ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ส.ค. 25, 2022

การทำเงินเดือนพนักงาน เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการตรวจเช็กความแม่นยำถูกต้อง เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ภาษี ค่าธรรมเนียม ล้วนมีรายละเอียดยิบย่อยอย่างมาก หากคิดว่าการทำเงินเดือนด้วยตนเองจะช่วยในการลดต้นทุน และมีรายจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชี หรือการใช้โปรแกรมทำเงินเดือน แต่ก็ต้องเสียเวลาและมีขั้นตอนมากกว่าที่คิด หากรู้วิธีทำเงินเดือนพนักงานที่ช่วยยกระดับการทำเงินเดือนพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี iot คืออะไร

ทำไมการปรับปรุงวิธี การทำเงินเดือนพนักงาน ถึงสำคัญ

วิธีการทำเงินเดือนพนักงานมักมีความซับซ้อน และกระบวนการหลายขั้นตอน หากมีการจัดการวางระบบที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อตัวพนักงานและองค์กรได้ เช่น การจ่ายเงินเดือนล่าช้า การคิดคำนวณเงินเดือนที่ผิดพลาด ข้อกำหนดด้านภาษีต่าง ๆ ใช้เวลานาน องค์กรจึงควรปรับปรุงวิธีทำเงินเดือนให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เหมาะกับยุคสมัยอยู่เสมอ ป้องกันการเกิดปัญหาต่อพนักงานและองค์กร

ทำเงินเดือนพนักงาน ทำอย่างไร

รวมสิ่งสำคัญในการยกระดับ การทำเงินเดือนพนักงาน

มีสิ่งสำคัญหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่สามารถช่วยยกระดับการทำเงินเดือนพนักงานได้ดีและรวดเร็วขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเงินเดือนมีความคล่องตัว ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบัญชีประหยัดเวลา และลดขั้นตอนในการทำงานมากที่สุด

 1. รวมสวัสดิการและระบบทำเงินเดือนไว้ในระบบเดียว
  เมื่อสวัสดิการของพนักงานแต่ละองค์กรมีมากมาย จนจัดการข้อมูลได้ยาก และเสี่ยงต่อการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด จึงควรรวมสวัสดิการของพนักงานเข้ากับระบบเงินเดือนโดยตรงหรือโปรแกรมระบบเงินเดือนโดยตรง การใช้โปรแกรมเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งาน จะทำให้สามารถตรวจเช็กข้อมูล สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงทำการจ่ายเงินเดือนได้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม

   

 2. มองหาระบบการทำเงินเดือนแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย
  ใช้ระบบการทำเงินเดือนพนักงานที่เป็นระบบอัตโนมัติ เข้ามาใช้แทนระบบที่ต้องกรอกข้อมูลเองแบบเดิม ๆ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลาในการทำเงินเดือนได้มากขึ้น อาจลองดูว่าหากใช้ระบบทำเงินเดือนแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย จะช่วยลดเวลา ลดความผิดพลาดได้มากขึ้นหรือไม่ เช่น การจ่ายโบนัส การขาดจ่าย การจ่ายเงินล่วงเวลา การขอเวลาพัก วันหยุด จะช่วยลดงานของฝ่ายบัญชีหรือ HR ไปได้มาก

   

 3. สร้างเช็กลิสต์สำหรับการตรวจสอบและควบคุมระบบเพื่อลดความผิดพลาด
  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบเงินเดือนที่ต้องใช้พนักงานบัญชี หรือการใช้โปรแกรมระบบเงินเดือนอัตโนมัติ ก็ควรมีการสร้างเช็กลิสต์ เป็นตัวช่วยเช็กถึงรายละเอียดต่างๆ อีกหนึ่งครั้งป้องกันความผิดพลาด และเตือนความจำเกี่ยวกับรายการสำคัญที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

   

 4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับระบบ
  พนักงานเป็นอีกองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับระบบอย่างมาก เพราะต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบเงินเดือนอยู่เสมอ และการให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ออกความเห็นในเรื่องการปรับปรุงระบบจะทำให้ได้รับรู้ในมุมมองหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือน การลงเวลาทำงาน การจัดตารางงาน เมื่อได้รับความเห็นจากพนักงานแล้ว ก็ทำให้สามารถนำความคิดเห็น ข้อติชมเหล่านี้ไปพัฒนาระบบทำเงินเดือนให้ดีขึ้นและตอบโจทย์ในการใช้งานมากขึ้นได้

