ไทเกอร์ซอฟท์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Working from Home พร้อมสินค้าและการบริการป้องกันโควิด-19 - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll
ไทเกอร์ซอฟท์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Working from Home พร้อมสินค้าและการบริการป้องกันโควิด-19

ไทเกอร์ซอฟท์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Working from Home พร้อมสินค้าและการบริการป้องกันโควิด-19

ไทเกอร์ซอฟท์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Working from Home พร้อมสินค้าและการบริการป้องกันโควิด-19

                จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้กระจายการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้ และเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์นี้ ไทเกอร์ซอฟท์จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลพนักงานและคุณลูกค้า พร้อมสินค้าและการบริการป้องกันโควิด-19 มาตรการดูแลและป้องกันพนักงาน
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
 2. หากพนักงานคนใดก็ตามมีการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่การระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อกลับมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ก็คือการหยุดงานและพักอาศัยในพื้นที่ของตนเองเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน
 3. ให้พนักงานหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หากมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือต้องติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บริษัทฯ
 4. ใช้เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน หากมีไข้หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 5 จะแจ้งต่อหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและให้รีบพบแพทย์โดยทันที
 5. จัดเวรให้มีการทำความสะอาดที่จับประตูทาง เข้า – ออก ปุ่มกดลิฟต์ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ
 6. แจกอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น
 7. จัดแผนการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่พนักงาน ทั้งจากการเดินทางและบริเวณโดยรอบของพื้นที่บริษัทฯ
**กรณีที่พบว่ามีผู้ติดต่อหรือพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จะทำการปิดบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ส่วนพนักงานทั้งหมดจะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการที่เข้าข่ายโรคโควิด-19 จะต้องพบแพทย์ทันที  มาตรการดูแลลูกค้า
 1. งดการอบรมโปรแกรมบริหารงานบุคคลภายในบริษัทฯ และเปลี่ยนเป็นการให้บริการ Online Training แทน
 2. บริการทดสอบสินค้า (Demo) ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผ่าน VDO Conference เช่น โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือเครื่องบันทึกเวลา
 3. ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference
 4. บริการแจ้งปัญหาการใช้งานและบริการให้คำปรึกษา ทางเบอร์ 02-3470373 และช่องอื่น ๆ ได้แก่ Line@, Facebook และ Email
 5. การจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่จำเป็นมากในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศได้
 6. บริการ Onsite Services พนักงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลสำหรับล้างมือ
 7. ทางบริษัทฯ เตรียมพนักงานสำหรับการแจ้งข่าวสาร และการติดต่อกับลูกค้า ทางหน้าเว็บไซต์ tigersoft.co.th
สินค้าและการบริการที่ช่วยป้องกันโควิด-19 สินค้า Hardware
 • เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รุ่น XFace200+
เครื่องสแกนใบหน้าจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสจากการสัมผัสเครื่องบันทึกเวลาร่วมกัน เพียงแค่สแกนใบหน้าก็สามารถบันทึกเวลาหรือควบคุมการ เปิด – ปิด ประตูได้ โดย XFace200+ มีความสามารถในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ จะไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปได้ พร้อมแจ้งเตือนไปยัง Admin ว่า User รายนั้นมีอุณหภูมิในร่างกายสูง
 • เครื่องเทอร์โมสแกน Handheld TP-31B
Handheld TP-31B หรือกล้องถ่ายภาพความร้อนประเภทมือถือ ถูกออกแบบมาใช้สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้จากระยะ 1 เมตร! ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดเหมือนกับเครื่องแบบเดิม ๆ จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไว้รัสได้อีกทาง
 • กล้องวงจรปิดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ThermoTD2617B
กล้องวงจรปิดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุที่อยู่ในรัศมีของกล้องแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบค้นหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูง ในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับการใช้เพื่อช่วยคัดกรองหรือกักกันบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ สินค้า Software
 • TigerSoft Line Notify ส่งสลิปเงินเดือนผ่าน Line
TigerSoft Line notify ซอฟต์แวร์ที่จะส่งสลิปเงินเดือนเข้าสู่ Line ของพนักงาน โดยเข้าดูด้วยรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง ถือเป็นตัวช่วยของการบริหารงานบุคคล ที่แบ่งเบาภาระให้แก่ HR ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสลิปเงินเดือนต่อจากผู้อื่น
 • Tiger Web Time Online ลางานออนไลน์
อยู่ที่ก็สามารถลางานได้ โดยไม่ต้องหยิบจับใบลามาเขียน แต่สามารถลางานผ่านสมาร์ตโฟนหรือ PC ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลดทั้งความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และสร้างความสะดวก รวดเร็ว กับ 3 หน้าที่ของตัวโปรแกรม
 • บันทึกใบลา: พนักงานสามารถบันทึกลางานได้เองผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • อนุมัติ: หัวหน้างานสามารถอนุมัติใบลาของพนักงานผ่านโปรแกรมได้ในทันที
 • ตรวจสอบ: พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลือได้ด้วยตนเอง
  …“ไทเกอร์ซอฟท์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 และขอให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี”…
Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า สำหรับข้อมูลอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Center

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า

รับราคาพิเศษสำหรับคุณ

โปรดกรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนดด้านล่าง


  ประเภทสินค้าที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)

  บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