ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 06, 2024

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไร และทำไมใครๆก็อยากได้

การใช้สลิปเงินเดือนปลอมเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อตัวเราและสังคมได้อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพูดถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเอกสารนั้น โดยเน้นไปที่ผลกระทบที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีอยู่ อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ว่าด้วยเรื่องของสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน (Payslip) คือเอกสารแจ้งการจ่ายเงินเดือน ที่ออกให้โดยองค์กรบริษัท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือน ทั้งในส่วนที่เป็นรายรับของพนักงานรายบุคคล เช่น เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, เงินโบนัสพิเศษ หรือเงินค่ากะ ค่าทำ OT และก็ยังแสดงรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะต้องถูกหักออกจากรายรับในเดือนนั้นๆ อาทิเช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายการหักอื่นๆ ตามนโยบายของแต่ละองค์กร เอกสารนี้จะแสดงยอดรายได้สุทธิของพนักงาน หลังหักรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อแจงรายได้สุทธิที่พนักงานจะได้รับจริงๆ ในการจ่ายเงินเดือนงวดนั้นๆ

แตกต่างกับหนังสือรับรองเงินเดือนแค่ไหน

ในขณะที่สลิปเงินเดือนจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน หนังสือรับรองเงินเดือน (หรือใบรับรองเงินเดือน) จะยืนยันเพียงสถานที่ทำงาน, รายได้, และอายุการทำงาน โดยไม่ระบุรายละเอียดรายรับและการหักเงิน

เอกสารทั้ง 2 ตัวสามารถขอได้ที่ไหน

สลิปเงินเดือนจะถูกออกให้ทุกเดือนโดยบริษัทที่ทำงานอยู่เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง ปัจจุบันมีการส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่บางบริษัทยังใช้กระดาษคาร์บอน หากไม่เคยได้รับ ก็ควรแจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อดำเนินการออกสลิป ซึ่งจะแสดงรายได้และการหักเงินในแต่ละเดือน สำหรับหนังสือรับรองเงินเดือน บริษัทจะออกให้เมื่อมีการร้องขอจากพนักงาน โดยสามารถขอได้ที่ฝ่ายบุคคลและระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามบริษัท

TigerSoft มีโปรแกรม HR และโซลูชันด้าน HR ที่ตอบโจทย์ และรองรับการทำงานเกี่ยวกับการออกสลิปเงินเดือนให้กับบริษัท องค์กร หรือสถานประกอบการของคุณ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม!

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไรและทำไมถึงเป็นที่ต้องการ?

เอกสารที่ว่าจะเป็นสลิปที่ถูกแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลเพื่อให้ดูเหมือนกับสลิปเงินเดือนจริง ผู้ที่จัดทำมักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขข้อมูลในสลิป เช่น ย้ายจุดทศนิยมในจำนวนเงิน เปลี่ยนชื่อบริษัทหรือจำนวนเงินที่ได้รับ การใช้สลิปแบบนี้มีจุดประสงค์หลายอย่าง เช่น การขอสินเชื่อ การสมัครงาน หรือการยืนยันความสามารถในการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งานสลิปเงินเดือนปลอมเพื่อทำธุรกรรม

คนส่วนใหญ่อาจจำเป็นต้องใช้หรือพยายามหาจ้างวานการปลอมสลิปด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเหตุผลเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการแสดงฐานะทางการเงินที่ดีกว่าความจริง

 1. การสมัครสินเชื่อหรือบัตรเครดิต: บางคนอาจไม่มีรายได้ที่เพียงพอหรือมีประวัติเครดิตที่ไม่ดี การใช้สลิปปลอมอาจช่วยให้พวกเขาดูมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ได้มากขึ้นในสายตาของผู้ให้กู้

 2. การเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการทรัพย์สินมักต้องการดูสลิปเพื่อพิสูจน์รายได้ของผู้เช่า ซึ่งเป็นหลักฐานของความสามารถในการจ่ายค่าเช่า

 3. การขอวีซ่าหรือเอกสารอนุญาตอื่นๆ: ในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังบางประเทศ อาจต้องการหลักฐานรายได้เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางหรือการพำนัก

 4. ความปรารถนาในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ: ในบางสถานการณ์ บุคคลอาจต้องการแสดงว่าตนมีความมั่นคงทางการเงินเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลหรือเหตุผลทางธุรกิจ

 5. ความต้องการในการเข้าถึงสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่น: บางโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอาจต้องการให้ผู้สมัครมีรายได้ในระดับหนึ่ง เช่น การเข้าถึงบริการทางการเงินพิเศษหรือโครงการลูกค้าสัมพันธ์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงของการใช้สลิปปลอมมีอยู่มากมาย และส่งผลเสียต่อตัวเราและสังคมซึ่งคุณอาจไม่รู้ว่ามีอยู่ นี่คือบางความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น: 

1. การสูญเสียงานและความน่าเชื่อถือ: หากพบว่าคุณใช้สลิปเงินเดือนทำเนียนๆนี้ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการอาจตัดสัญญาจ้างหรือส่งคุณลงโทษตามกฎหมาย การมีประวัติการใช้เอกสารปลอมแบบนี้อาจทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการได้งานใหม่ 

2. ผลกระทบต่อเครื่องมือการเงิน: คุณจะไม่สามารถขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตได้ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ จะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของคุณก่อนที่จะให้บริการ

3. ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ: คุณจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในสังคมและในสถานประกอบการ ส่งผลต่อความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ 

4. ผลกระทบต่อสังคม: แน่นอนว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นับเป็นการฉ้อโกงและการละเมิดความซื่อสัตย์ การกระทำเช่นนี้ส่งผลต่อสังคมโดยรวมโดยทั่วไป และอาจส่งผลต่อความเชื่อถือของคนในสังคม

ผิดกฎหมายด้านใดบ้างที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานสลิปเงินเดือนปลอมในประเทศไทยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสามารถถูกดำเนินคดีได้ภายใต้กฎหมายหลายด้าน ดังนี้:

 1. การปลอมแปลงเอกสาร (พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267): การปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารที่ปลอมแปลง เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ไม่สะท้อนถึงรายได้จริงหรือไม่มีอยู่จริง

 2. การใช้เอกสารปลอม (พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268): หากบุคคลใดใช้เอกสารปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลง เช่น การใช้เพื่อสมัครงาน, ขอวีซ่า, หรือสมัครสินเชื่อ

 3. การฉ้อโกง (พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341): ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวงผู้อื่น เช่น การทำให้ผู้ให้กู้เชื่อว่ามีรายได้พอเพียงสำหรับการชำระหนี้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงได้

 4. การกระทำที่เป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิตหรือสินเชื่อ (พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352): ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นให้ให้สินเชื่อหรือเครดิต ซึ่งสามารถถือเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมาย

เอกสารอื่นที่ใช้งานแทนกันได้

หากไม่สามารถหาเอกสารตัวจริงมาใช้งานได้ ก็ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนได้เพื่อพิสูจน์รายได้หรือความสามารถทางการเงิน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ควรเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถยืนยันสถานะทางการเงินของคุณได้จริง ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้แทนได้ ได้แก่

 1. รายการธนาคารหรือ Statement: รายการธนาคารที่แสดงรายได้เข้าและการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีธนาคารของคุณ เป็นหลักฐานที่ดีในการพิสูจน์รายได้ประจำ

 2. ใบแจ้งยอดเงินฝากหรือบัญชีเงินฝาก: สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการลงทุนหรือรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนประจำ ใบแจ้งยอดนี้สามารถช่วยแสดงถึงรายได้ที่คุณได้รับ

 3. หนังสือรับรองภาษีหรือใบแจ้งค่าใช้จ่ายทางภาษี: หนังสือรับรองจากสำนักงานภาษีที่แสดงถึงรายได้และการชำระภาษีของคุณในปีที่ผ่านมา

 4. สัญญาจ้างหรือข้อตกลงการทำงาน: หากเป็นผู้รับจ้างอิสระหรือมีสัญญาจ้างที่แสดงรายได้ตามโปรเจ็กต์หรืองานที่ทำ

 5. หนังสือรับรองจากนายจ้าง: หากองค์กรที่คุณทำงานไม่มีการออกสลิปเงินเดือนประจำ เอกสารนี้สามารถออกโดยนายจ้างเพื่อยืนยันรายได้และตำแหน่งงานของคุณ

