โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger ehr for Enterprise

HR Software for Enterprise busineses
Offered On-Premise | On Cloud

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR for enterprise โปรแกรมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมาก ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชั่นการลงเวลา และลางานออนไลน์

สนใจโปรแกรม
HR Software on cloud
โปรแกรม HR บนคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ อยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้
Manage people with easy
ช่วยให้การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นเรื่องง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน
All in one HR Software
ฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกการทำงานของ HR ในโปรแกรมเดียว

Features that fit your business

e Personal
ระบบประวัติพนักงาน
e Time Attendance
ระบบเวลาทำงาน กะ โอที ฯลฯ
e Payroll
ระบบเงินเดือน
e Training
ระบบการฝึกอบรม
Web time online
ระบบลางาน ลงเวลา ออนไลน์

Full service HR software

Tiger eHR ช่วยให้การทำงานด้านการบริหารและจัดการฝ่ายบุคคลของคุณง่ายกว่าที่เคย

Payroll
Payroll
Run Payroll
Create & View Reports
File Federal & State Forms
Syncs with Timesheets & PTO
Human Resources
Human Resources
Self-Onboarding
Time Management
Document Warehouse
Track Time Off
Communicate with Employees
Leave Management
Leave Management
Clock in and clock out on your mobile Geo fencing checks included