ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ประกันสังคม สิทธิค่าคลอดบุตร
ม.ค. 07, 2021

เริ่มแล้ว! สปส. เพิ่มสิทธิ ค่าคลอดบุตร ปรับเป็น 15,000 บาท พร้อมค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภรรค์ สำนักงานประกันสังคมจึงมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้ประกันตน ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยการปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์จำนวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท จากเดิม 3 ครั้งละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท

2. อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

3. อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

4. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

5. อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

โดยผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อให้การคลอดราบรื่นมากที่สุด และผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ซึ่งผู้ประกันตนสามารถคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ รวมถึงการเบิกค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย จากสำนักงานประกันสังคมในอัตราใหม่จำนวน 15,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีเงินสงเคราะห์เนื่องจากหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง ส่วนผู้ประกันตนชายและผู้ประกันตนหญิงที่อยู่กินกันแต่มิได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15,000 บาท

โดยสิทธิประโยชน์ในการเพิ่มค่าตรวจ ฝากครรภ์ และจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่ม ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม, ไทยรัฐออนไลน์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อโปรแกรมเงินเดือน!

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อโปรแกรมเงินเดือน! ก่อนเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนควรพิจารณาจากอะไรดี ก่อนการเลือกซื้อโปรแกรมเงินเดือนสำหรับการใช้งานในองค์กรหรือในธุรกิจของคุณนั้น มีเรื่องที่ต้องนำไปพิจารณาก่อนการเลือกซื้อหลัก ๆ อยู่เพียงไม่กี่ข้อ เพื่อให้โป […]

16 มี.ค. 2023

ลดภาระการทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรมเงินเดือน

ลดภาระการทำเงินเดือนของแผนก Payroll ด้วยโปรแกรมเงินเดือน บริหารจัดการข้อมูลเงินเดือนในองค์กรด้วยโปรแกรมเงินเดือน (โปรแกรม payroll) การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับองค์กร เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุด ภาระงานของ HR หรือผู้บริหารในปัจจุบันถือว่าไม่ใ […]

16 ก.พ. 2023

ครบรอบ 24 ปี ไทเกอร์ซอฟท์ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำปี

ครบรอบ 24 ปี ไทเกอร์ซอฟท์ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำปีลดสนั่น!! เครื่องสแกนใบหน้า 2 รุ่น XFace 300/ID และ GFace 331ที่ตอบโจทย์ความต้องการกับราคาที่สบายกระเป๋า

22 ก.ค. 2022