โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR for Enterprise

HR Software for Enterprise busineses
Offered On-Premise

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR for Enterprise โปรแกรมเงินเดือนสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมาก ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และลางานออนไลน์

HR Software
โปรแกรม HR อยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้
Easy Employee Management
ช่วยให้การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นเรื่องง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน
All-in-one HR Software
ฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกการทำงานของ HR ในโปรแกรมเดียว

Features That Fit Your Business

e Personal
ระบบประวัติพนักงาน
e Time Attendance
ระบบเวลาทำงาน กะ โอที ฯลฯ
e Payroll
ระบบเงินเดือน
e Training
ระบบการฝึกอบรม
Web time online
ระบบลางาน ลงเวลา ออนไลน์

Full Service HR Software

Tiger eHR ช่วยให้การทำงานด้านการบริหารและจัดการฝ่ายบุคคลของคุณง่ายกว่าที่เคย

Payroll
Payroll
คำนวณเงินเดือน สร้างและเรียกดูรายงานสำคัญต่างๆ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเวลา
Human Resources
Human Resources
มีระบบจัดการเวลาพนักงาน ติดตามเอกสาร คลังสินค้า และติดต่อกับพนักงานได้
Employee Self Service
Employee Self Service
แจ้งเตือนข้อมูลเข้างานและดูสลิปเงินเดือนผ่านระบบ Tigersoft LINE Notify