ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

โปรแกรม HR Openspace โปรแกรมบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

โปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์

โปรแกรม HR โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR Openspace โปรแกรมเงินเดือนสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และลางานออนไลน์ ระบบฝึกอบรม ระบบรับสัมครงาน และฟังก์ชันรองรับการขอความยินยอม จากพนักงานตามกฎหมายของ PDPA

โปรแกรม HR โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR Openspace โปรแกรมเงินเดือนสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และลางานออนไลน์ ระบบฝึกอบกรม ระบบรับสัมครงาน และฟังก์ชันรองรับการขอความยินยอม จากพนักงานตามกฎหมายของ PDPA

Image by TigerSoft

โปรแกรม HR ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

Image by TigerSoft

โปรแกรม HR ใช้งานง่าย ออกแบบทันสมัย

โปรแกรม HR ตัวช่วยสำคัญที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก สามารถจัดการงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง และแม่นยำ

ระบบ On-Premise ที่มีความปลอดภัย

โปรแกรม HR ที่คุณสามารถดูแลรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบ On-Premise ที่คุณสามารถดูแลฐานข้อมูลได้เองโดยทีมงานในองค์กร สามารถช่วยในการกำหนดค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้อย่างสมบูรณ์

โปรแกรม HR ที่ครบจบได้ในหนึ่งเดียว

โปรแกรม HR โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมทุกการทำงาน และความต้องการที่หลากหลายขององค์กรให้อยู่ในโปรแกรมเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบุคคลอย่างดีเยี่ยม

ฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรม HR Openspace โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์  โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ พร้อมฟังก์ชันที่ช่วยจัดการงาน HR ได้ครอบคลุม รองรับความซับซ้อนและความยืดหยุ่น เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับองค์กรของคุณ

Image by TigerSoft

ระบบทะเบียนประวัติ

จัดเก็บประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด รวมถึง ข้อมูลสำหรับประมวลผลเวลา และเงินเดือน

ระบบปฏิบัติงาน

รับข้อมูลเวลาโดยตรงจากเครื่องบันทึกเวลา คำนวณข้อมูลการทำงาน โอที ขาด ลา สาย ตามตารางกะงานที่ตั้งไว้ คำนวณเบี้ยขยัน

ระบบเงินเดือน

คำนวณเงินเดือน โอที ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานหรือไฟล์นำ โดยไม่ต้องบันทึกใหม่รวมถึงออกเอกสารสิ้นปี ภ.ง.ด.1ก. 50ทวิ ภ.ง.ด.91 กท.20ก.

ระบบการฝึกอบรม

กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้เองไม่จำกัด กำหนดตารางการฝึกอบรมเป็น ปี เดือน พร้อม การตั้งเตือนแผนอบรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Image by TigerSoft

ระบบสมัครงาน

เก็บประวัติผู้สมัครงานโดยละเอียด ตั้งค่าเก็บ รายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจ โอนข้อมูลผู้สมัครไป ยังระบบทะเบียนประวัติพนักงานได้ทันที​

คุณสมบัติเด่น

โปรแกรม HR ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอม ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว

Employee Self Service (ESS)

โปรแกรม HR Openspace โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ ที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานด้วยระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรม HR Online ที่พนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้งานง่ายผ่าน Web Mobile Responsive ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ลงเวลาเข้า-ออกงาน ออนไลน์

พนักงานสามารถลงบันทึกเวลางานแบบระบุพิกัดได้ ขอวันลา โอที และตรวจสอบอนุมัติสถานะได้ผ่านมือถือ

สลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-Payslip)

ดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายผ่านมือถือ ปลอดภัยด้วยการใส่รหัสผ่านก่อนดูสลิปเงินเดือน สามารถดูสลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ รองรับได้ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

อนุมัติได้ง่ายผ่านมือถือ

ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายงานการจ่ายเงินเดือน รายงานส่งประกันสังคม และรายงานสรรพากร ตรวจสอบรายงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการขออนุมัติหรือแจ้งแก้ไขส่งกลับไปยังผู้ขออนุมัติและตรวจสอบข้อมูลรายงานของพนักงานได้ง่ายผ่านมือถือและแท็บเล็ต

ยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยโปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือนจาก TIGERSOFT

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