ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 26, 2024

เคล็ดลับคำนวณการจ้างงานแบบเข้ากะ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สิ ง่าย สะดวก!

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ช่วยให้ฝ่าย HR ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

สภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โลกของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง สำหรับหลายๆ ธุรกิจจึงต้องการการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กระบวนการผลิตของโรงงานบางประเภท ที่ต้องเดินเครื่องผลิตตลอด 24 ชั่วโมง, โรงพยาบาล, คลินิกสัตว์เลี้ยงฉุกเฉิน, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, บริการขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความจำเป็นต้องมีคนคอยสแตนด์บายทำงานตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของการจ้างงานพนักงานแบบเข้ากะ ไม่ว่าจะเป็นกะเช้า กะบ่าย หรือกะดึก เพื่อให้มีพนักงานคอยหมุนเวียนสลับกันเข้ามาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

การคำนวณรายได้สำหรับการจ้างพนักงานทำงานเป็นกะ ไม่ว่าจะรายวัน รายเดือน หรือรายชั่วโมง มีความซับซ้อนกว่าการจ่ายเงินเดือนแบบปกติทั่วไป เพราะการเข้ากะอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือนที่ไม่แน่นอน การทำงานในหนึ่งเดือนของพนักงาน 1 คน อาจมีการสลับกะระหว่างพนักงาน หรือการควบกะก็สามารถทำได้เช่นกัน ทำให้ฝ่าย HR ต้องคอยติดตามชั่วโมงเวลาการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ

ลองจินตนาการถึงบางองค์กรธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล หรือโรงแรมขนาดใหญ่ การคำนวณการจ้างงานแบบเข้ากะจะทำให้ฝ่าย HR หมดเวลาไปกับการดึงข้อมูลต่างๆ มาคิดคำนวณ ใช้เวลานาน และเป็นการทำงานแบบซ้ำซาก มาดูตัวอย่างการคิดคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานเข้ากะดังต่อไปนี้

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์จะมาช่วยการคำนวณการจ้างงานพนักงานเข้ากะ

แต่ละองค์กรบริษัทจะมีการกำหนดค่าจ้างเข้ากะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของลักษณะงาน ตัวอย่างการคิดค่ากะงานของพนักงาน สำหรับองค์กรบริษัทที่คิดเงินเดือนพนักงานเป็นแบบรายวัน และจ่ายค่ากะให้เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเงินเดือน สามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

• สูตรคำนวณคือ [ค่าแรงต่อวัน X (จำนวนวันที่มาทำงาน – (วันที่ขาดและวันลา)] + (ค่าเข้ากะ) = ค่าจ้างจากการทำงานในเดือนนั้น

• ตัวอย่างเช่น พนักงาน A ได้ค่าแรง 400 บาทต่อวัน เข้าทำงานตามปกติ 20 วัน เข้ากะงานเป็นเวลา 15 วันในเดือนนั้น ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่ากะเพิ่มวันละ 50 บาท และในเดือนนั้นพนักงาน A ได้ลาป่วย 2 วันและขาดงานอีก 1 วัน

• คิดตามสูตรคำนวณ พนักงาน A จะได้รับค่าจ้างในเดือนนั้นเท่ากับ [400 X (20-3)] + (15 X 50) = 7,550 บาท

สำหรับค่าจ้างพนักงานที่เข้ากะกลางคืน ตามกฎหมายแล้วไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องได้ค่าจ้างมากกว่าคนเข้ากะทำงานกลางวัน เพราะยังคงทำงานภายในขอบเขตชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานในตอนกลางคืน พนักงานอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตมากนัก ดังนั้นหลายๆ องค์กรธุรกิจจึงเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทำงานกะดึก ด้วยการเสนอค่าจ้างเพิ่มเติม 1.1% จากค่าจ้างปกติ

ทั้งนี้หากพนักงานมีการทำงานล่วงเวลา หรือทำ OT จะต้องคิดคำนวณแยกตามค่ากะในแต่ละกะนั้นๆ อีก ซึ่งแน่นอนว่าความยุ่งยากซับซ้อนก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ ยิ่งหากองค์กรธุรกิจมีพนักงานที่ต้องเปลี่ยนกะทำงานอยู่บ่อยๆ จะทำให้ภาระการคำนวณคิดค่าจ้าง กลายเป็นเหมือนสมรภูมิรบของฝ่าย HR ที่ต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดในแต่ละเดือน หมดไปกับคำนวณเงินเดือนพนักงานจนแทบหมดแรง แถมยังมีโอกาสคำนวณผิดพลาดได้สูงอีกด้วย

ความสามารถของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่ฝ่าย HR ต้องร้องว้าว!

