ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 16, 2023

โปรแกรม HR ผู้ช่วยในการจัดการงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรม HR ระบบการควบคุมข้อมูลฝ่ายบุคคลสำหรับธุรกิจ SME

โปรแกรม HR เริ่มเป็นที่รู้จักและนำมาใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น จนได้ชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจทุกระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีส่วนสำคัญคือช่วยให้งานในองค์กรด้านฝ่ายบุคคลง่ายขึ้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร แถมยังช่วยประหยัดงบประมาณภายในองค์กรไปในตัว ทำให้ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมจากไทเกอร์ซอฟท์

โปรแกรม HR จากไทเกอร์ซอฟท์ หมายถึงอะไร….?

โปรแกรม HR หรือโปรแกรมงานระบบงานบุคคล หรือโปรแกรม HRM (Human Resource Management Software) หากแปลตรงตัวก็คือ ซอฟต์แวร์จัดการงานส่วนบุคคลให้ทุกอย่างมีระบบการทำงานง่ายมากขึ้น โดยสามารถเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ครอบคลุมงานส่วนประวัติส่วนตัวของพนักงาน, สวัสดิการที่จะได้รับ และรายได้ต่าง ๆ ในรูปแบบของค่าตอบแทนอาทิเช่น เงินเดือน, โบนัส, โอที หรือเงินพิเศษ นอกจากนั้นยิ่งเป็น Software จาก Tigersoft ยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยการนำระบบ On Cloud มาใช้ ทำให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์อีกด้วย

จุดเด่นของโปรแกรม HR จาก “ไทเกอร์ซอฟท์” ในสายงานบุคคลที่ต้องรู้

เมื่อตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมงานบุคคลของเราจะได้เห็นจุดเด่นหลัก ๆ ของโปรแกรมคือ อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้น เพราะลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน แถมมีระบบการจัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรที่ดี ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือโครงสร้างของแต่ละองค์กรโดยตรง เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ของเรามีจุดเด่นของการตอบโจทย์ความต้องการของ User มากมาย โดยความน่าสนใจหลัก ๆ ของโปรแกรมในเบื้องต้นคือ

1. โปรแกรม HR มีฟังก์ชันตอบสนองความต้องการงานฝ่ายบุคคลโดยตรง

จุดเด่นที่ทำให้โปรแกรม HR น่าสนใจข้อแรกคือ เป็นทางเลือกสำคัญของงานฝ่ายบุคคล นั่นก็เป็นเพราะว่าโปรแกรม HR มาพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมทุกความต้องการของฝ่ายบุคคลทั้งหมด ทำให้การทำงานของพนักงานฝ่ายบุคคลง่าย สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งข้อมูลที่ได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนฟังก์ชันน่าสนใจของซอฟต์แวร์มีดังนี้
· มีระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงานในองค์กรเข้าระบบ Excel ส่วนข้อมูลหลังจากเรียกใช้งานจะอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุล PDF และ Excel
· มีระบบการบันทึกเวลาการเข้างานตามกำหนดขององค์กรแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถกำหนดอัตราค่าจ้างโดยอัตโนมัติ
· มีฟังก์ชันคำนวณเงินเดือน (Payroll) หลากหลายแบบ โดยกำหนดงวดการจ่ายเงินได้สูงถึง 5 งวด
· ใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูง เพราะมีเทคโนโลยีทำงานบนระบบ Cloud ช่วยสำรองข้อมูลพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา

2. โปรแกรม HR ระบบการใช้งานตอบโจทย์บุคลากรในองค์กรทุกระดับ

ระบบโปรแกรม HR จะช่วยให้การใช้งานของพนักงานทุกคนในองค์กรง่าย และเข้าถึงระบบส่วนงานบุคคลได้ทันที เพราะถูกออกแบบมาให้บุคลากรในองค์กรเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการงานในส่วนจัดสรรบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ ไปจนถึงการพิจารณาปรับค่าตอบแทน หรือปรับขั้นต่าง ๆ ของพนักงาน และการเข้าสู่ระบบการลางาน รวมถึงรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ภายในองค์กรง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารระดับสูงหรือกลุ่มเจ้าของธุรกิจ, ฝ่ายงานบุคคล, หัวหน้างานแต่ละแผนก รวมถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป

