ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 26, 2023

Start up ต้องรู้ โปรแกรม payroll ตัวช่วยสำคัญในการบริหารทีม

โปรแกรม payroll ระบบการเงินที่สำคัญสำหรับ Start Up

โปรแกรม payroll หรือซอฟต์แวร์ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล ในส่วนงานคำนวณเงินเดือน หรือค่าตอบแทนทุกรูปแบบของพนักงาน มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับแถวหน้า ถึงแม้จะเป็นธุรกิจในกลุ่ม Start Up ก็ตาม เพราะไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยธุรกิจในรูปแบบไหน “การจัดการบุคลากร” ยังคงเป็นหนึ่งในงานที่ต้องมีระบบการจัดการที่ดีเสมอ

โปรแกรม payroll คืออะไร มีความสำคัญต่อการพัฒนา Start Up อย่างไร ..?

โปรแกรม payroll หรือโปรแกรมบัญชีเงินเดือน (Payroll System) คือ เครื่องมือที่มาในรูปแบบของโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเข้า – ออกงาน, จำนวนวันทำโอที หรือแม้แต่กำหนดค่าตอบแทนในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น โอที, โบนัส, เงินพิเศษ หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อตัดสินใจก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบ Start Up ควรมีเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์โปรแกรม Tiger HR Openspace ของ Tigersoft เข้ามาช่วยจัดการทุกอย่างให้ง่ายขึ้น จากหลักการทำงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้สายงานจัดการบุคคลโดยตรง ดังนี้
· ช่วยลดภาระ ขั้นตอน รวมถึงความผิดพลาดต่อส่วนงานคำนวณเงินเดือนของฝ่ายบุคคลลง
· เป็นระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่ม Start Up เพราะทำงานด้วยระบบ On Cloud
· ช่วยพัฒนาบุคลากรในธุรกิจให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีง่ายมากขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาจากลูกค้า (Pain Point) ของธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น

3 ฟังก์ชันหลักซอฟต์แวร์ HR ตัวช่วยงานบุคคลให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
ในส่วนของฟังก์ชันการทำงานของตัวโปรแกรม Tiger HR Openspace ของเรา ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจกลุ่ม Start Up ทุกอย่าง เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นมาจากแนวคิดหรือไอเดีย ความคาดหวังของธุรกิจคือเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เทคโนโลยีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจไปโดยปริยาย ส่วนฟังก์ชันหลัก ๆ ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทำให้งานบุคคลไม่วุ่นวาย และได้ข้อมูลถูกต้องเป็นพิเศษก็คือ

1. ฟังก์ชันงานประวัติ
สำหรับฟังก์ชันแรกที่ทำให้กลุ่มธุรกิจไปได้ไกล และมีแนวโน้มเติบโตได้ตามเป้าที่วางเอาไว้คือ การจัดเก็บทะเบียนประวัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคำนวณเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในส่วนต่าง ๆ ตามมา สำหรับส่วนนี้จะมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงาน อาทิ ชื่อ-สกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่ง, วันที่เข้ามาทำงาน รวมถึงเงินเดือนสตาร์ตนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่ขั้นตอนทดลองงาน จนถึงผ่านการทดลองงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการสแกนอัตลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ลายนิ้วมือหรือใบหน้า, การเข้ารหัสผ่าน หรือคีย์การ์ด เป็นต้น
2. ฟังก์ชันบันทึกเวลา
ต่อกันด้วยฟังก์ชันที่ 2 ซึ่งเป็นลำดับการทำงานของตัวโปรแกรมที่จะใช้สำหรับอำนวยความสะดวกของงานฝ่ายบุคคลมากขึ้น เพราะฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน, จำนวนวันทำโอที, พร้อมกำหนดอัตราค่าจ้างโอที เบี้ยเลี้ยงรายวัน หรือกำหนดสิทธิ์การทำโอทีของพนักงาน พร้อมคำนวณเงินออกมาแบบอัตราคงที่ หรือแบบลำดับขั้น (คิดตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับ) ก็ได้เช่นกัน
3. ฟังก์ชันเงินเดือน
ในส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายคือฟังก์ชันการคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคน โดยจะนำข้อมูลจากทะเบียนพนักงาน และข้อมูลจากฟังก์ชันการเข้า – ออกงานมาใช้ โดยส่วนนี้จะคำนวณได้ทั้งเงินเดือน, ภาษีต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โอทีและค่ากะ พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จะสามารถนำเข้าระบบเพื่อรอการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายบุคคลหรือบัญชี รวมถึงผู้บริหาร ก่อนจะอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นลำดับถัดไป

