ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 03, 2023

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้างาน เครื่องมือสำหรับ HR ยุคใหม่

เพิ่มความแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นก็คือ “เครื่องสแกนนิ้ว” กลายเป็นหัวใจหลักจุดสำคัญของงาน HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ไปแล้ว ปัจจุบันงานส่วน HR ได้นำเครื่องสแกนนิ้วเข้ามาใช้งานภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบางาน เพิ่มระบบการจัดการบุคคลในองค์กรให้รัดกุม ตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยจัดเก็บสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลการเข้าออกงาน เพื่อนำไปใช้ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานพนักงานแต่ละคน ก่อนนำไปคำนวณถึงส่วนค่าตอบแทนต่าง ๆ ทั้งการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส หรือแม้แต่ OT เป็นต้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) อีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อให้งาน HR ง่ายขึ้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบการเข้าออกเวลางาน โดยการทำงานของเครื่อง จะเก็บอัตลักษณ์ของบุคคล โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ ลายนิ้วมือ จากนั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบ เพื่อเก็บข้อมูลจากการสแกนนิ้วเข้าสู่เครื่องสแกนครั้งแรก โดยจะมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกว่าเจ้าของลายนิ้วมือคือใคร อายุ วันที่เข้ามาทำงาน สังกัดแผนกไหน เป็นต้น หรือเลือกได้ตามต้องการว่าจะให้แสดงข้อมูลที่หน้าจอมากน้อยแค่ไหน โดยการสแกนนิ้วครั้งต่อไป เครื่องจะจดจำได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือนั้น ๆ คือใคร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นไหนนิยมใช้งาน และตอบโจทย์ที่สุด

หลายท่านคงเกิดคำถามว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นไหนดี เนื่องจากมีหลายรุ่นและหลายรูปแบบ ส่วนเครื่องสแกนนิ้วภายใต้การบริการของ Tigersoft ที่กำลังได้รับความนิยมในองค์กรต่าง ๆ มีหลายรุ่นด้วยกัน โดยหลักการตัดสินใจเลือกใช้ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร ยกตัวอย่างรุ่นที่น่าสนใจ สำหรับเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อใช้ในงาน HR มีดังนี้
1. เครื่องสแกนลายนิ้ว ZKTeco รุ่น MB10
สำหรับรุ่นนี้นอกจากจะสแกนลายนิ้วมือได้แล้ว ยังมาพร้อมฟังก์ชันสแกนใบหน้า รวมถึงรหัสผ่าน โดยมีฟังก์ชันการทำงานแค่ 1 วินาที ลดปัญหาการปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคลทุกรูปแบบ นอกจากนั้นยังติดตั้งได้ง่าย รวมถึงสามารถเพิ่มสแกนลายนิ้วมือเข้าไปได้ โดยมีจุดเด่นเบื้องต้นดังนี้
· รองรับใบหน้าได้ 100 ใบหน้า และลายนิ้วมือได้ถึง 500 ลายนิ้วมือ พร้อมบันทึกข้อมูลได้ถึง 50,000 รายการ
· มีโปรแกรม SSR Excel ในตัว เชื่อมต่อการทำงานผ่าน TCP/IP และ USB
· ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าจากภาพทุกรูปแบบ อาทิ ภาพ 3D วิดีโอ หรือภาพสีและขาวดำ
2. เครื่องสแกนลายนิ้ว ZKTeco รุ่น UA760
เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูง โดยเป็นเครื่องสแกนนิ้วที่ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรต่าง ๆ ได้ดีและประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการทำงานในระบบไบรโอเมตริกซ์ ช่วยให้การจัดการข้อมูลและการเข้าออกได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก ส่วนลักษณะเฉพาะด้านอื่น ๆ มีดังนี้
· รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ, บันทึกข้อมูลได้มากถึง 50,000 รายการ รองรับการใช้งาน 3,000 คน
· รองรับการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP, USB-Host และ WI-FI
· รองรับได้หลายภาษาสามารถบันทึกเวลาพร้อมต่อกับระบบเปิด-ปิดประตูได้
3. เครื่องสแกนลายนิ้ว ZKTeco รุ่น G4
หลักการทำงานมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานทันสมัย เพราะเป็นรุ่นที่รองรับการบันทึกเวลาผ่านลายนิ้วมือในระบบ Access Control นอกจากนั้นยังรองรับการสแกนผ่านบัตรด้วยเช่นกัน ทำให้เป็นเครื่องสแกนเข้างานที่ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับนำไปใช้กับองค์กรใหญ่ ๆ เพราะรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 10,000 ลายนิ้วมือ นอกจากนั้นยังรองรับการจดจำใบหน้าได้มากถึง 10,000 ใบหน้าอีกด้วย ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ มีดังนี้
· รองรับได้หลายภาษา
· หัวอ่านลายนิ้วมือได้รวดเร็วจากฟังก์ชัน Silk ID ทำให้สามารถสแกนนิ้วได้แม้ว่านิ้วมือเปียก
· บันทึกรายการได้มากถึง 10,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อดีของการติดตั้ง และประโยชน์ที่ตามมา

