ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 02, 2023

สวัสดิการในองค์กรแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ? จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR เผยองค์กรในฝันกับ 5 สวัสดิการที่คนรุ่นใหม่ต้องการมากที่สุด!

หลาย ๆ องค์กรต่างต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ค่านิยมการทำงานของพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก เงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่คนรุ่นใหม่จะนำมาพิจารณาเลือกทำงานอีกต่อไป แต่ยังรวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ คุณค่าของงาน และวัฒนธรรมขององค์กรที่ตรงใจพวกเขาอีกด้วย

สวัสดิการพนักงานเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมขององค์กรได้ บริษัทที่มีสวัสดิการดีไม่เพียงแค่จะสามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย แต่ยังช่วยรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ กับองค์กรต่อไปในระยะยาวได้

เรามาดูกันว่า องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่มีสวัสดิการพนักงานแบบใดบ้างที่พวกเขาต้องการ

1. สวัสดิการสนับสนุนด้านการเงิน
บริษัทที่มีการจ่ายเงิน “โบนัส” จะเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่พิจารณาเลือกทำงานด้วย ผลประกอบการที่ดีก็มาจากการทำงานอย่างขยันขันแข็งของเหล่าพนักงาน ดังนั้นการแบ่งโบนัสให้พนักงานจึงเหมือนเป็นการแบ่งปันความสำเร็จที่เหน็ดเหนื่อยมาด้วยกัน องค์กรที่สนับสนุนเงินโบนัสให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอเมื่อบริษัทมีกำไรพิเศษ จะสามารถดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ได้ เช่นเดียวกับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีผ่านโปรแกรมเงินเดือนจะทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กร และมีแนวโน้มว่าจะสามารถทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ทำงานต่อไปได้ยาวนานขึ้น

2. สนับสนุนให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่น
จากข้อมูลส่งคำขอผ่านโปรแกรม HR คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการทำงานนอกออฟฟิศหรือ Work from Anywhere ทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งในออฟฟิศ เพราะพวกเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยและเสียเวลาไปกับการเดินทาง สามารถเริ่มงานได้ทันทีในสถานที่ที่พวกเขาพึงพอใจ จึงทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี
หลาย ๆ องค์กรหันมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่บ้านสลับกับออฟฟิศ ไม่กำหนดชั่วโมงการทำงาน แต่จะใช้ผลงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน เพราะการทำงานที่ดีไม่ใช่การนั่งออฟฟิศให้ครบตามจำนวนชั่วโมง แต่เป็นการที่ผลงานทำออกมาแล้วมีประสิทธิภาพ การให้ความยืดหยุ่นในการทำงานกับพนักงานจึงถือเป็นการสนับสนุนให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นในการทำงาน พนักงานมีเวลาผ่อนคลายในอิริยาบถตามที่พวกเขาต้องการได้ตลอดเวลา สามารถบริหาร Work-Life Balance ของตัวเองได้อย่างอิสระ ซึ่งสวัสดิการนี้เป็นปัจจัยข้อแรก ๆ ที่คนรุ่นใหม่จะมองหาในองค์กร

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
คนรุ่นใหม่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยินดีที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะเป้าหมายการทำงานของคนรุ่นใหม่ไม่เป็นเพียงแค่เงินเดือนเท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาขีดความสามารถที่พวกเขาจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ตัวเองชอบ บริษัทที่ใช้โปรแกรม HR จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงานจะอยู่ในความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น มีการจัดฝึกอบรมด้านการตลาด, คอร์สเรียนภาษา, ทุนการศึกษาคอร์สเรียนระยะสั้น, คอร์สเรียนออนไลน์ในทักษะที่พนักงานมีความสนใจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

