ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 06, 2023

ความสำคัญของวันลาและการนำโปรแกรม hr ไปใช้ในระบบลางานของบริษัท

การลางานในความคิดคนรุ่นใหม่ ที่ฝ่าย HR และบริษัทต้องรู้ ซึ่งโปรแกรม hr ช่วยตอบโจทย์การลาได้

ปัจจุบันคนทำงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับวันลากันมากขึ้น ทั้งวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ซึ่งพนักงานเห็นว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะลาได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด และหัวหน้างานก็ควรอนุมัติวันลาให้พนักงานได้ โดยที่ทั้งพนักงานและหัวหน้างานสามารถจัดการเรื่องวันลากันได้อย่างสะดวก โดยไม่มีความรู้สึกกดดัน เพราะการขอวันลาในรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่ไม่มีการใช้โปรแกรม hr นั้น หลายบริษัทให้พนักงานแจ้งการลากับหัวหน้าโดยตรงผ่านทางอีเมล์, ผ่านทางโทรศัพท์, ผ่านทางช่องทางแชท เช่น LINE หรือบางบริษัทก็ให้พนักงานกรอกแบบฟอร์มขอวันลา ที่มาในรูปแบบกระดาษ และต้องนำไปยื่นให้หัวหน้างานเซ็นต์อนุมัติต่อหน้า ซึ่งรูปแบบการลาที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม hr ทั้งหมดนี้ สามารถสร้างความรู้สึกอึดอัดใจให้กับพนักงานและหัวหน้างาน ที่ต้องคิดหาคำพูดในการขออนุญาตลาและหาคำตอบในการอนุมัติการลา ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานมักจะรู้สึกลำบากใจที่จะขอลา โดยเฉพาะการลาพักร้อน ที่มักจะนิยมลากันหลายวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

และในเมื่อคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิ์การลางานกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลาพักร้อนเพื่อเติมพลังในการทำงาน การลาป่วยเพื่อรักษาตัว หรือการลากิจไปทำธุระต่าง ๆ ดังนั้นการลาทุกรูปแบบก็ควรมีขั้นตอนในการลาที่ง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล สามารถตอบโจทย์เรื่องการลางานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องการขอลางานได้

แต่ก่อนอื่นลองมาดูกันว่า เหตุใดบริษัทจึงควรให้ความสำคัญกับการลางานของพนักงาน และควรเข้าใจถึงรูปแบบความคิดของพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ที่ต่างเรียกร้องสิทธิของตัวเองกันมากขึ้น เพื่อที่บริษัทจะได้เข้าใจว่าเหตุใดจึงควรเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่มีฟังก์ชั่นลางาน ซึ่งใช้งานง่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานได้ในทางอ้อม


การลางานสำคัญอย่างไรกับคนทำงานในสังคมทำงานยุคใหม่ ซึ่งโปรแกรม hr ช่วยจัดการให้ได้

 • การลางาน ช่วยให้พนักงานได้พักสมองจากงานและเรื่องเครียด ๆ เป็นการชาร์จพลังให้กับชีวิต เพื่อให้พนักงานกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • หากพนักงานป่วย แล้วยังฝืนมาทำงาน ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานการทำงานของบริษัท
 • ในการลากิจเมื่อมีธุระส่วนตัวที่ต้องจัดการ จะช่วยให้พนักงานจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตตนเองได้ดีขึ้น ช่วยให้พนักงานไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องส่วนตัวจนเสียงาน และโฟกัสการทำงานได้ดีขึ้น

ฟังก์ชั่นการลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ช่วยให้ระบบการลางานของบริษัทดีขึ้นได้อย่างไร

 • ระบบลางานของโปรแกรม hr ช่วยให้พนักงานไม่ต้องลำบากใจในการหาเหตุผลการลา
  ฝ่าย HR หรือผู้บริหารของบริษัท สามารถปรับแต่งประเภทของวันลาให้ตอบโจทย์การลางานของพนักงานได้มากขึ้น โดยเข้าไปปรับแต่งประเภทของวันลาในระบบลางานหรือ E-Leave ในโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ซึ่งบริษัทสามารถแยกย่อยประเภทของวันลาให้ละเอียดขึ้นได้ เช่น ลาไปรับปริญญา, ลาบวช, ลาคลอด, ลาไปแต่งงาน, ลาไปทำเอกสารราชการ หรือแม้แต่ลาเพื่อการพักผ่อน

  การที่โปรแกรม hr ช่วยให้บริษัทสามารถระบุประเภทของวันลาได้อย่างละเอียด และแบ่งประเภทของวันลาในโปรแกรม hr ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงเหตุผลในการลาของพนักงานได้ทุกประเภท จะช่วยให้พนักงานไม่ต้องคอยคิดหาเหตุผลในการลาให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจ และหัวหน้างานก็ไม่จำเป็นต้องถามเหตุผลการลากับพนักงานให้ต้องอึดอัดกันทั้งสองฝ่าย เพราะการลางานผ่านระบบลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล พนักงานเพียงแค่เลือกประเภทการลาที่ระบุไว้ในระบบลางานของโปรแกรม hr เท่านั้น ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลางานแล้ว

