โปรแกรมเงินเดือน

ABOUT OUR COMPANY

HR Software Solutions

Cloud based HR system

Trusted by 10,000 companies in Thailand. You can access all your data from anywhere and from any device.

  • Time attendance
  • HR reporting
  • Employee database
  • Centralized and secure
  • Custom workflows
  • Easy tracking

TIGERSOFT WEB ON MOBILE

ลางานออนไลน์

01.

บันทึกใบลา

พนักงานสามารถขอลางานผ่านเว็บได้

02.

อนุมัติ

หัวหน้างาน สามารถอนุมัติใบลาผ่านเว็บได้เลยทันที

03.

ตรวจสอบ

พนักงานสามารถตรวจสอบวันลา สิทธิ์คงเหลือ ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

HARDWARE

Our recent product

เครื่องบันทึกเวลา | เครื่องสแกนใบหน้า | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | เครื่องทาบบัตร

เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องสแกนใบหน้า
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์
ลูกค้าไทเกอร์ซอฟท์

Are you ready? For HR ยุคใหม่ 4.0

สนใจโปรแกรม – ขอใบเสนอราคา