ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ย. 06, 2023

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ กับ 6 เหตุผลดี ๆ ที่บริษัทยุคใหม่ต้องชอบ

โปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ฟังก์ชันสำหรับงาน HR ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

เวลาทำงานส่วนใหญ่ของฝ่าย HR มักจะหมดไปกับการทำเงินเดือนพนักงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก ทำให้ภารกิจสำคัญอย่างการพัฒนาบุคลากรในองค์กรถูกละเลยไป ถึงเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการบุคคลในองค์กรแบบเดิมๆ ด้วยการหันมาใช้โปรแกรม Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือน ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของฝ่าย HR ซึ่งจะเป็นบันไดก้าวแรก สู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ
การทำงานของฝ่าย HR ในยุคนี้ เน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะพิเศษ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม อันจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หมดยุค HR นั่งง่วนกับการทำเงินเดือนพนักงานทั้งเดือน จนไม่มีเวลาพัฒนาบุคลากรในองค์กร และนี่คือ 6 เหตุผลดีๆ ที่บริษัทยุคใหม่ต้องชอบโปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ระบบเงินเดือนที่ตอบโจทย์ธุรกิจโลกยุคดิจิทัล

6 เหตุผลดีๆ ที่บริษัทยุคใหม่ต้องชอบโปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

1. โปรแกรม Payroll ช่วยลดภาระการทำงานของฝ่าย HR
การทำเงินเดือนไม่เพียงจ่ายเงินตามอัตราเงินเดือนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องนำมาคำนวณรวมด้วย เช่น ค่ากะ, ค่าโอที, จำนวนวันขาด วันลางาน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินกองทุนประกันสังคม, เงินสวัสดิการ ฯลฯ ลองนึกถึงองค์กรบริษัทที่มีพนักงานร่วมร้อยชีวิต ไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นฝ่าย HR ง่วนกับการทำเงินเดือนพนักงานทั้งเดือน จนไม่มีเวลาพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างจริงจัง พนักงานในองค์กรที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะใดๆ เลย ในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้ อาจทำให้องค์กรเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้าได้
โปรแกรม Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือน จะช่วยลดภาระงานของฝ่าย HR ลงได้มาก อีกทั้งข้อมูลยังมีความปลอดภัย ถูกต้องและแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดในการทำงาน ให้ผู้บริหารและฝ่าย HR สามารถโฟกัสกับการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เพิ่มทักษะการทำงาน อัพเกรดความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้

2. โปรแกรมจัดการเงินเดือนช่วยประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากร
องค์กรบริษัทที่ใช้โปรแกรมเงินเดือน Payroll จะมีระบบเงินเดือนแบบอัตโนมัติ ที่สามารถจัดการทุกรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ ประหยัดเวลาการทำงานผ่านกองเอกสารในรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในองค์กร สำหรับการจ้างงานนักบัญชีหลายๆ คน ลดการใช้กระดาษ และประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารในออฟฟิศอีกด้วย

3. โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สามารถจัดการข้อมูลของพนักงานรายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว มีวิธีการใช้งานที่ง่าย สามารถนำข้อมูลออกมาเพื่อตรวจสอบได้ด้วยโปรแกรมเงินเดือน Excel ไม่เพียงอำนวยความสะดวกสบายให้กับการทำงานของฝ่าย HR เท่านั้น แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง ผ่านโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ผู้บริหารสามารถอนุมัติการจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตัวเองทันทีที่ได้รับข้อมูล เช่นเดียวกับพนักงานที่จะได้รับการแจ้งเตือนการรับเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟนส่วนตัว ทำให้การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรได้รับความสะดวกสบาย

4. โปรแกรมเงินเดือน Payroll สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการขาดลางานของพนักงานได้
โปรแกรม HR มีฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อของโปรแกรมเงินเดือนและเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้า ทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลการทำงานของพนักงานมาประมวลผลร่วมกับระบบเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้อย่างอัตโนมัติ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการเข้า-ออกงานของพนักงานตลอดทั้งเดือน ประกอบกับข้อมูลการขาดงาน ลางาน หรือมาสาย พร้อมคำนวณออกมาเป็นเงินเดือนให้อย่างเสร็จสรรพ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลนี้จะทำให้ฝ่าย HR ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง แต่โปรแกรมจะดำเนินการประมวลผลให้อัตโนมัติอย่างแม่นยำ

5. โปรแกรมเงินเดือนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
จำนวนเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนในองค์กรถือเป็นข้อมูลความลับ ที่ไม่ต้องการให้คู่แข่งทางการค้าหรือแม้แต่พนักงานภายในองค์กรทราบ ซึ่งโดยปกติแล้วพนักงานจะไม่ทราบข้อมูลเงินเดือนของกันและกัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภายในบริษัทได้ เช่น พนักงานส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนที่ทำงานมาก่อนควรได้รับเงินเดือนมากกว่าคนที่เข้ามาทำงานทีหลัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยลักษณะของงานที่แตกต่างกัน บริษัทอาจมีการจ่ายเงินเดือนที่มีข้อกำหนดแตกต่างกันไปด้วย การที่องค์กรหันมาใช้โปรแกรมเงินเดือนจะช่วยขจัดความบาดหมางจุดนี้ได้ ด้วยการไม่แสดงข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานคนใดทราบเลย แต่โปรแกรมเงินเดือนจะช่วยคำนวณออกมาเองอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ

6. โปรแกรมจัดการเงินเดือนช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้
การคำนวณเงินเดือนของพนักงานด้วยโปรแกรมเงินเดือน Payroll ช่วยจบปัญหาการทุจริตภายในองค์กร เพราะจะมีการคำนวณด้วยโปรแกรมอย่างอัตโนมัติ ซึ่งมีความถูกต้องและแม่นยำสูง ลดโอกาสผิดพลาดในการคำนวณด้วยมนุษย์ โปรแกรมเงินเดือน Payroll ยังมาพร้อมฟังก์ชันการออกแบบฟอร์มส่งรายงานการเงินด้านกฎหมายที่สำคัญ เช่น การคำนวณภาษี, การจ่ายประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ที่เป็นแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเอกสารให้กรมสรรพากรได้เลยทันที ช่วยลดความเสี่ยงในการคำนวณภาษีผิดพลาด ซึ่งอาจถูกภาครัฐปรับเงินในภายหลัง จะเห็นว่าโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือนนั้นจะเข้ามาช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรบริษัทในหลายๆ ด้าน

พาองค์กรธุรกิจของคุณสู่ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายของระบบจัดการงาน HR ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก Tiger HR Openspace โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์จาก TigerSoftที่สามารถจัดการทุกงาน HR ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทุกที่

Tiger HR Openspace มาพร้อมกับความหลากหลายของ HR Solution ที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานองค์กรของคุณโดยเฉพาะ ทั้งโปรแกรมเงินเดือน SME สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนโปรแกรมเงินเดือน Payroll ที่เหมาะกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ TigerSoftใช้โปรแกรมเงินเดือน อันไหนดี ถึงจะเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจของคุณ ทีมงาน TigerSoftยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำทุกบริการโซลูชันที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

7 สิ่งที่ทำให้คุณถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

แม้ “กฎหมายแรงงาน” จะคุ้มครองคนทำงาน แต่กฎหมายนั้น ก็คุ้มครองนายจ้างด้วย เมื่อกระทำความผิดใน 7 กรณีนี้ ก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ และไม่ได้รับค่าชดเชย!

15 ม.ค. 2020

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp เชื่อมโยงการเบิกจ่ายของทุกฝ่ายในองค์กรให้เป็นระเบียบด้วยระบบ erp ในการบริหารงานบริษัท นอกจากขั้นตอนการขายและการวางบิลแล้ว ยังมีขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินและงบประมาณต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วย ที่สามารถนำระ […]

24 ต.ค. 2023

8 วิธี ลางานอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ และเจ้านายไม่หมายหัว

“ลางาน” คือสิทธิที่พนักงานควรได้ แต่การลาอย่างไม่สมเหตุผล หัวหน้าอาจไม่อนุมัติ และทำให้คุณดูไร้ความรับผิดชอบ ฉนั้นควรลางานแบบมืออาชีพด้วย 8 วิธีนี้

24 ธ.ค. 2018