ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า​​

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับลูกค้า

แบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล​

ประกาศความเป็นส่วนตัวการใช้งานกล้องวงจรปิด​