ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ส.ค. 30, 2023

การทำงานของระบบ erp ดีต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร

เรียนรู้รูปแบบการทำงานของระบบ erp ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือ

ระบบ erp เป็นระบบที่ดีต่อบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแห่ง หรือบริษัทที่มีสาขาอยู่ในต่างจังหวัด หรือมีสาขาอยู่ในต่างประเทศ ที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านการเงินการบัญชี, การบริหารคลังสินค้า, การจัดซื้อ และการบริหารทรัพยากรของบริษัทในเครือ หรือของแต่ละสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งหากบริษัทในเครือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ด้วยโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไป ก็อาจทำให้ประสบกับความยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่ และการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้ ซึ่งปัญหานี้จะหมดไปทันที เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ระบบ erp

ระบบ erp ดีต่อบริษัทที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร

 • ระบบ erp สามารถเชื่อมโยงบัญชีของบริษัทในเครือเข้ากับบัญชีของบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีทั้งหมด สามารถเรียกดูได้โดยง่ายผ่านทางระบบ erp ทั้งข้อมูลของฝ่ายขาย, ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการอื่น ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีสามารถจัดสรรงบประมาณของบริษัทได้อย่างสะดวก และตรวจสอบงบดุลบัญชีของบริษัทได้อย่างง่ายดายผ่านทางระบบ erp

 • ระบบ erp จะมีการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของบริษัทในเครือเข้าไว้กับฐานข้อมูลของบริษัทแม่ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้า, การสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ, การจ่ายภาษี หรือการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย และตรวจสอบได้อย่างสะดวก

 • ระบบ erp มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ด้วยระบบสำรองข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ระบบ erp จึงสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญทางธุรกิจบน Cloud ได้ด้วยการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ไม่ต้องกังวลกับการถูกแฮคข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูล

ระบบ erp สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • ไม่ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมแบบใดและมีขนาดองค์กรเท่าใด ระบบ erp ก็สามารถนำไปปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทได้

 • ระบบ erp สามารถกำหนดรายละเอียดบัญชีแยกประเภทของบริษัทแม่และบริษัทในเครือได้ทุกหมวด เพื่อให้บริษัทเก็บข้อมูลทางการเงินที่มีความยิบย่อยได้โดยไม่ตกหล่น และสะดวกในการทำงบดุลของบริษัท

 • ในการวางบิลลูกค้า, การสั่งซื้อสินค้าและบริการจากซัพพลายเออร์ของแต่ละบริษัทย่อย อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งระบบ erp สามารถเซ็ตชุดเอกสารเฉพาะแต่ละสาขาได้ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบริษัทย่อยให้มากที่สุด โดยที่ข้อมูลทุกอย่างในระบบ erp ก็ยังเชื่อมโยงกลับมาที่จุดศูนย์กลางของระบบที่บริษัทแม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งนอกจากระบบ erp จะช่วยให้บริษัทแม่ทำงานสะดวกขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องกันการทุตจริตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 • บริษัทแม่สามารถเรียกดูข้อมูลของบริษัทในเครือและนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันได้อย่างง่ายดาย เช่น ยอดขาย, รายจ่าย หรือสินค้าคงคลัง

 • ระบบ erp ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารทรัพยากรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท เช่น ที่ดิน โรงงาน รถขนส่งสินค้า และยยังรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรที่เป็นอุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้โรงงาน โดยระบบ erp จะรวมข้อมูลทรัพยากรของบริษัทในเครือทุกสาขามาไว้ด้วยกันในที่เดียว ช่วยลดปัญหาการตกหล่นของรายชื่อทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท ทางบริษัทแม่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทในเครือมีปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ อยู่มากน้อยเท่าไหร่ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตัวไหนที่ต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือจำหน่ายทิ้งเพื่อซื้อใหม่

 • ระบบ erp ช่วยให้บริษัทแม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทแม่และบริษัทในเครือได้อย่างสะดวก ทั้งในเรื่องรายชื่อ, การขาด ลา สาย, การฝึกอบรม, การย้ายสาขา หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นต่าง ๆ เพตระบบ erp จะรวบรวมทุกข้อมูลของพนักงานในบริษัทลูกแต่ละสาขามาไว้ในระบบ erp เพียงที่เดียว บริษัทแม่จึงไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร อีกทั้งยังป้องกันการตกหล่นของรายชื่อพนักงานอีกด้วย