ข้อดีที่ได้หลังตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์จากเราช่วยพัฒนาองค์กร
ความแตกต่างจากการเลือกใช้โปรแกรมคิดเงินเดือน payroll เข้ามาช่วยพัฒนากลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัป จะเห็นผลลัพธ์ถึงคุณภาพของงานที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมอย่างชัดเจน เพราะทีมพัฒนาระบบของเรามีประสบการณ์สูง และเข้าใจดีว่าสิ่งที่กลุ่มธุรกิจต้องการมากที่สุดคืออะไร รวบรวมข้อดีที่ได้จากการนำซอฟต์แวร์ไปใช้เป็นตัวช่วยในกลุ่มธุรกิจหลัก ๆ มีดังนี้

ข้อมูลเงินเดือนถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ ตรงเวลา
ผลที่ได้จากการเลือกใช้โปรแกรม HR เพื่อช่วยเรื่อง Payroll คือข้อมูลทุกส่วนถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ แถมงานเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด เพราะข้อมูลทุกส่วนสามารถเลือกเก็บรวบรวมไว้ใน Server ของระบบได้ผ่านเครื่องสแกนนิ้ว หรือผ่านเครื่องกั้นประตู (Turnstile) ช่วยป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรได้ดี

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยตรง
กลุ่ม Start Up จะมีปัญหาตรงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างสูง ดังนั้นด้วยซอฟต์แวร์ของเราจึงตอบโจทย์ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนกว่า อีกทั้งมีบริการทำเงินเดือนแบบครบวงจร ทำให้ไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น และยังมีบริการให้ยืมอุปกรณ์บันทึกเวลาของพนักงาน โดยไม่จำเป็นต้องตัดสินใจซื้อเข้าองค์กร

มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงมาก
ในส่วนความปลอดภัยของโปรแกรมจากเรามีสูงมาก เพราะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้การทุจริตหรือการถ่ายโอนข้อมูล และดัดแปลงข้อมูลเป็นไปได้ยาก ส่งผลดีต่อการใช้งานของกลุ่มสตาร์ตอัปทุกรูปแบบธุรกิจ เพราะทุกการเข้าถึงข้อมูลในองค์กรจะต้องผ่านขั้นตอนการเข้ารหัส และจะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในส่วนนั้น ๆ ก่อน

สะดวกสบายเพราะบุคลากรในองค์กรเข้าถึงข้อมูลได้
เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกได้ดี ด้วยเพราะมีหลักการทำงาน On Cloud ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แค่มีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง แต่ระบบจะมีการกำหนดสิทธิ์ใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรตามลำดับขั้น ทำให้ง่ายต่อการทำงานของเจ้าของกิจการ รวมถึงฝ่ายบริหารไปจนถึงกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง

โปรแกรม payroll เทคโนโลยีช่วยยกระดับกลุ่ม Star Up ให้โตไวทันใจ

ปัจจุบันโปรแกรมเงินเดือน Payroll มีความสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจ Start UP อย่างมาก เพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนา และพาธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้แบบทันใจ ทำให้การวางแผนต่าง ๆ ภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนกับเราได้ที่ https://tigersoft.co.th/

การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือน Payroll ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นรายละเอียดในการวางแผนงบประมาณต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ระบบ KMS (Knowledge Management System) ระบบจัดการความรู้ออนไลน์ที่คู่ควรกับทุกองค์กร

ระบบ KMS (Knowledge Management System) ระบบจัดการความรู้ออนไลน์ที่คู่ควรกับทุกองค์กร ข้อดีของการมีระบบ KMS (Knowledge Management System) ในองค์กร ทุกองค์กรมีความรู้ภายในองค์กรที่มีคุณค่าอย่างประเมินค่าไม่ได้ หลายๆ องค์กรปล่อยให้ความรู้เหล่านั้นกระจุก […]

24 มิ.ย. 2024

6 วิธีประชุมอย่างไรให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

6 วิธีประชุมอย่างไรให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป แผนการทำงานในแต่ละวันอาจต้องสะดุดลงด้วยการประชุมด่วน แต่พอถึงเวลาประชุมจริง ๆ กลับเข้าไปนั่งหงอย ไม่มีปากไม่มีเสียงใด ๆ แถมจะทำงานที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการประชุมที่เราจะไม่ค่อยได้อะไร มีแ […]

27 ม.ค. 2020

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ ค้นพบคำตอบ โปรแกรมสลิปเงินเดือนจำเป็นต่อองค์กรบริษัทของคุณหรือไม่?! คนทำงานคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนกันดี ทั้งในรูปแบบสลิปเงินเดือนกระดาษ และสลิปเงินเดือนออนไลน์ แล้วโปรแกรมสลิปเง […]

12 เม.ย. 2024