ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ

DS-K1T671T

เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1T671T เป็นอุปกรณ์ช่วยควบคุมการเข้าออกสถานที่ ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่และรองรับการยืนยันตัวบุคคลได้ทั้งใบหน้าแบบความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) ลายนิ้วมือ และบัตร เครื่องในชุดนี้นั้น สามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สาถนที่ราชการ ธนาคาร สถานประกอบการทางธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม