ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.พ. 19, 2024

คัดมาแล้ว! กฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างควรรู้ ทุกองค์กรรับมืออย่างมั่นใจด้วยโปรแกรม HR

โปรแกรม HR เครื่องมือสำคัญช่วยให้องค์กรรับมือกับกฎหมายแรงงานได้อย่างมั่นใจ

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุกองค์กรล้วนต้องทำงานภายใต้ข้อกฎหมายมากมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน โปรแกรมเงินเดือน และ โปรแกรม HR ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณไม่พลาดทุกข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

กฎหมายแรงงาน ว่าด้วยเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมายเอาไว้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ในการทำงาน และเพื่อให้มีการจ่ายค่าตอบแทนการจ้างงานอย่างยุติธรรม คนทำงานที่ยังไม่เคยแม้แต่จะแง้มดูข้อกฎหมายเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน มาดูกฎหมายแรงงานในส่วนสำคัญหลักๆ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายสำคัญที่คนทำงานต้องรู้ จะได้ไม่เสียโอกาส หรือถูกองค์กรบริษัทเอาเปรียบ

เช่นเดียวกันกับองค์กรธุรกิจ ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันฝ่าย HR ในองค์กรต่างๆ จำนวนไม่น้อย ไม่ได้เรียนจบทางด้านกฎหมายมาโดยตรง และคนทำงานฝ่าย HR อีกหลายคนก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทั้งหมดทุกข้อ โปรแกรม HR เครื่องมือบริหารงาน HR อย่างมืออาชีพ ตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถดูแลลูกจ้างทุกคนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ป้องกันข้อพิพาทระหว่างองค์กรบริษัทและพนักงาน ด้วยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อกฎหมาย ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม HR ช่วยให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรเกิดความรัดกุมอย่างสูงสุด

ลูกจ้างต้องรู้ กฎหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงานไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน?!

ในแต่ละธุรกิจมีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจด้วย ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ดังต่อไปนี้

1. งานกิจการทั่วไป กฎหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. สำหรับงานที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง กฎหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงาน ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และต้องไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. ในงานที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี รวมถึงงานซ่อมบำรุงในกิจการปิโตรเลียม กฎหมายแรงงานกำหนดเวลาทำงาน ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

และทุกองค์กรธุรกิจจะต้องมีเวลาพักให้กับพนักงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยแต่ละบริษัทสามารถกำหนดนโยบายการจัดแบ่งชั่วโมงการทำงานและชั่วโมงการพักเบรคได้อย่างอิสระ ตราบใดที่ชั่วโมงเหล่านั้นเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดเอาไว้

ทุกองค์กรบริษัทต้องมี ‘วันหยุด’ ให้พนักงานด้วยเช่นกัน!

แม้หน้าที่การงานจะสำคัญมากแค่ไหน แต่มนุษย์ทุกคนไม่ใช่เครื่องจักรที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา คนเราต่างต้องการการพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟู กลับมามีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มร้อยอีกครั้ง

กฎหมายแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยวันหยุดจะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ และแม้จะเป็นวันหยุด องค์กรบริษัทก็ยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามปกติ ไม่มีสิทธิ์หักเงินเดือนสำหรับวันหยุดนี้

เช่นเดียวกันกับวันหยุดตามประเพณีในปฏิทิน กฎหมายแรงงานกำหนดให้ทุกองค์กรบริษัทต้องมีวันหยุดตามปฏิทินให้กับพนักงานทุกคน อย่างน้อย 13 วันต่อปี และจะหักค่าตอบแทนของพนักงานในวันหยุดตามปฏิทินไม่ได้เช่นกัน

รู้สิทธิการ ‘ลาหยุด’ ในแต่ละกรณีของพนักงาน

1. ใน 1 ปี พนักงานมีสิทธิ ‘ลาพักร้อน’ ได้ไม่น้อยกว่า 6 วันต่อปี ในกรณีที่พนักงานทำงานในองค์กรมามากกว่า 1 ปี บริษัทอาจมีนโยบายเพิ่มวันลาพักร้อนต่อปีให้ หรือสามารถใช้วันลาพักร้อนสมทบในปีถัดไปได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างบริษัทและพนักงาน หรือตามข้อกำหนดนโยบายของแต่ละองค์กร
2. ใน 1 ปี พนักงานมีสิทธิ ‘ลาป่วย’ ได้อย่างไม่จำกัด ตามระยะเวลาที่ป่วยจริง แต่ตามกฎหมายแล้วองค์กรบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการลาป่วยเกิน 30 วันต่อปีของพนักงาน
3. ใน 1 ปี พนักงานมีสิทธิ ‘ลากิจ’ เพื่อทำธุระอันจำเป็นได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อปี ซึ่งพนักงานจะยังต้องได้รับค่าตอบแทนตามปกติ
4. ใน 1 ปี พนักงานยังได้รับสิทธิ ‘ลาไปรับราชการทหาร’ บริษัทจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ตามวันที่ลาไปรับใช้ราชการ แต่จะไม่เกิน 60 วันต่อปี เราจึงจะเห็นหลายๆ บริษัทรับสมัครพนักงานด้วยเงื่อนไขที่ว่า ผู้สมัครจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว เพื่อไม่ให้การทำงานขาดตอนนั่นเอง
5. สำหรับพนักงานสตรีผู้ตั้งครรภ์ ได้รับสิทธิ ‘ลาคลอด’ 98 วัน ตามสิทธิของลูกจ้างว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยองค์กรบริษัทจะยังต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ลาคลอดตามปกติ โดยกำหนดให้จ่ายได้ไม่เกิน 45 วัน
6. นอกจากนี้กฎหมายแรงงานยังดูแลครอบคลุมถึงสิทธิการ ‘ลาทำหมัน’ สำหรับพนักงานทุกคน โดยระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำการรักษา

พนักงานดีเด่นสุดขยัน ต้องได้ ‘ค่าล่วงเวลา’ ตามกฎหมาย

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานที่ทำงานเกินชั่วโมงกำหนดใน ‘วันทำงานปกติ’ จะมีอัตราค่าตอบแทนแตกต่างจากค่าล่วงเวลากรณีทำงานใน ‘วันหยุด’ โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานที่ทำงานในวันหยุดในอัตราที่สูงกว่าวันทำงานปกติ โดยกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ในกรณีที่พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของค่าจ้างต่อชั่วโมงให้กับพนักงาน
2. สำหรับกรณีพนักงานทำงานล่วงเวลาในวันหยุด บริษัทจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเป็น 3 เท่า ของค่าจ้างต่อชั่วโมงให้กับพนักงาน

นอกจากนี้สถานะของพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาก็มีผลกับการคำนวณอัตราค่าตอบแทนด้วยเช่นกัน โดยพนักงานรายวันกับพนักงานรายเดือนจะมีสูตรการคำนวณที่แตกต่างกัน ได้ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป
จะเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อกฎหมายแรงงาน ซึ่งยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายที่ฝ่าย HR ต้องทำความเข้าใจและจำให้แม่น ยิ่งองค์กรบริษัทไหนมีพนักงานจำนวนมากๆ ประกอบด้วยทั้งพนักงานประจำกับพนักงานไม่ประจำทำงานร่วมกัน ฝ่าย HR จะต้องปวดหัวและคิดคำนวณผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างองค์กรและพนักงานได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับโควต้าวันลา, ชั่วโมงการทำงาน, เวลาเข้ากะ, ค่าล่วงเวลา และเงินเดือนของพนักงานนับร้อยนับพันคน จะหายไปในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรมเงินเดือนและ โปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจาก TIGERSOFT!

อัพเดตองค์กรบริษัทของคุณให้ทันทุกข้อกฎหมายแรงงานใหม่ๆ ตลอดจนกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่มักจะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหม่เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน Tiger HR Openspace โปรแกรม HR สำเร็จรูป ตอบโจทย์ทุกงาน HR ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม ครบจบทุกความต้องการของงาน HR ในหนึ่งเดียว มาพร้อมฟังก์ชันการขอความยินยอมจากพนักงานตามกฎหมาย PDPA รัดกุมทุกข้อกฎหมาย

โปรแกรม HR Tiger HR Openspace จาก TIGERSOFT ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตขององค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงตั้งแต่จากรากฐาน TIGERSOFT พร้อมให้บริการโปรแกรม HR Online แบบครบวงจร ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่มีความปลอดภัยสูงสุด รันโปรแกรม HR Online บนระบบ Cloud ให้บริการแบบเช่าใช้หรือ Subscription ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต้องลงทุนค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม, ค่าระบบ Server หรือจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าผู้ดูแลระบบ TIGERSOFT เราดูแลจัดการให้ทั้งหมดในหนึ่งเดียว! โปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน คุ้มค่าที่สุดในชั่วโมงนี้ ต้อง Tiger HR Openspace

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ทำความรู้จัก! Biometric วิธีรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยที่สุดในโลก

ทำความรู้จัก! Biometric วิธีรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยที่สุดในโลก ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนต้องใช้งานระบบต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ที่มีความเสี่ยงต่อการถูก Hack การขโม […]

20 ม.ค. 2022

เทคนิคการใช้งานระบบบันทึกเวลา สำหรับพนักงาน

ระบบบันทึกเวลา หรือ Time Attendance System ถือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเก็บค่าข้อมูล จากการสแกนลายนิ้วมือ รูดบัตร หรือเครื่องบันทึกเวลาต่าง ๆ ที่จะบันทึกเวลาเข้าออกของบุคลากรในองค์กร และนำไปใช้ในการคำนวณเวลาทำงาน เช่นการ ขาด ลา มาสาย และนำข้อมูลในส่วนท […]

8 มี.ค. 2022

จัดการองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร ด้วย SmartKMS ระบบ kms system ที่มีประสิทธิภาพจาก Tigersoft

จัดการองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร ด้วย SmartKMS ระบบ kms system ที่มีประสิทธิภาพจาก Tigersoft เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานของ ระบบ kms system ที่จะช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กร บริษัททุกบริษัทย่อมมีการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึง […]

7 ต.ค. 2023