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถการคำนวณค่าเข้ากะ ด้วยรูปแบบการทำงานที่รองรับความซับซ้อนของลักษณะการทำงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้าและออกกะในวันเดียว, การเข้าและออกกะในวันรุ่งขึ้น, การกำหนดชั่วโมงรวมเข้ากะ คือจะเข้า-ออกงานเวลาไหนก็ได้ แต่ชั่วโมงการทำงานต่อวันต้องเป็นไปตามที่กำหนด หรือการควบกะทำงาน ทำงาน 2 รอบในหนึ่งวัน เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ยังสามารถตั้งค่ารูปแบบการทำงานแบบเข้ากะได้อย่างไม่จำกัด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดมูลค่ากะการทำงานในแต่ละแบบออกมาเป็นตัวเลขค่าจ้างได้อย่างชัดเจน เช่น คำนวณตามเงินเดือน, กำหนดมูลค่ากะงานในเวลานี้ เป็นจำนวนเงินเท่านี้ หรือ เข้ากะงานในเวลากลางคืน จะได้ค่าแรงเพิ่มเป็นพิเศษ คิดเป็น X% เหล่านี้เป็นต้น

เคล็ดลับคำนวณการเข้ากะงานแบบมือโปร โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สิ ง่าย สะดวก!

เราได้เห็นตัวอย่างการคิดคำนวณการจ้างงานพนักงานเข้ากะ ทำให้รู้ถึงภาระอันหนักอึ้งและการทำงานที่ตึงเครียดของฝ่าย HR ต้องรับมือกับความยุ่งยากซับซ้อนของการคำนวณเงินเดือนพนักงาน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สามารถลดความซับซ้อนในการคิดคำนวณค่าจ้างพนักงานแบบเข้ากะได้ โดยกำหนดข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพียงตั้งค่าและนำใส่ข้อมูลเพียงครั้งเดียว ก็สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบคำนวณเงินค่าจ้างแบบเดิมได้อย่างยาวนาน ลดขั้นตอนและลดภาระการทำงานของฝ่าย HR ลงอย่างเห็นได้ชัด ประหยัดเวลาการคำนวณเงินเดือนของพนักงานทั้งองค์กร และที่สำคัญการใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากพนักงานที่มีต่อองค์กรบริษัทได้ ลดความผิดพลาดจากการคำนวณเงินเดือนด้วยมนุษย์ พร้อมการจ่ายเงินอย่างตรงเวลาทุกเดือน สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรธุรกิจเป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ จาก TIGERSOFT มาพร้อมรูปแบบการคำนวณเงินเดือนที่หลากหลาย สามารถกำหนดการคำนวณได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานรายเดือน, รายวัน หรือรายชั่วโมง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบ องค์กรธุรกิจที่กำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือน อันไหนดี โปรแกรมจัดการเงินเดือนจาก TIGERSOFT เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคลากร ให้ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยระบบโปรแกรม Payroll เปลี่ยนเรื่องวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบคำนวณอัตโนมัติ จัดการบริหารงานสำคัญของ HR ได้อย่างครบจบในโปรแกรมเดียว เชื่อมต่อกับการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน, เข้ากะงานและวันหยุด, การคำนวณเงินเดือน, ระบบจัดการเอกสารและการอนุมัติ และฟังก์ชันอื่นๆ ที่ให้ความสะดวกสบายในเรื่องเงินเดือนอย่างครบรอบด้าน เช่น โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์, โปรแกรม Payroll ,โปรแกรมคิดเงินเดือน Payroll

จบทุกความยุ่งยากของเรื่องเงินเดือน ด้วยโปรแกรมเงินเดือนจาก TIGERSOFT เพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์จาก TIGERSOFT เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทดลองใช้เพียงเดือนเดียว คุณจะเห็นผลลัพธ์อันน่าทึ่งในทันที ติดต่อ TIGERSOFT เพื่อขอคำแนะนำ เรายินดีให้คำปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมระบบเงินเดือนเพิ่มเติมที่เหมาะกับองค์กรธุรกิจของคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

Face recognition และ Facial Recognition คืออะไรต่างกันอย่างไร ระบบสแกนใบหน้า คืออะไร ?

Face recognition และ Facial Recognition คืออะไรต่างกันอย่างไร ระบบสแกนใบหน้า คืออะไร ? Face Recognition คือ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อจดจำโครงสร้างใบหน้าของมนุษย์ แล้วนำข้อมูลใบหน้าที่ตรวจจับได้ส่งให้กับระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อ […]

8 มี.ค. 2022

ทำความรู้จัก Knowledge Management System ระบบ KMS การจัดการความรู้ภายในองค์กร

ทำความรู้จัก Knowledge Management System ระบบ KMS การจัดการความรู้ภายในองค์กร ระบบ KMS (Knowledge Management System) เครื่องมือจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ‘ความรู้’ นั้นสำคัญไฉน? รู้หรือไม่ องค์กรธุรกิจที่มีระบบจัดการความร […]

6 มิ.ย. 2024

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ชวนรู้ เงินประกันสังคมคืออะไร ทำไมเราต้องจ่ายเงินประกันสังคม มนุษย์เงินเดือนหรือชาวออฟฟิศรู้ดีว่าในทุกๆ เดือน เงินเดือนของเราจะถูกหักออกไปจ่ายสมทบค่าประกั […]

3 ต.ค. 2023