 • หากบริษัทในเครือมีคลังสินค้าหรือโรงงานเป็นของตนเอง และมีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารคลังสินค้าของตนเอง ระบบ erp จะช่วยให้บริษัทแม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ผ่านทางระบบ erp เช่น ตรวจสอบปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ, การแยก SKU ในคลังสินค้า หรือการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ทางบริษัทแม่ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบ erp

 • ระบบ erp ช่วยให้การทำออดิของบริษัทในเครือเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น เพราะทุกข้อมูลการเงินและการบัญชีของทุกบริษัทในเครือ รวมศูนย์อยู่ในระบบ erp เพียงที่เดียว จึงประหยัดเวลาในการเรียกดูข้อมูล, การค้นหาเอกสาร และการทำงบดุล

 • ระบบ erp ช่วยให้การขออนุมัติเบิกงบประมาณสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งหมด เป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะบริษัทแม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างได้โดยละเอียดผ่านทางระบบ erp เช่น ตรวจสอบสัญญาคู่ค้า, ตรวจสอบใบเสนอราคา และตรวจสอบรายละเอียดในการจ่ายเงิน และยังช่วยให้ผู้บริหารประเมินรายจ่ายของบริษัทได้ด้วย

และหากบริษัทของคุณเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีบริษัทในเครือหลายแห่ง และแต่ละแห่งยังมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้ตรวจสอบยาก หรือยังมีการใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการธุรกิจคนละชนิดกันอยู่ ลองเปลี่ยนมาใช้ SAP Business One ระบบ erp ที่มีประสิทธิภาพ มีโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานของบริษัทแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงิน, การบัญชี, การขาย, หารจัดซื้อ, การบริหารทรัพย์สินของบริษัท, การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารคลังสินค้า ระบบ erp ก็สามารถตอบสนองการทำงานเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะ SAP Business One เป็นระบบ erp ที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของธุรกิจทุกขนาด อีกทั้งเรายังมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัยของจัดเก็บ และพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยบริษัทสามารถเลือกรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งการจัดเก็บบนระบบ On-Cloud ที่มีความปลอดภัยสูง และการจัดเก็บแบบ On-Premise ที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หากคุณลองเปลี่ยนมาใช้ระบบ erp SAP Business One ก็จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดเวลาในการติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือได้อย่างมาก และยังช่วยลดความผิดพลาดของงานเอกสารได้อีกด้วย

หากสนใจระบบ erp สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SAP Business One ของเรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://tigersoft.co.th/sap-business-one/
โทร :
02-347-0374 – 6

อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะฯ – ทุพพลภาพจากการทำงาน รับค่าทดแทนรายเดือนสูงสุด 70% ของเงินเดือน

หากลูกจ้างประสบเหตุการทำงาน จนเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สามารถขอรับค่าทดแทนรายเดือนได้ ตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะฯ ดังนี้

4 ก.พ. 2020

หาคำตอบ ซอฟต์แวร์งานบุคคล HR Software ช่วย HR ได้จริงมั้ย?

หาคำตอบ ซอฟต์แวร์งานบุคคล HR Software ช่วย HR ได้จริงมั้ย? พลิกโฉมองค์กรบริษัทของคุณด้วย HR Software โปรแกรมสำหรับ HR ที่ทุกบริษัทควรมี! การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องน่าปวดหัว และเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หากองค์กรไม่มีเทคโนโลยีซอฟ […]

21 ก.ย. 2023

เคล็ดลับเติมไฟในการทำงาน หลังจากวันหยุดยาว จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เคล็ดลับเติมไฟในการทำงาน หลังจากวันหยุดยาว จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR กับ 5 เทคนิคการดึงพลังกลับมาทำงานที่เรารัก หลังจากพักผ่อนในวันหยุดยาว ชาวออฟฟิศหรือคนทำงานต่างเคยมีประสบการณ์รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานไม่มากก็น้อย โด […]

6 พ.ย. 2023