ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ม.ค. 15, 2020

7 สิ่งที่ทำให้คุณถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

กฎหมายแรงงาน และการถูกเลิกจ้าง

คนทำงานหลายคนอาจเข้าใจว่าตนเองได้รับการคุ้มครองด้วย “กฎหมายแรงงาน” หรือกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง เช่น สิทธิการลางาน ขอบเขตการทำงาน หรือค่าจ้างต่าง ๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เป็นต้น ซึ่งเป็นเป็นการป้องกันการเอาเปรียบจากเหล่านายจ้าง และแน่นอนว่าไม่ผิดที่จะคิดว่าตนเองมีกฎหมายคุ้มครอง

แต่นั่นอาจไม่ใช่การคุ้มครองที่ครอบคลุม เพราะกฎหมายแรงงานก็มี “สิทธินายจ้าง” เช่นกัน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายเอาเปรียบนายจ้าง โดยการให้นายจ้าง “เลิกจ้าง” ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

สงสัยกันแล้วใช่หรือไม่ ว่ากรณีใดบ้างที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ งั้นเรามาดูกัน

 

7 สิ่งที่ทำให้คุณถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

ทุจริตต่อหน้าที่

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในระบุสัญาว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อโกง ไม่ซื่อสัตย์ หากทำเช่นนั้นนายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ หนำซ้ำยังอาจถูกหิ้วปีกเข้าคุกเข้าตารางได้อีกด้วย

 

กระทำความผิดทางอาญาต่อนายจ้าง

กรณีนี้เป็นความผิดที่มีข้อกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะการกระทำของคุณจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือประมาท นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ทันที

 

เจตนาทำให้นายจ้างเกิดความเสียหาย

ขึ้นชื่อว่าความเสียหาย แน่นอนว่าจะครอบคุลมไปหมดทุกสิ่งอย่างที่ทำให้เกิดควาเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เช่น ยักยอกเงินบริษัท ทำร้ายร่างกาย หรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น

 

ประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

แม้ว่าความเสียหายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาท แต่ถ้าความเสียหายนั้น ๆ เป็นสิ้งที่ร้ายแรงจนเกินไป นายจ้างก็มีสิทธิ์ทำการเลิกจ้างได้เช่นเดียวกัน

ภาพประกอบ 7 สิ่งที่ทำให้คุณถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือขัดคำสั่งของนายจ้าง

ทุกองค์กรย่อมมีกฎระเบียบและข้อบังคับ ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม หากกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดนนายจ้างส่งหนังสือเตือนก็แล้วแต่ก็ยังไม่ปรับปรุงตัว ซึ่งแน่นอนว่าข้อนี้นายจ้างก็สิทธิ์เลิกจ้างได้ทันที

 

ละทิ้งงานเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร

การขาดงานลักษณะนี้ถือเป็นการขาดงานที่ไม่ได้ทำการแจ้งลางานอย่างเป็นทางการ แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในองค์กร ดังนั้นหากขาดงานเช่นนี้ก็ทำใจเอาไว้เลย ว่าคุณมีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชยอย่างแน่นอน

 

กระทำผิดจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

ข้อสุดท้ายนี้นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ทันทีเช่นกัน เมื่อลูกจ้างได้รับตัดสินโทษจำคุก และมีการทำความผิดโดยเจตนาที่มีการพิพากษาอันถึงที่สุด ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์เท่านั้น ส่วนกรณีที่ความผิดนั้น ๆ เกิดจากความประมาท หรือไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงมากนัก นายจ้างจะไม่มีสิทธิ์ทำการเลิกจ้าง

 

จากทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชยสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนั้นหากใครไม่อยากเป็นเช่นนั้นก็ต้องไม่กระทำความผิดอย่างที่กล่าวมาโดยเด็ดขาด เพราะในบางข้อนอกจากจะถูกไล่ออกจากงานแล้ว ยังอาจมีความผิดทางกฎหมายติดตัวไปอีก รวมถึงสูญเสียความมั่นคงในชีวิต ที่จะนำมาซึ่งปัญหามากมายอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: Rabbit Finance


HR Software หรือโปรแกรม HR จาก TigerSoft ระบบบริหารงาน HR ครบวงจรที่สุด

HR Software หรือโปรแกรม HR คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสรรหาและพัฒนาพนักงาน ไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โปรแกรม HR ที่ดีจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของฝ่าย HR ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวม

TigerSoft เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ HR Software ชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการพัฒนาและให้บริการ HR Software มานานกว่า 20 ปี มีผลิตภัณฑ์ HR Software ที่หลากหลายมาพร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าองค์กรจะต้องการโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HRM โปรแกรม HRD โปรแกรมสำหรับ HR โปรแกรม HR สําเร็จรูป โปรแกรม HR Online หรือโปรแกรมเงินเดือน ราคาถูก TigerSoft ก็สามารถตอบโจทย์ได้

ผลิตภัณฑ์ HR Software ของ TigerSoft ครอบคลุมทุกกระบวนการบริหารงาน HR ดังนี้

  • ระบบบริหารงานเงินเดือน (โปรแกรม Payroll) ช่วยให้คำนวณเงินเดือน เงินล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าตอบแทนต่างๆ และออกสลิปเงินเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • ระบบบริหารงานบุคคล (HRM) ช่วยให้จัดการข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่การสมัครงาน ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม การประเมินผล ไปจนถึงการลาออกอย่างครบถ้วน
  • ระบบบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ช่วยให้วางแผนและพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะ การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

นอกจากนี้ TigerSoft ยังมีสินค้าฮาร์ดแวร์สำหรับงาน HR ต่างๆ เช่น เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องบันทึกเวลา Turnstile ประตู Access Control (Access Control ประตู ) หรือจะเป็น Access Control ประตู ราคาถูก เป็นต้น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของฝ่าย HR และเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร

 

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมจากไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

 

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้!

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้! โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll คำนวณเงินเดือนพนักงานทำงานเป็นกะให้เป็นเรื่องง่าย! โปรแกรม HR ช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทได้อย่างมาก ส่วนใหญ่หลายๆ องค์กรจะเริ่มต้นด้วยการใช้งานโ […]

15 มี.ค. 2024

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ควรทำอะไรได้บ้าง?

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ควรทำอะไรได้บ้าง? HR Software จาก TigerSoft ระบบบริหารงาน HR ครบวงจรที่สุด ฝ่ายบริหารบุคคลขององค์กรต่างๆ ในยุคนี้ต่างหันมาใช้โปรแกรมสำหรับ HR อย่าง HR Software ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการ […]

15 ก.ย. 2023

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน . ค่าลดหย่อน เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรืออาจทำให้ได้เงินภาษีเพิ่มมากขึ้น . ในปีนี้รัฐบาลได้ขยายเวลาในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/9 […]

9 มี.ค. 2020