ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ต.ค. 22, 2023

ระบบ erp โรงงาน ดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานอย่างไร

ถอดฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ erp โรงงาน ว่าสามารถทำอะไรให้โรงงานของคุณได้บ้าง

สำหรับอุตสาหกรรมโรงงานที่มีรายละเอียดในการทำงานหลายส่วน และมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน การนำระบบ erp โรงงานเข้ามาใช้บริหารจัดการงานแผนกต่าง ๆ ในโรงงาน ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะระบบ erp โรงงานจะช่วยให้ทางโรงงานสามารถทำงานเป็นระบบขึ้น สะดวกขึ้น และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานแผนกต่าง ๆ ให้น้อยลง อีกทั้งระบบ erp โรงงานยังเป็นการรวบรวมข้อมูลในการทำงานทั้งหมดของโรงงานอุตสาหกรรมมาไว้ด้วยกันในที่เดียว

โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกดูข้อมูลเหล่านั้น ลองมาดูกันว่าระบบ erp โรงงานสามารถช่วยจัดการในเรื่องใดให้กับโรงงานได้บ้าง

 • ระบบ erp โรงงานช่วยในเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า
  ทุกโรงงานย่อมต้องมีคลังสินค้าและมีระบบบริหารคลังสินค้า รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้าของตนเอง ซึ่งในโรงงานขนาดเล็กและโรงงานขนาดกลาง ที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ erp โรงงาน ก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ กันไปตามความสะดวก เช่น พนักคลังสินค้าอัพเดทข้อมูลสินค้าลงในตารางเอ็กเซลหรือฝ่ายบัญชีใช้วิธีส่งเมลเอกสารให้ฝ่ายคลังสินค้า โดยไม่ได้ใช้งานระบบเอกสารอัตโนมัติใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบ erp โรงงานจะมีให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

  ซึ่งการบริหารคลังสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ นี้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขึ้นได้หลายอย่าง โดยปัญหาหลัก ๆ คือ ปัญหา Stock Diff หรือการที่ข้อมูลสินค้าในคลังของโรงงานไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น พนักงานลืมตัดสต็อคสินค้าที่จ่ายออกจากคลังสินค้า, พนักงานบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลการสั่งสินค้าที่ไม่เชื่อมโยงกับฝ่ายขายหรือฝ่ายบัญชี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ของโรงงานจะหมดไป เมื่อหันมาใช้ระบบ erp โรงงานในการบริหารจัดการ เพราะระบบ erp โรงงานสามารถเชื่อมเอกสารต่าง ๆ จากฝ่ายบัญชี เช่น เอกสารใบสั่งซื้อ และเอกสารการสั่งขาย เพื่อให้พนักงานในโรงงานสามารถเรียกดูได้อย่างสะดวก

  พนักงานยังสามารถป้อนข้อมูลของสินค้าในคลังเข้าสู่ระบบ erp โรงงานได้อย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน เช่น การป้อนข้อมูลการรับสินค้าจากฝ่ายผลิตเข้าคลังสินค้าเพื่อรอกระจาย, การใช้ระบบ erp โรงงานบันทึกการจ่ายและการโอนสินค้าออกจากคลังไปให้ลูกค้าหรือหน้าร้านของบริษัทเจ้าของโรงงาน นอกจากนี้ระบบ erp โรงงานยังช่วยให้พนักงานในแผนกคลังสินค้าสามารถเตรียมรหัส SKU ของสินค้าได้อย่างละเอียด และยังสามารถใช้ระบบ erp โรงงานช่วยในการเตรียมหน่วยนับสินค้า หรือใช้ระบบ erp โรงงานระบุประเภทของสินค้าและการแยกประเภทสินค้าในคลังได้อีกด้วย เพื่อให้การนับสต็อคของสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะข้อมูลทั้งหมดนี้ทุกส่วนงานสามารถเรียกดูได้จากระบบ erp โรงงานแบบเรียลไทม์ เพื่อบริหารสินค้าคงคลังและการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขนส่งสินค้า

