ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 13, 2018

จ้างเด็กได้แต่อย่าใช้งานหนัก! รู้จักกฎหมายแรงงานเด็ก

กฎหมายแรงงานเด็ก

ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานเด็กกับนายจ้าง

ในอดีตการจ้างแรงงานเด็กไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย อย่างที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ต่างทราบดีว่า เคยมีโศกนาฏกรรมที่โลกไม่อยากจดจำจากการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นในยุโรป เพราะธรรมชาติของเด็กยังมีกำลังและพลังงานที่จำกัด ไม่สามารถทำงานได้เท่าผู้ใหญ่โตเต็มวัย  ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีกฎหมายออกมาให้ความคุ้มครองแรงงานเด็ก วันนี้เราจะมาเรียนรู้กฎหมายการใช้แรงงานเด็กกันสักนิด เพื่อให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

กฎหมายแรงงานเด็กทำงานอย่างไร

ตัวกฎหมายนั้นจะให้ความคุ้มครองเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีซึ่งเป็นวัยที่สามารถทำงานได้ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง

2. กรณี ที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทำงาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกำหนด

3. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

4. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานล่วงเวลา

5. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานต่อไปนี้

 • งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
 • งานปั๊มโลหะ
 • งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานี บริการที่เป็นเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
 • งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ, ในถ้ำ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
 • งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานทำความสะอาดครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กำลังทำงาน
 • งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 • งานอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง

6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ต่อไปนี้

 • โรงฆ่าสัตว์
 • สถานที่เล่นการพนัน
 • สถานที่เต้นรำ รำวง หรือ รองเง็ง
 • สถาน ที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
 • สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอื่น

8. ห้ามนายจ้างเรียก/หรือรับ เงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก

9. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน

ทั้งนี้หากใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ตั้งไว้ อาจได้รับโทษสูงสุด คือถูกปรับเงินเป็นจำนวนมากถึง 800,000 บาท เพราะกฎหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนทำงานรับจ้างได้ แต่ไม่เปิดโอกาสให้นายจ้างเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอและยังเป็นเยาวชนอยู่ได้แน่นอน

 


ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

TigerSoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย บริการ HR Software ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกองค์กร โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ออกแบบให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน HR เหมาะสำหรับทุกองค์กร ครบจบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว พร้อมบริการโซลูชันอื่นๆ แบบครบวงจร ทั้งโปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์, โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์, โปรแกรม Payroll, เครื่องสแกนหน้าเข้างาน, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition รวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร เครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) ประตู Access Control (Access Control ประตู เข้า-ออก) ที่ทันสมัยในราคาที่คุ้มค่า

TigerSoft มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของHR ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจทุกความต้องการขององค์กร ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมและหลากหลาย TigerSoft พร้อมช่วยคุณขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

อ่านบทความเพิ่มเติมจากไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปกับคนทำงาน หลังจบสถานการณ์ COVID-19

7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปกับคนทำงาน หลังจบสถานการณ์ COVID-19 COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนทำงานหลายคน ทั้งที่เป็นผลดีและไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ Work from Home ที่ทำให้คุณได้อยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น หรือการลดเงินเดือนของบริษัทที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ […]

24 เม.ย. 2020

5 เคล็ด(ไม่)ลับ Work from Home ในช่วง COVID-19 อย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพ

5 เคล็ด(ไม่)ลับ Work from Home ในช่วง COVID-19 อย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพ ผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์กับ “Work from Home” หรือการทำงานที่บ้านเพื่อลดภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการออกไปพบเจอผู้คนมากมายในระหว่างการเดินทางหรือภายในบริษัทฯ ซึ่งแน่นอนว่าการ […]

6 เม.ย. 2020

ระบบ erp โรงงาน ดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานอย่างไร

ระบบ erp โรงงาน ดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานอย่างไร ถอดฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ erp โรงงาน ว่าสามารถทำอะไรให้โรงงานของคุณได้บ้าง สำหรับอุตสาหกรรมโรงงานที่มีรายละเอียดในการทำงานหลายส่วน และมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน การนำระบบ erp โรงงานเข้ามาใช้บ […]

22 ต.ค. 2023