3. โปรแกรม HR ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายมากขึ้น

เป็นโปรแกรม HR ที่พัฒนาโดยบริษัทของเราโดยตรง ให้บริการในแบบบริการเช่าซื้อ ดังนั้นทันทีที่ตัดสินใจใช้บริการ จึงตัดประเด็นค่าใช้จ่ายในส่วนลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรมระหว่างการใช้งาน หรือต่ออายุและซื้อแพ็กเกจซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในแต่ละปีไปได้เลย อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อดูแลระบบ เนื่องจากทางด้านทีมงานของเราจะคอยซัพพอร์ต ดูแล ติดตั้งระบบ Server ให้ทั้งหมด

4. โปรแกรม HR เป็นโปรแกรมสอดคล้องกับธุรกิจ SME เป็นพิเศษ

จุดเด่นอีกหนึ่งข้อน่าสนใจมากขึ้นคือ เป็นโปรแกรมฝ่ายบุคคลเหมาะกับธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในระดับ SME เพราะโปรแกรมมีระบบการทำงานรองรับการใช้งานขององค์กรระดับกลางและขนาดย่อมเป็นพิเศษ โดยช่วยลดปัญหาขั้นตอนงานเอกสารน้อยลง อีกทั้งยังคอยจัดสรรองค์ประกอบในส่วนของงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลมากขึ้น

ข้อดีของการใช้งานระบบโปรแกรม HR จากไทเกอร์ซอฟท์

หลังจากตัดสินใจเลือกใช้งานซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลเข้ามาช่วยจัดการและพัฒนางาน เห็นได้ถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ชัดเจนมาก เนื่องจากโปรแกรม “Tiger HR Openspace” มีข้อดีมากมายหลายข้อ ทั้งนี้ข้อดีที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนตัดสินใจใช้งานจริง ๆ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
· ช่วยยกระดับธุรกิจให้เป็นไปตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของมาตรฐานการจัดการบุคคลให้เป็นระบบมากขึ้น
· ทำให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลาง ด้วยระบบ Cloud
· การเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรของพนักงานทุกระดับ อาทิเช่น เวลาเข้า – ออกงาน, ประกาศต่าง ๆ หรือแม้แต่การลงลางาน ฯลฯ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
· ระบบการใช้งานง่ายมากเพราะใช้งานผ่าน Web Mobile Responsive ซึ่งรองรับได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android

โปรแกรม HR โซลูชันตอบโจทย์ขององค์กรแบบครอบคลุม

จากข้อมูลโปรแกรมช่วยงาน HR ของ Tigersoft ที่กล่าวถึงทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าเป็นโซลูชัน โปรแกรมระบบ HR ที่ตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรแบบครอบคลุม ด้วยระบบที่มีจุดเด่นมากมาย ทำให้การใช้งานเห็นผลได้ถึงประสิทธิภาพในการจัดการงานส่วนบุคคลง่ายมากขึ้น จนทำให้การพัฒนาธุรกิจระดับ SME เป็นเรื่องง่าย ได้ผลไว ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

กยศ. เอาจริง! เตรียมหักหนี้ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างเอกชนผ่านบัญชีเงินเดือน

กยศ. เอาจริง! เตรียมหักหนี้ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างเอกชนผ่านบัญชีเงินเดือน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เดินหน้ามาตรการหักเงินเดือนลูกจ้างบริษัทเอกชนและข้าราชการในปี 2564 จำนวน 1.8 ล้านราย โดยเป็นบริษัทธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรายการรวมแล้วกว่า 1 […]

12 ก.พ. 2020

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน รักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมถึงการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน จึงมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอ […]

23 พ.ย. 2020

เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อโปรแกรมเงินเดือน!

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อโปรแกรมเงินเดือน! ก่อนเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนควรพิจารณาจากอะไรดี ก่อนการเลือกซื้อโปรแกรมเงินเดือนสำหรับการใช้งานในองค์กรหรือในธุรกิจของคุณนั้น มีเรื่องที่ต้องนำไปพิจารณาก่อนการเลือกซื้อหลัก ๆ อยู่เพียงไม่กี่ข้อ เพื่อให้โป […]

16 มี.ค. 2023