสื่อมสภาพในระยะเวลาไม่นาน ทำให้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และสาเหตุที่ทำให้เครื่องพังก็มาจากปัจจัยภายนอกนั่นเอง ทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องเปลี่ยนเครื่องสแกนบ่อย ก็คือการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวิธีการดูแลรักษาเครื่องสแกนที่ถูกต้องนั้นมีวิธีใดบ้าง 1.จุดที่ทำการติดตั้งเครื่องสแกนชุดอุปกรณ์ไม่ควรอยู่บริเวณกลางแจ้ง หรือในที่ ที่มีแสงสว่างเกินไป หลีกเลี่ยงการติดตั้งที่อาจถูกฝน ไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี ฝุ่น ดินทราย และ ที่มีความอับชื้น เพราะจะส่งผลให้เกิดปัญหากับบอร์ดภายในเครื่องสแกนได้ ซึ่งผลที่ตามมาคือการเกิดปัญหา เครื่องดับ เครื่องรีสตาร์ท สแกนไม่ผ่าน บอร์ดช๊อต ได้ 2.ใช้งานเครื่องสแกนอย่างถูกต้อง - การสแกนนิ้ว ในกรณีที่มือสกปกควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนใช้งานหัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หัวอ่านลายนิ้วมือมีรอยขีดข่วน หรือฝุ่นและสิ่งสกปรกจากนิ้วของผู้ที่ใช้งานเข้าเครื่องแสกน การวางนิ้วไม่ควรใช้น้ำหนักกดลงบนหัวอ่านลายนิ้วมือมากจนเกินไป - การสแกนบัตร ควรนำบัตรทาบในระยะห่างจากเครื่องสแกนราว 1-4 ซม. ไม่ควรนำมาแนบชิดกับตัวเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องแสกน เพราะอาจจะทำให้เครื่องแสกนเป็นรอยจากการแสกนบัตร และอาจส่งผลให้มีปัญหากับระบบต่างๆ การทำงานของเครื่องแสกน - การสแกนหน้า วิธีการเก็บหน้าครั้งแรกควรจัดเก็บใบหน้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่สว่างเกินไป หรือมืดจนเกินไป อาจส่งผลให้การตรวจจับหน้าได้ยาก และแสกนไม่ผ่าน การจัดเก็บใบหน้าครั้งแรกควรโกนหนวด และเก็บผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เครื่องแสกนจับโครงหน้าได้ง่าย 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องสแกน การดูแลที่ดีและเอาใจใส่อุปกรณ์จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณด้วย หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่มีเครื่องสแกนใช้งานในหน่วยงาน และหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสแกน สามารถติดต่อทีมงานไทเกอร์ ซอฟท์ได้เสมอ ทางเรายินดีให้บริการ   คลิกชม VDO วิธีการดูแลรักษาเครื่องสแกนเพื่อยืดอายุการใช้งาน