ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

Tigersoft Cloud Solutions

บริการ Infrastructure as a Service สำหรับลูกค้าองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM, Storage และ Firewall

Tigersoft Cloud Solutions

บริการ Infrastructure as a Service จาก Tigersoft Cloud Solutions

บริการ Infrastructure as a Service สำหรับลูกค้าองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM, Storage และ Firewall

บริการ Cloud Solutions จาก Tigersoft

Tigersoft ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากบริการ Infrastructure as a Service ที่ได้กล่าวไปแล้ว Tigersoft ยังมีบริการระบบ HR Cloud Solution ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource) บน Cloud ที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hybrid Cloud

เทคโนโลยีที่นำข้อดีของ Public Cloud และ Private Cloud เกิดเป็น Cloud Solution ที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของทั้งสองระบบตามความต้องการของธุรกิจ โดยข้อมูลที่สำคัญยังคงถูกใช้ในพื้นที่ Data Center ลูกค้า หรือ Private Cloud และสามารถใช้ทรัพยากร โครงสร้างด้าน IT ร่วมกันกับ Public Cloud ที่ INET ได้

Analytics as a Service

บริการซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผล เป็นกราฟในรูปแบบต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถ อัปเดตข้อมูลได้แบบ Near Real-time ซึ่งจะช่วยให้ ทีมฝ่ายบริหารสามารถมองเห็นข้อมูลที่ช่วยในการ ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น เพื่อวางแผนหรือแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันเวลา

ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจชั้นนำ

INET Cloud ให้บริการบนมาตรฐานความปลอดภัยที่สมบูรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่าย MetroLAN ที่เชื่อมต่อกับอาคารธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้ธุรกิจของท่านไม่สะดุด เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ INET Cloud ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระดับชั้นนำของโลก และบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ VMware Certificate

สนใจบริการ Tigersoft Cloud Solutions

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.