ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 26, 2023

สาระน่ารู้ก่อนเริ่มใช้งานระบบประตู Access Control

ประตู Access Control ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารที่มีประสิทธิภาพ

ประตู Access Control เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Solution จาก TigerSoft ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอุปกรณ์คัดกรองคนในการเข้า – ออกพื้นที่ทุกรูปแบบภายในตัวอาคาร ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในส่วนของความปลอดภัยต่อการเข้า – ออกอาคาร ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร ใช้งานง่ายด้วยระบบทำงานบน On Cloud โดยองค์ประกอบสำคัญของระบบมีหลายอย่าง ภายใต้ข้อแม้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้นั้น ๆ จะสอดคล้องกับระบบที่เลือกใช้หรือไม่นั่นเอง

Access Control คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร
Access Control หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ควบคุมการเข้า – ออกตัวอาคาร หรือการเข้าถึงข้อมูลทุกส่วนในองค์กร อย่างเช่น Turnstile หรือเครื่องกั้นคน ผ่านอุปกรณ์เพิ่มเติมอาทิเช่น บัตรผ่าน, ลายนิ้วมือ หรือใบหน้า เป็นต้น โดยช่วยให้การเข้า – ออกอาคารสะดวกรวดเร็ว ภายใต้หลักการสำคัญคือ “เพิ่มความปลอดภัยภายในองค์กรให้สูงมากขึ้น” เพราะถึงแม้การเข้า – ออกจะรวดเร็วและสะดวกสบาย แต่มีข้อกำหนดว่าอนุญาตให้สิทธิ์เข้า – ออกพื้นที่ภายในอาคาร หรือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ปัจจุบันระบบ Access Control System แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบ Stand Alone และ แบบ Controller Network โดยทั้ง 2 ชนิดจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

แบบ Stand Alone
ระบบนี้มีหลักการทำงานภายในแบบอิสระต่อกัน มีชุดควบคุมแบบ Stand Alone ที่ไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ อย่าง คอมพิวเตอร์ หรือตู้ควบคุมเพิ่มเติม โปรแกรมจะทำงานโดยอิสระ นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งระบบให้กำหนดสิทธิ์การเข้า – ออกประตูของ User 1 คนได้มากกว่า 1 ประตู แม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องสแกนผ่านทาง หรือเครื่องกั้นเพียงแค่ตัวเดียวก็ตาม

แบบ Controller Network
ระบบนี้จะทำงานด้วยรูปแบบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคีย์สำหรับผ่านของ User เช่น ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด หรือใบหน้า เป็นต้น รวมถึงฮาร์ดแวร์อย่างเช่นเครื่องสแกนนิ้ว, หรือเครื่องอ่านบัตร จะต้องทำงานพร้อมกับระบบภายในตู้ควบคุมที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็น Server ควบคุมการทำงาน Hardware และ Software ภายในระบบทั้งหมด

องค์ประกอบสำคัญของระบบอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจมีอะไรบ้าง
การทำงานของระบบ Access Control ไม่สามารถทำงานได้ในเชิงเดี่ยว แต่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญอีกหลายส่วน ทำให้การทำงานออกมาสมบูรณ์แบบและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับแบ่งเบางานในส่วนการจัดการบุคคล และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ง่าย สะดวก พร้อมกับเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งบุคลากรและข้อมูลภายในองค์กรมากขึ้น โดยอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ต้องใช้ในระบบควบคุมการเข้า – ออกประตูมีดังนี้

เครื่องสแกนเข้า – ออกประตู
อุปกรณ์ตัวนี้จะมีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งอาจจะใช้แบบ Turnstile (เครื่องกั้นประตู), เครื่องทาบบัตร, เครื่องสแกนนิ้ว หรือเครื่องยืนยันอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างเช่น ดวงตาหรือใบหน้า เป็นต้น โดยการสแกนแต่ละครั้งจะต้องมีคีย์สำคัญเป็นตัวกลาง อาทิเช่นลายนิ้วมือ, ใบหน้า, รูม่านตา, รหัสผ่าน หรือคีย์การ์ด เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าสู่อาคาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งแต่ละคีย์ถือว่ามีความสำคัญต่อการเข้า – ออกในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์โดยตรง ส่วนเครื่องกั้น หรือ Turnstile บริการดี ๆ จากไทเกอร์ซอฟท์ที่น่าสนใจมี 3 แบบ ดังนี้
· Turnstile เครื่องกั้น 3 ขา (Access control ประตู) ลักษณะเด่นคือจะมีก้านออกมา 3 ก้าน อาทิเช่น รุ่น T2200 ข้อดีคืออ่านข้อมูลลายนิ้วมือและคีย์การ์ดรวดเร็ว
· Turnstile เครื่องกั้นบานสวิง (Access control ประตู) เครื่องกั้นที่มีระบบเซนเซอร์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยระบบ Access Control
· Turnstile เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ (Access control ประตู) เป็นฟังก์ชันนิยมใช้กันมาก เพราะมีความปลอดภัยสูง รองรับการทำงานร่วมกับ Access Control ทั้งลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด, บาร์โค้ด หรือการสแกนใบหน้า ส่วนรุ่นน่าใช้คือ FBL4000

ชุดประตู
การใช้ระบบกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ทำรายการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ ชุดประตูถือว่าเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำเป็นทันที เพราะในสภาวะปกติประตูจะต้องปิดและถูกเซตค่าเอาไว้ให้ถูกล็อกไว้ จนกว่าจะมีการเข้าระบบ ดังนั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานจริง เพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพ และตัดปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาในภายหลังเพิ่มเติม โดยจะต้องเลือกใช้งานตามชนิดของเครื่องสแกน หรือเครื่องกั้นคนเข้า – ออก

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
การทำงานของระบบจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญอย่าง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ Access Control ซึ่งจะคอยทำหน้าที่กำหนดค่าต่าง ๆ และช่วยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน, เวลาเข้า – ออกของพนักงาน, กำหนดช่วงเวลาของการทำโอที อีกทั้งยังแสดงผลถึงการคำนวณค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมถึงคอยแสดงรายงานข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของพนักงานภายในองค์กร

ชุดแปลงไฟและแบตเตอรี่
ชุดแปลงไฟและแบตเตอรี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานของระบบเช่นกัน โดยหน้าที่ของชุดแปลงไฟจะคอยแปลงไฟให้มีกำลังเหมาะสม ต่อกำลังไฟฟ้าที่เครื่องสแกนหรือเครื่องกั้นต้องการมากที่สุด เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าเกินกำลังหรือขาด ส่วนแบตเตอรี่จะคอยสำรองไฟไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับ ซึ่งหากไม่มีตัวนี้จะทำให้การทำงานของระบบ ประตู Access Control หรือเครื่องกั้นเกิดปัญหา เพราะอาจจะล็อกจนกว่าจะมีกระแสไฟเข้าระบบ หรือคลายล็อกจนเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยตามมา

ประตู Access Control ระบบตัวช่วยงานฝ่ายบุคคล และเพิ่มความปลอดภัยภายในองค์กร
ปัจจุบันระบบ Access Control ประตู , ประตู Access Control หรือระบบการควบคุมการเข้าออก จัดอยู่ในกลุ่มหัวใจหลักสำคัญต่อองค์กรสูงมาก เพราะนอกเหนือจากหน้าที่รักษาความปลอดภัยด่านแรกขององค์กรแล้ว ยังคอยช่วยเบางานของฝ่ายบุคคลลงไปได้เยอะมาก เนื่องจากระบบมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำ ส่งผลดีต่อการคำนวณค่าตอบแทน การเช็กเวลาเข้า – ออกงาน หรือรายงานต่าง ๆ ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้หากต้องการให้งานพัฒนาองค์กรง่ายมากขึ้น แนะนำ Solution Access Control จาก TigerSoft อาทิ Turnstile เครื่องกั้นทางเดิน เครื่องบันทึกเวลา (ประตู Access Control) ตัวช่วยดี ๆ พร้อมช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของคุณได้อย่างคุ้มค่า

สนใจ Turnstile เครื่องกั้นทางเดิน เครื่องบันทึกเวลา (Access control ประตู) ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารที่มีประสิทธิภาพของไทเกอร์ซอฟท์ สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ กับ 6 เหตุผลดี ๆ ที่บริษัทยุคใหม่ต้องชอบ

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ กับ 6 เหตุผลดี ๆ ที่บริษัทยุคใหม่ต้องชอบ โปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ฟังก์ชันสำหรับงาน HR ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เวลาทำงานส่วนใหญ่ของฝ่าย HR มักจะหมดไปกับการทำเงินเดือนพนักงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนและยุ่ง […]

6 พ.ย. 2023

4 เทคโนโลยี IOT สำหรับสำนักงาน

ปัจจุบันองค์กรต่างมีการปรับตัวเรื่องการทำงานมากขึ้น หลายแห่งเริ่มปรับตัวให้เป็น Smart Office มีการนำ เทคโนโลยี IOT ที่มีความเข้ากับยุคสมัยมาใช้ เนื่องจากการปรับตัวจากโรคระบาด ทำให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นแต่ยังคงมีประสิทธิภาพเหมื […]

25 ส.ค. 2022

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เครื่องมือสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจควรมี การใช้โปรแกรม Payroll ที่สามารถจัดการระบบเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ […]

19 มี.ค. 2024