เมื่อองค์กรตัดสินใจใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้งานภายในองค์กร ย่อมมีข้อแตกต่างจากการทำงานรูปแบบก่อนหน้าที่ยังไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้มาก่อนอย่างชัดเจน ส่วนข้อดีที่แต่ละองค์กรจะได้รับทันทีที่ติดตั้งเข้ามาช่วยงานภายในองค์กรหลัก ๆ มีดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยลดงานซ้ำซ้อนของ HR

ช่วยลดความซ้ำซ้อนในส่วนงานของฝ่าย HR รวมถึงช่วยลดปัญหาเรื่องการโกงเวลาเข้าออกงานด้วยการปลอมแปลงข้อมูล พร้อมทั้งคอยสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อหน่วยงานมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใช้งานโปรแกรมส่วนกลางหรือห้องสำคัญขององค์กร นอกจากนั้น การดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วมือจะมาในรูปแบบ Real-Time จึงสามารถดึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปใช้คำนวณค่าตอบแทนต่าง ๆ ได้ทันที

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพิ่มความปลอดภัยในองค์กรมากขึ้น

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรมากขึ้น เพราะเครื่องสแกนนิ้วส่วนใหญ่ไม่ได้มีไว้เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานในองค์กรเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ที่รุกล้ำเข้ามาภายในองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้บริเวณหน้าประตูเข้าออกอาคารเป็นหลัก

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร สะดวกต่อการใช้งาน

ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนของการทำบัตรพนักงานภายในองค์ เนื่องจากลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ติดตัวของทุกคนตลอดเวลา รวมถึงไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่านบ่อย ๆ ให้ยุ่งยาก เพราะเครื่องจะมีหลักการทำงานคือจดจำลวดลายนิ้วมือของแต่ละคนเอาไว้ ทำให้คีย์หลักที่ใช้สำหรับเข้าออกมีเพียงแค่ลายนิ้วมือเท่านั้น

เลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามความต้องการ พร้อมใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับปัจจุบันมีหลากหลายรุ่นให้เลือก อาทิ แบบเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออย่างเดียว แบบเก็บข้อมูลลายนิ้วมือพร้อมกับฟังก์ชันสแกนใบหน้า ทำให้เลือกยากว่าควรใช้รุ่นไหนที่จะเหมาะสมต่อองค์กรที่สุด ทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อทาง Tigersoft บริษัทที่ให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา และมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรมายาว นานกว่า 20 ปี จะช่วยให้งาน HR และการพัฒนาธุรกิจขององค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมถึงการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน จึงมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอ […]

23 พ.ย. 2020

เหตุผลที่องค์กรใหญ่ใช้เครื่องสแกนหน้าเข้างาน (face recognition)

ไขข้อข้องใจ ทำไมองค์กรขนาดใหญ่มักจะใช้เครื่องสแกนหน้าเข้างาน (face recognition) ไม่เพียงแค่ระบุเวลาเข้างานได้เท่านั้น แต่ยังบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่สำคัญอีกด้วย! เทคโนโลยีของการตรวจสอบเวลาเข้างานเริ่มต้นตั้งแต่บัตรตอกเข้างาน ไปจนถึงระบบสแกนนิ้วมือต […]

16 ก.พ. 2023

รู้จักโปรแกรม HR ความคุ้มค่าที่องค์กรควรลงทุน!

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ความคุ้มค่าที่องค์กรควรลงทุน! ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยโปรแกรม HR (HR Software) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลแบบใหม่ สำหรับองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีจำนวนพนักงานอยู่มากมาย การจะจัดการข้อมูลการทำงานของแต่ละคน เพื่อพัฒนาและ […]

16 ก.พ. 2023