กล้องวงจรปิด
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ระบบคัดกรอง COVID-19 Thermo TD2617B More information Get a Free Quote
WE DEVELOP
HR SOFTWARE
COMPANY OF QUALITY tigersoft ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล
ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศ

Solution คัดกรอง คัดแยก ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

กล้องวงจรปิดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

กล้องเทอร์โมสแกนแบบพกพา

TIGERSOFT

NO.1 HR SOLUTION

The All-In-One People Platform for Payroll, Time attendance, HR

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

HR Software Solutions

Cloud based HR system

Trusted by 10,000 companies in Thailand. You can access all your data from anywhere and from any device.

  • Time attendance
  • HR reporting
  • Employee database
  • Centralized and secure
  • Custom workflows
  • Easy tracking

TIGERSOFT WEB ON MOBILE

ลางานออนไลน์

01.

บันทึกใบลา

พนักงานสามารถขอลางานผ่านเว็บได้

02.

อนุมัติ

หัวหน้างาน สามารถอนุมัติใบลาผ่านเว็บได้เลยทันที

03.

ตรวจสอบ

พนักงานสามารถตรวจสอบวันลา สิทธิ์คงเหลือ ได้ด้วยตนเอง

WE PROVIDE THE BEST

HR SOLUTION

ไทเกอร์ซอฟท์ ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคลชั้นนำของไทย

รองรับทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ SME ขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 

STATS

WHAT
WE
DONE?

22+YEARS OF EXPERIENCE
150+EXPERT MEMBERS
10k+HAPPY CLIENTS

Quality Only Happens When you Care Enough To Do Your Best.

OUR HARDWARE

TIME ATTENDANCE & ACCESS CONTROL

Hybrid Biometric. Smart Security

WE PROVIDE THE BEST

TIME ATTENDANCE & ACCESS CONTROL SYSTEM

จำหน่าย และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร

ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย

Looking for HR Software?

At Tigersoft, we аrе making research continuously аnd

improving оur ѕеrvісеѕ to thе hіghеѕt ѕtаndаrdѕ

Looking for Time Attendance?

At Tigersoft, we аrе making research continuously аnd

improving оur ѕеrvісеѕ to thе hіghеѕt ѕtаndаrdѕ