ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ค. 06, 2023

เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องสแกนหน้า (Face Recognition)

Face Recognition ยกระดับความปลอดภัยในองค์กรด้วยเครื่องสแกนหน้า

ทุกวันนี้เทคโนโลยีระบบ Face Recognition อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น สังเกตจากการใช้สมาร์ทโฟนยุคนี้ก็มีการสแกนหน้า (Face Scanner) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงระบบโทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่วนตัว เช่นเดียวกันเครื่องสแกนหน้าก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่เขตหวงห้ามภายในองค์กร เครื่องสแกนหน้าในยุคนี้สามารถใช้งานควบคู่กับระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในองค์กรได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าทำงานของพนักงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในองค์กรอีกด้วย
เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition ที่จับตรวจใบหน้าด้วยระบบ 3 มิติ ถูกนำมาใช้ในองค์กรธุรกิจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร ในบางกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ลายนิ้วมือสแกน เช่น พนักงานต้องสวมถุงมือตลอดขณะปฏิบัติงาน, นโยบายการลดการแพร่เชื้อเมื่อครั้งวิกฤตการณ์โรคระบาดทั่วโลกเมื่อหลายปีที่ผ่านมา หรือการพกอุปกรณ์ทำงานระหว่างการเข้า-ออกสถานที่ของพนักงานจึงไม่สะดวกในการสแกนนิ้ว การติดตั้งเครื่องสแกนหน้าด้วยระบบ Face Recognition ที่มีความแม่นยำสูงและรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีจึงเข้ามาตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานขององค์กรเช่นนี้ได้

เทคโนโลยีเครื่องสแกนหน้า Face Recognition มีวิธีการทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยี Face Recognition สร้างด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีอัลกอริทึมขั้นสูง ทำให้เครื่องสแกนหน้าในยุคนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้อย่างแม่นยำ วิธีการทำงานจะเริ่มจากการตรวจจับใบหน้าโดยใช้ระบบ 3 มิติในการสแกนใบหน้า และเปลี่ยนข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลเชิง Data โดยจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ลักษณะโดดเด่นของโครงสร้างใบหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเบ้าตา จมูก และคาง ซึ่งเป็นส่วนกระดูกที่มีเนื้อเยื่อแข็งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด รวมถึงลักษณะของรูม่านตาและใบหูเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ผลลัพธ์การแยกอัตลักษณ์ใบหน้าของแต่ละบุคคลออกมามีความชี้ชัดและแม่นยำสูง
เมื่อมีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีการเปรียบเทียบใบหน้าหรือที่เรียกว่า Face Recognition โดยนำข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบอัลกอริทึมไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อยืนยันว่าใบหน้าที่กำลังสแกนอยู่นั้นตรงกับใบหน้าของบุคคลใดในฐานข้อมูล พร้อมรายละเอียดที่จะแสดงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวบุคคลในฐานข้อมูล เทคโนโลยี Face Recognition ยังมีการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าโดยการใช้ภาพถ่ายหรือวีดิโอ จะไม่สามารถหลอกระบบ Face Recognition ได้ ดังนั้นเครื่องสแกนหน้าจึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงและเชื่อถือได้

ข้อดีของการใช้เครื่องสแกนหน้าด้วยระบบ Face Recognition ในองค์กร

1. การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระบบ Face Recognition เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ระบุตัวตนที่มีความปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาเทคโนโลยีไบโอเมตริก นอกจากความสำคัญของการใช้เครื่องสแกนหน้าเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรแล้ว เครื่องสแกนหน้ายังรองรับการใช้งานได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกภาพถ่ายของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในองค์กร การสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน หรือการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ เครื่องสแกนหน้า Face Recognition มีหน่วยประมวลผลที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเวลาในการตรวจจับใบหน้าอยู่ที่เพียง 5-10 วินาทีเท่านั้น

2. เครื่องมือบันทึกเวลาที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
เครื่องบันทึกเวลางานแบบสแกนหน้า (Face Scanner) ด้วยระบบ Face Recognition จาก TigerSoft สามารถตรวจจับใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยมุมมองที่กว้างถึง 30 องศา และกล้องที่มีความละเอียดชัด อำนวยความสะดวกด้วยฟังก์ชันการปรับแสงที่ทำให้สามารถสแกนใบหน้าได้แม้อยู่ในที่ที่มีแสงน้อย ด้วยระบบปฏิบัติการทำงานที่มีความเสถียรสูง ทำให้การดูแลรักษาข้อมูลของบุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นไปด้วยความปลอดภัย สามารถบันทึกใบหน้าได้สูงสุดถึง 10,000 ใบหน้า ใช้ร่วมกับการสแกนลายนิ้วมือได้ และยังสามารถบันทึกรายการต่างๆ ได้สูงสุดถึง 1 ล้านรายการ

3. รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรม HR เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบุคคล
เทคโนโลยีเครื่องสแกนหน้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและเรียกดูบันทึกต่างๆ ได้ตลอดเวลา สามารถกำหนดค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการพัฒนาโปรแกรมเครื่องสแกนหน้าให้สามารถเชื่อมโยงการบันทึกการเข้า-ออกเวลาทำงานของพนักงาน กับโปรแกรม HR ได้แบบ Real Time มอบประสบการณ์การทำงานที่สะดวกสบายอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับความปลอดภัยในองค์กรของคุณด้วย
เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้ระบบปฏิบัติการ AI อย่าง Face Recognition พัฒนามาถึงจุดที่ให้ความปลอดภัยและมีความแม่นยำสูง การใช้เครื่องสแกนหน้าด้วยระบบ Face Recognition ร่วมกับการประมวลผลบนระบบเครือข่ายและแสดงผลแบบ Real Time จะช่วยให้ระบบรักษาความปลอดภัยการควบคุมเข้าออกองค์กรเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาใดก็สามารถแก้ปัญหาได้ในทันที ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีสำหรับองค์กรอีกด้วย
หากองค์กรของท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition สามารถขอคำแนะนำปรึกษากับ TigerSoft ผู้นำด้านบริการ HR Solution ที่เชี่ยวชาญงานบริการเทคโนโลยี HR Software มานานกว่า 24 ปี ครอบคลุมทุกบริการด้านงานออฟฟิศ ทั้งโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition บริการครบวงจรในราคาที่คุ้มค่าสำหรับทุกประเภทธุรกิจ TigerSoft ยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านพร้อมบริการหลังการขายที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ความแตกต่างระหว่างระบบ ERP Cloud กับ ระบบ ERP On-premise

ความแตกต่างระหว่างระบบ ERP Cloud กับ ระบบ ERP On-premise การติดตั้งและการใช้งานของ ERP Cloud และ ERP on premise สำหรับผู้ที่กำลังสนใจหรือวางแผนจะติดตั้งระบบ ERP หรือ ระบบ Enterprise Resource Planning เพื่อใช้งานในบริษัท ก็อาจจะมีข้อสงสัยและคำถามว่า ร […]

14 พ.ย. 2023

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือนใน HR Openspace จาก TigerSoft โปรแกรมเดียวที่ให้ครบจบทุกอย่าง รูปแบบการทำงานของฝ่าย HR ที่ต้องมีการเดินเอกสารด้วยกระดาษ อาจไม่เหมาะสำหรับอ […]

25 ต.ค. 2023

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง เรียนรู้โซลูชั่นต่าง ๆ ของระบบ erp ที่ช่วยจัดการงานด้านภาษีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และต้องการความคล่องตัวในการจัดการด้านภาษีของบริษัท ซึ่งมีมากมาย […]

22 ส.ค. 2023