ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 26, 2023

พลิกโฉมงาน HR ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม HR ระบบทรงพลังในยุคดิจิทัล

เจาะลึก 5 เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้โปรแกรม HR เพื่อพลิกโฉมงาน HR ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล

ท่ามกลางการปรับตัวขององค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลมากมายเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางรากฐาน การกำหนดเป้าหมาย และการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจมีความสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านในยุค Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านของทรัพยากรบุคคล (HR) ที่นับเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรธุรกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินงานให้มาอยู่ในรูปของดิจิทัล ผ่านการใช้งานโปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยทำให้องค์กรและธุรกิจสามารถบริหารและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักกับโปรแกรม HR ตัวช่วยพลิกโฉมงาน HR ในยุคดิจิทัล

โปรแกรม HR หรือ HR Software คือ โปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป้าหมายสำคัญในการช่วยลดภาระด้านงานเอกสาร และช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถบริหารและจัดการงานบุคคลที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลของพนักงาน เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โอที ค่ากะ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ให้กลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยหน้าที่หลัก ๆ ของโปรแกรม HR แต่ละโปรแกรมนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับเงื่อนไขในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงานที่หลากหลาย โดยโปรแกรมเงินเดือนส่วนใหญ่จะสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อการใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนนิ้ว หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออก และการบันทึกระยะเวลาทำงาน ตลอดจนการขาด ลา มา สาย เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการคำนวณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในระหว่างเดือน การจ่ายโบนัสพิเศษในช่วงสิ้นปี หรือการคำนวณเบี้ยขยันที่พนักงานควรจะได้รับในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

และนอกจากนี้ โปรแกรม HR (HR Software) หรือ โปรแกรมเงินเดือน ยังมาพร้อมด้วยรายงานเอกสารที่จำเป็นหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน (Pay Slip), หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, หรือ ภงด.91 สำหรับยื่นกรมสรรพากร เป็นต้น ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการในการใช้งานเอกสารสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดเวลา

ทำไมธุรกิจและองค์กรถึงควรเลือกใช้โปรแกรม HR เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. โปรแกรม HR ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โปรแกรม HR (HR Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก ทันสมัย และสอดรับกับองค์กรในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรม HR เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทำให้การจัดการข้อมูลของพนักงาน เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติในทุกเดือน ซึ่งจะสามารถช่วยลดความจำเป็นในการดำเนินงานด้านเอกสารทั้งในส่วนของฝ่ายบุคคลและพนักงานทุกคนลง และนอกจากนี้โปรแกรม HR (HR Software) ยังมาพร้อมด้วยแบบฟอร์มเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ Digital Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถช่วยทำให้การยื่นขอเอกสารต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. โปรแกรม HR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวันลาหยุด
โปรแกรม HR หรือ HR Software เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยให้ฝ่ายบุคคลบริหารจัดการ ตรวจสอบ และติดตามวันลาหยุดของพนักงานทุกคนในองค์กรได้แบบอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นแล้วการที่องค์กรและธุรกิจหันมาเลือกใช้งานโปรแกรม HR จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยลดความยุ่งยากและลดภาระในการทำงาน เพื่อช่วยฝ่ายบุคคลสามารถเลือกโฟกัสกับงานอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากกว่าได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเลือกใช้งานโปรแกรม HR หรือ HR Software ยังช่วยลดความยุ่งยากในการยื่นคำร้องขอลาหยุดให้กับพนักงาน และช่วยให้หัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายบุคคล สามารถตอบรับคำขอลาหยุดงานของพนักงานทุกคนได้อย่างทันท่วงทีและไม่ขาดตกบกพร่อง

3. โปรแกรม HR ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว
ด้วยระบบการทำงานของโปรแกรม HR หรือ HR Software ที่ถูกออกแบบมาให้มีการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ส่งผลให้พนักงานทุกคนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกใช้บริการต่าง ๆ ที่จำเป็นภายใต้ระบบของโปรแกรม HR ได้ด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล การขอเอกสารรับรองต่าง ๆ การลงทะเบียนในส่วนของสวัสดิการของบริษัท หรือการเข้าถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยจุดเด่นในด้านของการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและสะดวกของโปรแกรม HR เหล่านี้ ยังสามารถช่วยทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงานฝ่ายบุคคล ที่จะมาช่วยทำหน้าที่ในการจัดการคำขอต่าง ๆ หรือการช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โปรแกรม HR สามารถช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้
โปรแกรม HR หรือ HR Software เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล ที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของพนักงานแต่ละคนเอาไว้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ฐานเงินเดือน อัตราโบนัส ระยะเวลาที่ทำงานในบริษัท ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการขาด ลา มา สาย ซึ่งข้อมูลจากโปรแกรม HR เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งต่อการได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ในการทำงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม เพื่อการช่วยผลักดันองค์กรให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

5. โปรแกรม HR ช่วยพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า โปรแกรม HR หรือ HR Software เป็นโปรแกรมที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการทำงานที่สำคัญของพนักงานแต่ละคนเอาไว้นับตั้งแต่ที่ได้มีการก้าวเข้ามาทำงานภายในองค์กรเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นแล้วด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทและองค์กรได้รับมาจากโปรแกรม HR ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเอาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้มาใช้สำหรับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานทั้งในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรมภายใน (Internal Training) และการจัดการฝึกอบรมจากภายนอก (External Training) เพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะสำคัญในการปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงการช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่า พนักงานของตนเองมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัท

TigerSoft ผู้นำด้านโซลูชันงานออฟฟิศ งาน HR และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย พร้อมให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในออฟฟิศและสำนักงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องบันทึกเวลา, เสากั้นทางเดิน (Turnstile), และประตู Access Control ตลอดจนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, HR Software, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ และโปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีความเที่ยงตรงในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านของความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างดีที่สุด

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp เชื่อมโยงการเบิกจ่ายของทุกฝ่ายในองค์กรให้เป็นระเบียบด้วยระบบ erp ในการบริหารงานบริษัท นอกจากขั้นตอนการขายและการวางบิลแล้ว ยังมีขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินและงบประมาณต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วย ที่สามารถนำระ […]

24 ต.ค. 2023

การทำเงินเดือนพนักงาน ให้เป็นเรื่องง่าย

การทำเงินเดือนพนักงาน เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการตรวจเช็กความแม่นยำถูกต้อง เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ภาษี ค่าธรรมเนียม ล้วนมีรายละเอียดยิบย่อยอย่างมาก หากคิดว่าการทำเงินเดือนด้วยตนเองจะช่วยในการลดต้นทุน และมีรายจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญช […]

25 ส.ค. 2022

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย HR Software ตัวช่วยบริหารการทำงานของพนักงาน สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการจัดกะการทำงานของพนักงาน HR Software ในโปรแกรม HR หรือโปรแกรม HR สำเร็จรูป […]

22 ก.พ. 2024