 • ระบบ erp โรงงานช่วยในเรื่องเอกสารการเงินและการบัญชี
  ระบบ erp โรงงานช่วยให้ฝ่ายบัญชีของโรงงานสามารถจัดการเรื่องเอกสารภาษีและการบัญชีได้อย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการออกใบ Invoice ให้กับลูกค้าของโรงงาน ที่ระบบ erp โรงงานสามารถอ้างอิงข้อมูลจากใบ Invoice ลูกหนี้ยกมาที่ออกเอกสารแล้วยังไม่สามารถเก็บเงินได้, ระบบ erp โรงงานสามารถยกเลิกใบ Invoice ที่อยู่ในใบวางบิลได้ โดยสามารถยกเลิกได้ทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงใบใดใบหนึ่งก็ได้,ระบบ erp โรงงานสามารถระบุวันนัดรับเช็คและบันทึกประวัติการรับเช็ค รวมถึงการออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยที่ทุกเอกสารในระบบ erp โรงงานสามารถเชื่อมโยงกันได้หมด หากบริษัทหรือโรงงานมีหลายสาขา และระบบ erp โรงงานยังสามารถออกชุดเอกสารให้เป็นของแต่ละสาขาได้อีกด้วย

  นอกจากนี้ระบบ erp โรงงานยังช่วยให้ฝ่ายบัญชีของโรงงานสามารถบริหารจัดการงานด้านภาษีได้อย่างสะดวกขึ้น เช่น รายงานยอดภาษีต่าง ๆ ของโรงงานผ่านทางระบบ erp โรงงาน, รายงานภาษีที่ครบกำหนดชำระ, รายงานค่าปรับภาษีที่เกินกำหนดชำระ, ระบบ erp โรงงานช่วยในการนำส่งเอกสารภาษีประเภทต่าง ๆ, ออกใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษีผ่านทางระบบ erp โรงงาน และระบบ erp โรงงานยังรองรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) อีกด้วย

 • ระบบ erp โรงงานช่วยในเรื่องธุรกรรมทางการเงินของโรงงาน
  ระบบ erp โรงงานจะช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของโรงงานเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะระบบ erp โรงงานสามารถตั้งวันและเวลาในการชำระเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของโรงงาน ผ่านทางระบบ Electronic Banking โดยที่ระบบ erp โรงงานรองรับข้อมูลการชำระเงินตามรูปแบบที่ทางธนาคการกำหนด เพื่อให้พนักงานของคุณประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น

 • ระบบ erp โรงงานช่วยในเรื่องการสรุปบัญชีของโรงงาน
  ระบบ erp โรงงานช่วยลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการออดิทกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพราะระบบ erp โรงงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านบัญชีของบริษัทแม่และบริษัทย่อยได้ และระบบ erp โรงงานยังรองรับการจัดทำบัญชีแยกประเภทและงบการเงินรวมของบริษัทได้อย่างละเอียด ช่วยให้การสอบทานรายงานการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

และนอกจากการใช้งานระบบ erp โรงงาน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ ของโรงงานและบริษัทแล้ว ยังสามารถใช้ระบบ HR เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานและของบริษัทได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและง่ายดายขึ้น

หากคุณกำลังวางแผนที่จะยกเครื่องรูปแบบการทำงานภายในโรงงานและภายในบริษัทของคุณ ขอแนะนำ SAP Business One ระบบ erp โรงงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับมาตรฐานสากลที่สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณได้อย่างไม่จำกัด และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณได้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่เสมอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

แชร์เคล็ดลับการนำโปรแกรม erp ไปใช้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์เคล็ดลับการนำโปรแกรม erp ไปใช้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการนำโปรแกรม erp ไปใช้งานกับองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีเตรียมตัวและบริหารจัดการอย่างไรบ้าง หากองค์กรของคุณกำลังมีแผนจะนำโปรแกรม erp เข้ามาใช้งานภายในองค์กร หรือกำลังอยู่ในช่วงเริ่ […]

18 ธ.ค. 2023

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เครื่องมือสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจควรมี การใช้โปรแกรม Payroll ที่สามารถจัดการระบบเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ […]

19 มี.ค. 2024

จัดการตารางกะง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โปรแกรม HRM ช่วยคุณได้!

จัดการตารางกะง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โปรแกรม HRM ช่วยคุณได้! โปรแกรม HRM เครื่องมือบริหารงานบุคคลครบวงจร สั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้ว ครบจบทุกงาน HR องค์กรธุรกิจที่ต้องมีการจ้างงานพนักงานแบบทำงานเป็นกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงแรมรีสอร์ท หรือ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นร […]

29 เม.ย. 2024