4. สวัสดิการด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
นอกจากสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม HR อย่างประกันสังคม ประกันสุขภาพ สิทธิวันลาหยุดและลาป่วยแล้ว สวัสดิการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองว่าเป็นความใส่ใจขององค์กรสมัยใหม่ เช่น สมัครสมาชิกฟิตเนสให้ฟรี เพื่อให้พนักงานได้สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต หันมาห่วงใยร่างกายของตัวเองให้มีความแข็งแรง เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดทั้งปี
สวัสดิการสนับสนุนสุขภาพใจ เช่น สมาชิกดูภาพยนตร์ออนไลน์แบบสตรีมมิ่งฟรี เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด รวมถึงดูแลการเข้าถึงจิตแพทย์ของพนักงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะจากหน้าที่การงานหรือปัญหาส่วนตัวก็ตาม แต่หากสุขภาพจิตของพนักงานแย่ อาจส่งผลต่องานและผลประกอบการของบริษัทได้ สวัสดิการด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นการเสริมความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าในวันที่พวกเขาล้มป่วยจะยังได้รับการดูแลที่ดีจากองค์กร

5. สวัสดิการที่ตอบโจทย์วัฒนธรรมการทำงานสมัยใหม่
คนรุ่นใหม่พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน พวกเขาอยากทำงานกับองค์กรที่ลงทุนกับระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ดูแลบุคลากรภายในองค์กร เช่น ใช้โปรแกรม HR Software, โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll สร้างพื้นที่ทำงานให้มีความทันสมัย เพื่อพนักงานสามารถเข้าถึงงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า หรือเครื่องบันทึกเวลา ที่มีความแม่นยำสูง เป็นต้น
คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจระบบการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ล้าหลัง มีขั้นตอนซับซ้อนและไม่จำเป็น ชอบความสะดวกรวดเร็วซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด วัฒนธรรมการทำงานแบบเก่าจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยขององค์กรในสายตาของคนรุ่นใหม่ ในขณะที่สวัสดิการที่มีความเท่าทันเทคโนโลยีจะทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนการทำงานที่ดีจากองค์กร

หัวใจสำคัญของสวัสดิการพนักงานสำหรับคนรุ่นใหม่คือ ความสุขในการทำงาน เพราะเป้าหมายในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่คือการสร้างสมดุลระหว่างความสุขและเงินทอง แต่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกิดในยุคใดก็ตาม “ความสุข” คือพื้นฐานของสวัสดิการที่ดี ที่จะส่งผลให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง และนำพาองค์กรไปสู่จุดที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในที่สุด

องค์กรที่ต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ TigerSoft ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานลงด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ TigerSoft ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% บริการ HR Solution โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll โปรแกรม HR เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้าระบบ face recognition ครอบคลุมทุกบริการด้านงาน HR เราคือผู้นำด้านบริการโซลูชัน HR Software มากว่า 24 ปีในวงการ Human Resources จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมากถึง 150 คน และลูกค้ากว่า 20,000 ท่านที่เชื่อมั่นในบริการของเรา ไว้วางใจให้ TigerSoft ดูแลองค์กรของท่านด้วยบริการ HR Solution ที่ครบวงจรในราคาคุ้มค่า สนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

 

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

วิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยโปรแกรม erp oracle

วิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยโปรแกรม erp oracle เจาะลึกคุณสมบัติของโปรแกรม erp oracle ที่จะช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่คุณมักต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ รู้หรือไม่ว่า โปรแกรม erp oracle สามารถช่วยแก้ปัญหาเ […]

23 พ.ย. 2023

อัพเดท 6 เทรนด์ HR 2022 ที่ทุกองค์กรต้องรู้!

6 เทรนด์ HR 2022 ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC ได้สรุป เทรนด์ HR 2022 ให้เป็นยุคแห่งการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้เก่งรอบด้าน พร้อมรับทุกสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง 6 เทรนด์ HR 20 […]

20 ม.ค. 2022

8 วิธี ลางานอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ และเจ้านายไม่หมายหัว

“ลางาน” คือสิทธิที่พนักงานควรได้ แต่การลาอย่างไม่สมเหตุผล หัวหน้าอาจไม่อนุมัติ และทำให้คุณดูไร้ความรับผิดชอบ ฉนั้นควรลางานแบบมืออาชีพด้วย 8 วิธีนี้

24 ธ.ค. 2018