 6. รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน: หากคุณมีรายได้จากการเช่า สามารถใช้สัญญาเช่าหรือใบเสร็จรับเงินเช่าเป็นหลักฐาน

ทางเลือกอื่นๆ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะการเงินหรือขอสินเชื่อ มีทางเลือกที่ดีกว่าแน่นอน นี่คือบางทางเลือกที่คุณสามารถพิจารณาได้: 

1. ปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน: การพูดคุยกับที่ปรึกษาการเงินจะช่วยให้คุณได้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการและปรับปรุงสถานะการเงินของคุณ 

2. เรียนรู้การบริหารเงิน: การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในการจัดการเงิน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาการทำงานเพิ่ม: หากคุณต้องการเงินมากขึ้น คุณสามารถพิจารณาทำงานเพิ่มหรือหางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 

การใช้สลิปเงินเดือนปลอมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อตัวเราและสังคม อาจส่งผลต่อการเสียงาน ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของคนในสังคม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะการเงินหรือขอสินเชื่อ คุณควรพิจารณาทางเลือกที่ดีกว่า เช่น การปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน การศึกษาการบริหารเงิน และการทำงานเพิ่มเติม

ปิดท้ายด้วยคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสลิปเงินเดือนปลอม

1. ใช้แล้วผิดกฎหมายหรือไม่? – ใช่, เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

2. ปลอมแล้วสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง? – สามารถใช้ในการขอสินเชื่อ การสมัครงาน หรือการยืนยันความสามารถในการทำงาน 

3. ใช้แล้วมีผลกระทบอะไรบ้าง? – อาจทำให้สูญเสียงานและความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อเครื่องมือการเงิน ความน่าเชื่อถือ และสังคมโดยรวม

4. เอกสารที่ใช้แทนกันได้มีอะไรบ้าง? – เช่น Statement ธนาคาร ใบแจ้งยอดเงินฝากหรือบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากนายจ้าง สัญญาจ้างหรือข้อตกลงการทำงาน

จบทุกปัญหาเอกสารเงินเดือนที่น่าปวดหัว ด้วยโปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรม Payroll ที่สามารถส่งใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในรูปแบบ E-Slip หากคุณสนใจโปรแกรมคิดเงินเดือน Payroll กำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือน ราคาถูก หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ โปรแกรมเงินเดือน อันไหนดี ที่จะเหมาะกับองค์กรบริษัทของคุณ ทีมงาน TigerSoft ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Solution มากว่า 25 ปี ผู้นำด้านโปรแกรม HR สำหรับธุรกิจ SME พร้อมช่วยบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรคุณ ด้วยบริการ HR Software ที่ครบวงจรในราคาสุดคุ้มค่า ติดต่อสอบถามโปรแกรมเงินเดือน SME หรือขอข้อมูลโปรแกรมระบบเงินเดือน จากทีมงาน TigerSoft เพิ่มเติมในทุกช่องทางที่คุณสะดวก TigerSoft พร้อมและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

5 ปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการ “Payroll Outsource”

5 ปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการ “Payroll Outsource” Payroll Outsource เป็นบริการจัดทำเงินเดือนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือน การนำส่งเอกสารต่าง ๆ จนไปถึงการจ่ายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนถึงพนักงาน เป็นต้น โดยการใช้บริการ Payr […]

20 ก.พ. 2020

ซอฟต์แวร์ที่เป็นมากกว่าการทำเงินเดือน ยกระดับการจัดการอย่างรอบด้าน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR

ไทเกอร์ซอฟท์จึงขอแนะนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR ผู้ช่วยมือหนึ่งด้านการจัดการระบบบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนประวัติ การคำนวณเงินเดือน รายการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีต่าง ๆ หรือระบบฝึกอบรมพนักงาน

1 เม.ย. 2022

ใช้สมาร์ตโฟนดูสลิปเงินเดือนผ่าน “Line” ด้วย “Tiger Soft Line notify”

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทั้งการพูดคุย การบอกต่อ หรือการประกาศภายใน เพราะวิธีการสื่อสารที่ไม่ทันสมัยก็อาจสื่อสารได้อย่างไม่ทั่วถึงหรือไม่ถึงมือผู้รับสาร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ […]

2 มี.ค. 2020