   

 5. เพิ่มระบบ Time Tracking ในระบบทำเงินเดือน
  หลายองค์กรมีการใช้ระบบ Time Tracking ในระบบทำเงินเดือนพนักงานที่ล้าสมัยอยู่ อย่างการต้องเอาข้อมูลอีกที่หนึ่ง ย้ายมาป้อนข้อมูลลงระบบเงินเดือนอีกครั้ง ทำให้เสียเวลาและอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ลองเปลี่ยนให้ระบบ Time Tracking มาอยู่ในระบบเดียวกับระบบทำเงินเดือนดีกว่า นอกจากจะช่วยลดความผิดพลาด ลดเวลาแล้ว ยังทำให้ข้อมูลไม่สูญหายหรือตกหล่น และ ช่วยลดการทำงานของฝ่ายบริหารบุคคลและฝ่ายบัญชีได้ด้วย

   

 6. การทำเงินเดือนพนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  การจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยวิธีที่ต้องฝากเงินเข้า หรือใช้เช็คที่เป็นกระดาษ ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหาย หรือเกิดการฉ้อโกงได้ง่าย และยังทำให้เปลืองกระดาษอีกด้วย หากต้องมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นประจำอยู่แล้ว ควรเลือกวิธีทำเงินเดือนที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลา เช่น การใช้โปรแกรมทำเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความผิดพลาด จัดเก็บและเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และลดการใช้กระดาษได้อย่างดี
เทคโนโลยี iot มีอะไรบ้าง

การยกระดับพัฒนาระบบทำเงินเดือนแบบเดิม ๆ ให้ทันสมัย ใช้งานได้ดี ตอบโจทย์กับยุคสมัย เป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญและต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ อีกหนึ่งวิธีทำเงินเดือนพนักงานให้ดีขึ้นคือการหันมาใช้โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรมระบบเงินเดือน หรือโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน การใช้โปรแกรมเงินเดือนหรือโปรแกรม Payroll จาก TigerSoft เข้ามาช่วยในการทำเงินเดือน และจัดการวางแผนต่าง ๆ จะทำให้ขั้นตอนการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม HRM จาก Tigersoft สามารถประมวลผลเงินเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รองรับการคำนวณที่แตกต่างของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงแบบเหมาจ่าย ไปจนถึงการคำนวณภาษี เพื่อบันทึกออกมาเป็นรายงานสรุปผลเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้อย่างครบครัน ช่วยประหยัดเวลา ทั้งฝ่าย HR ฝ่ายบัญชี รวมถึงพนักงานเองด้วย และยังมีความปลอดภัยสูง ป้องกันข้อมูลส่วนตัว สามารถใช้งานได้กับในทุกองค์กร

นอกจากนี้ TigerSoft ยังมีอุปกรณ์เสริมที่อำนวยความสะดวกในสายงาน HR ได้แก่ เครื่องบันทึกการเข้า-ออกงาน เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องสแกนหน้าเปิดประตู, Access Control ประตู และรูดบัตร อีกทั้งยังมีเครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีความเที่ยงตรงในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านของความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างดีที่สุด

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไร และทำไมใครๆก็อยากได้

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไร และทำไมใครๆก็อยากได้ การใช้สลิปเงินเดือนปลอมเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อตัวเราและสังคมได้อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพูดถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเอกสารนั้น โดยเน้นไปที่ผลกระทบที่คุณอาจไม่รู้ว […]

6 มี.ค. 2024

ใช้สมาร์ตโฟนดูสลิปเงินเดือนผ่าน “Line” ด้วย “Tiger Soft Line notify”

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทั้งการพูดคุย การบอกต่อ หรือการประกาศภายใน เพราะวิธีการสื่อสารที่ไม่ทันสมัยก็อาจสื่อสารได้อย่างไม่ทั่วถึงหรือไม่ถึงมือผู้รับสาร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ […]

2 มี.ค. 2020

ซอฟต์แวร์ที่เป็นมากกว่าการทำเงินเดือน ยกระดับการจัดการอย่างรอบด้าน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR

ไทเกอร์ซอฟท์จึงขอแนะนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR ผู้ช่วยมือหนึ่งด้านการจัดการระบบบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนประวัติ การคำนวณเงินเดือน รายการหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีต่าง ๆ หรือระบบฝึกอบรมพนักงาน

1 เม.ย. 2022