ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise
โปรแกรมบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR for Enterprise โปรแกรมเงินเดือนสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมาก ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และลางานออนไลน์ มีฟังก์ชันรองรับการขอความยินยอม จากพนักงานตามกฎหมายของ PDPA

โปรแกรม HR ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

โปรแกรม HR ใช้งานง่าย

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise ตัวช่วยสำคัญที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก สามารถจัดการงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง และแม่นยำ

ระบบ On-Premise ที่มีความปลอดภัย

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise ทำให้คุณสามารถดูแลรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบ On-Premise ที่คุณสามารถดูแลฐานข้อมูลได้เองโดยทีมงานในองค์กร สามารถช่วยในการกำหนดค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้อย่างสมบูรณ์

โปรแกรม HR ครบจบในหนึ่งเดียว

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมทุกการทำงาน และความต้องการที่หลากหลายขององค์กรให้อยู่ในโปรแกรมเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบุคคลอย่างดีเยี่ยม

ฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise โปรแกรมเงินเดือนสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยจัดการงาน HR ได้ครอบคลุม รองรับความซับซ้อนและความยืดหยุ่น เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับองค์กรคุณ

ระบบทะเบียนประวัติ (Personnel)

จัดเก็บประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด ตั้งค่าระบบเวลาและระบบเงินเดือนผ่านเมนูเดียว สามารถนำเข้าพนักงานเข้าระบบได้ด้วยไฟล์ Excel และสามารถเรียกรายงานแป็น .pdf และไฟล์ Excel ได้ สามารถโอนค่าเบิกเคลมไปยังระบบเงินเดือน สามารถแนบเอกสารของพนักงานลงในระบบได้

ระบบปฏิบัติงาน (Time Attendance)

บันทึกเวลาพนักงานได้ตามกะงานที่สร้าง รับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ รองรับการตั้งกะงานที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหรรม โรงแรม สามารถตั้งค่าการลาจำนวนวันลาล่วงหน้า-ย้อนหลังได้ ตั้งค่าอนุมัติมากกว่า 1 ลำดับ หากผู้อนุมัติคนแรก ยังไม่อนุมัติเกินจำนวนที่กำหนด ที่ผู้อนุมัติลำดับถัดสามารถอนุมัติแทนได้

ระบบเงินเดือน (Payroll)

สามารถคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มากกว่า 1 กองทุน คำนวณโอที ค่ากะ กำหนดการคิดภาษีได้หลากหลายรูปแบบ สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนปกติได้สูงสุด 5 งวดต่อเดือน งวดพิเศษสูงสุด 9 งวดต่อเดือน เพิ่มรายการได้ไม่จำกัด ส่งสลิปเงินเดือนผ่านทางอีเมล์ ตั้งค่าคำนวณเงินชดเชยจากฐานเงินเดือนและรายได้ประจำ

ระบบการฝึกอบรม (Training)

กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้เองไม่จำกัด จัดทำแผนอบรมล่วงหน้า รายงานสรุปแผนการอบรม รายงานประวัติการอบรม ระบบรองรับตามข้อบังคับารอบมเพื่อพัฒนาอาชีพตามกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชื่อมต่อกับระบบเว็บเทรนนิ่งที่รองรับการขอเข้าร่วมอบรมและเสนอหลักสูตรผ่านหน้าเว็บ

ระบบสมัครงาน (Recruit)

เก็บประวัติผู้สมัครงานโดยละเอียด สามารถแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัครงาน ตั้งค่าเก็บรายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจสำหรับเรียกสัมภาษณ์ครั้งถัดไป และสามารถโอนข้อมูลผู้สมัครไปยังระบบทะเบียนประวัติพนักงานได้ทันทีกรณีรับผู้สมัครเข้าทำงาน

WEB APPLICATIONS

โปรแกรม HR ที่ถูกออกแบบให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานผ่าน Web Application บนอินทราเน็ตในองค์กร
ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอม ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว

Web Personal
เว็บระบบทะเบียนประวัติ

Web Time Attendance
เว็บระบบการปฏิบัติงาน

E-Payroll Slip
เว็บระบบเงินเดือน

Web Training
เว็บระบบการฝึกอบรม

Web Recruit
เว็บระบบสมัครงาน

Employee Self Service (ESS)

โปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการได้ง่ายด้วยตัวเอง

Web Time Attendance
ขอใบลา ขอโอที เปลี่ยนแปลงกะงาน พนักงานสามารถลงเวลางานโดยระบุพิกัดสถานที่ได้ และกำหนดรัศมีสถานที่ทำงาน ลงเวลางานได้ผ่านหน้าเว็บ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การลาต่างๆ และชั่วโมงโอทีได้
E-Payroll Slip

ดูสลิปเงินเดือน และ 50 ทวิได้ผ่านหน้าเว็บ

Tigersoft LINE Notify

โปรแกรม Tiger eHR for Enterprise มีระบบการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านระบบ Tigersoft LINE Notify ทันทีเมื่อสแกนเข้า-ออกงาน ส่งข้อมูลหลังการประมวลผลขาด ลา มาสาย และยังสามารถดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีความปลอดภัยสูง

หากคุณสนใจโปรแกรม HR

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