 • การลางานผ่านโปรแกรม hr ช่วยลดความตึงเครียดในการเผชิญหน้า
  ฟังก์ชั่นการลางานในโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล พนักงานสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตลางานผ่านทางระบบลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้เลย และคำขออนุญาตลางานของพนักงานทุกคน จะถูกส่งไปยังหัวหน้างานผ่านทางระบบลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลทันที และหัวหน้าก็เพียงกดอนุมัติการลาผ่านทางโปรแกรม hr เพียงเท่านี้การขออนุญาตลางานของพนักงานก็จะเสร็จสิ้นได้ภายในคลิกเดียว โดยที่ทั้งพนักงานและหัวหน้าไม่ต้องทำเรื่องขอลากันต่อหน้า ซึ่งอาจสร้างความอึดอัดให้กับทั้งสองฝ่ายได้
 • การขอลางานผ่านทางโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ช่วยให้หัวหน้างาน อนุมัติการลาได้สะดวกขึ้น
  เมื่อพนักงานส่งคำขออนุญาตลางานไปยังหัวหน้างาน ผ่านทางระบบลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ข้อมูลคำขออนุญาตลางานของพนักงานทุกคน จะไปแสดงในฟังก์ชั่น Leave Request ของโปรแกรม hr และหัวหน้างานสามารถตรวจสอบคำขอลางานของพนักงานผ่านทางฟังก์ชั่น Leave Request ในระบบลางานของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้เลย หมดปัญหาการตกหล่น อนุมัติการลาไม่ครบหรืออนุมัติการลาไม่ทัน แถมในฟังก์ชั่น Leave Request ของโปรแกรม hr ยังแสดงสถานะการอนุมัติให้หัวหน้าได้เห็นด้วย จึงช่วยให้การอนุมัติวันลาสะดวกรวดเร็วขึ้น
 • การขออนุญาตลางานผ่านระบบลางานของโปรแกรม hr ช่วยให้พนักงานดูคำขอลางานของตัวเองได้อย่างสะดวกง่ายดาย
  ทุกการลาทั้งในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน จะถูกบันทึกไว้ในระบบการลาของโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล และพนักงานสามารถเรียกดูประวัติการลาของตัวเองในระบบการลาของโปรแกรม hr ได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่พนักงานจะได้ทำการตรวจสอบจำนวนวันลาที่ใช้ไป และตรวจสอบโควต้าวันลาที่เหลือของตัวเอง เพื่อให้การบริหาร
  โควต้าวันลาของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากบริษัทของคุณให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และต้องการปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการลางานของบริษัทให้ดีขึ้น ทันสมัย และได้ใจพนักงานรุ่นใหม่มากขึ้น เพียงเลือกใช้ hr software หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ GreatDay HR ที่มีระบบการลางานอันแสนสะดวกและครอบคลุมทุกขั้นตอนการลางาน เพียงเท่านี้การขอลางานของพนักงานก็จะง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น หัวหน้างานเองก็จะใช้เวลากับการอนุมัติคำขอลางานน้อยลง ถือเป็นเรื่องที่วินวินกันทุกฝ่าย

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR
สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

จัดกะพนักงานด้วยโปรแกรมจัดการเงินเดือน แม่นยำ รวดเร็ว!

จัดกะพนักงานด้วยโปรแกรมจัดการเงินเดือน แม่นยำ รวดเร็ว! ตอบโจทย์อย่างเหนือชั้น Tiger HR Openspace โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ โดยปกติแล้วการทำเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีการเข้างานตามเวลาปกติ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับฝ่าย HR […]

6 มิ.ย. 2024

รู้หรือไม่ ว่า โปรแกรม hr ช่วยแก้ปัญหาพนักงานไม่ Productive ได้

รู้หรือไม่ ว่า โปรแกรม hr ช่วยแก้ปัญหาพนักงานไม่ Productive ได้ ถอดบทเรียนการทำงานแบบเก่า แบบไหนทำให้พนักงานไม่ Productive และการนำโปรแกรม hr เข้ามาช่วยแก้ปัญหา รู้หรือไม่ว่าในตอนที่โลกยังไม่รู้จักโปรแกรม hr หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่สามารถนำมาใช้ […]

1 ส.ค. 2023

ความท้าทายของการเป็น HR กับการผลักดัน Knowledge Management ในองค์กร

ความท้าทายของการเป็น HR กับการผลักดัน Knowledge Management ในองค์กร HR หัวใจหลักของการผลักดันวัฒนธรรม Knowledge Management ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง เจ้าขององค์กรธุรกิจระดับชั้นแนวหน้าในยุคนี้ จะรู้ดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจไม่ใช่ ‘เงิน […]

18 ก.ค. 2024