ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

ระบบ SmartKMS แปลงโฉมองค์กรของคุณให้เป็นองค์กรแห่งอนาคตด้วยระบบ Knowledge Management System

ระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร Knowledge Management System (KMS) ที่จะทำให้บริษัทของคุณจัดการองค์ความรู้ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกในการใช้งานเพราะรองรับการทำงานทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ เพื่อการจัดการความรู้ในองค์กรของคุณ ที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลางในการจัดการ ข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายด้วยระบบ Cloud Service

Image by TigerSoft

Knowledge Management การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความรู้ เก็บรักษา การแบ่งปัน (Knowledge Sharing ในองค์กร) ที่มีอยู่ในองค์กร ที่มีความซับซ้อนและกระจัดกระจาย เช่น เอกสาร หรือ นโยบายการทำงาน โดยมีการจัดเก็บความรู้ที่อยู่ตามแผนกต่างๆ หรือเอกสารสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้เหล่านี้ให้กลายเป็นระบบที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงอีกทั้งยังทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพท์จากกระบวนการนี้ คือทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด

Image by TigerSoft

จุดเด่นของ SmartKMS

รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เสริมความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

เพิ่มความเร็วและคุณภาพของการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีขึ้น

บริษัทแข่งขันได้และยั่งยืนด้วยการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร

Image by TigerSoft

เชื่อมต่อกับระบบได้หลากหลาย

SmartKMS (ระบบ KMS) สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งโปรแกรมสำหรับการจัดการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล บริษัทขนาดใหญ่ โปรแกรมการตลาด และโปรแกรมการวิเคราะห์ธุรกิจ

SmartRobot ตัวช่วยในการทำงานแห่งอนาคต

SmartRobot ระบบ AI ที่ประสานการทำงานกับระบบ SmartKMS และ ระบบ Natural Language Processing (NLP) ช่วยจัดการองค์ความรู้ในองค์กร และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการ 24 ชม. ช่วยยกระดับการทำงานในองค์กรของคุณให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนํา

สนใจสินค้าและบริการของเรา

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ
Image by TigerSoft