ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 25, 2023

5 เหตุผล ทำไมองค์กรของคุณถึงต้องการเครื่องบันทึกเวลา

ทำไมองค์กรถึงควรเลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาเพื่อการจัดการ Time Attendance ที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่ หรือธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตและพัฒนาต่อยอดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับคู่แข่งในท้องตลาดนั้น คือ การให้ความสำคัญกับระบบการจัดการเวลา หรือ Time Attendance ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า หรือเครื่องบันทึกเวลา ที่มาพร้อมด้วยประสิทธิภาพในการติดตามพฤติกรรมการเข้า-ออกงาน และการขาด ลา มา สายของพนักงานทุกคนแบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการช่วยทำให้ธุรกิจสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อการช่วยผลักดันศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้เครื่องมือสำหรับการจัดการเวลา อาทิ เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือเครื่องบันทึกเวลานั้น ไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่การช่วยติดตามการเข้า-ออกงานและชั่วโมงในการทำงานของพนักงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องบันทึกเวลาต่าง ๆ ยังสามารถถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรม HR หรือโปรแกรม Payroll เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนี่คือ 5 เหตุผลที่น่าสนใจว่า ทำไมองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ถึงมีความจำเป็นและนิยมเลือกใช้งานเครื่องบันทึกเวลาและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

5 เหตุผลที่องค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ นิยมเลือกใช้งานเครื่องบันทึกเวลาและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

1. เครื่องบันทึกเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยความสามารถในการเก็บบันทึกเวลาเข้า-ออกจากงาน ตลอดจนสถานะการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทุกคนแบบเรียลไทม์ ที่จำเป็นจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์ทางชีวภาพเฉพาะบุคคล อาทิ ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือลายม่านตา ก่อนการบันทึกผลของเครื่องบันทึกเวลา ส่งผลให้เครื่องบันทึกเวลาจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยป้องกันการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือการบันทึกเวลาแทนกันของพนักงาน อีกทั้งการเลือกใช้งานเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนหน้า ยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนอีกด้วย

2. เครื่องบันทึกเวลาช่วยเพิ่มความปลอดภัย
อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า เครื่องบันทึกเวลาในปัจจุบันนี้ล้วนมาพร้อมด้วยความสามารถที่มากเกินกว่าการเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการช่วยติดตามชั่วโมงในการทำงานของพนักงานแต่ละคนเท่านั้น โดยอีกหนึ่งความสามารถที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและมีประโยชน์ของเครื่องบันทึกเวลา คือ ความสามารถในการเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนหน้าที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบการบันทึก ตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของพนักงานผ่านอัตลักษณ์ทางชีวภาพเฉพาะบุคคลที่มีความแม่นยำและสามารถช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้สูง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงสถานที่หรือข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เครื่องบันทึกเวลาช่วยให้การทำ Payroll เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
ข้อมูลที่ได้รับจากการทำ Time Attendance ของพนักงานแต่ละคนด้วยเครื่องบันทึกเวลา ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับการทำ Payroll ในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์การลาป่วย ลาหยุด หรือลาพักร้อน ตลอดจนการประเมินประจำปี และการจ่ายโบนัส เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการช่วยลดข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้องของข้อมูล Time Attendance ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทั้งธุรกิจและพนักงานทุกคน ส่งผลให้การเลือกใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือเครื่องบันทึกเวลา ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และสามารถป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดขั้นตอนในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานฝ่ายบุคคล และทำให้การทำ Payroll เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากที่สุด

4. เครื่องบันทึกเวลาสามารถปรับแต่งการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องบันทึกเวลา ที่ทำให้เครื่องบันทึกเวลากลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คือ ความสามารถในการปรับแต่งการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับความต้องการในการใช้งานที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ การปรับแต่งเครื่องบันทึกเวลาให้สามารถบันทึกตารางการทำงาน การเข้า-ออกงานในรูปแบบกะ หรือการทำงานล่วงเวลาของพนักงานแต่ละคนได้ เป็นต้น

และนอกจากนี้ เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้าในรูปแบบต่าง ๆ ยังสามารถถูกนำมาปรับแต่งให้มีการเชื่อมโยงเข้ากับซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่สำคัญอย่างโปรแกรม HR หรือโปรแกรม Payroll (โปรแกรมเงินเดือน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยทำให้การตรวจสอบการลาหยุด การทำโอที ตลอดจนช่วงเวลาและชั่วโมงในการทำงานของพนักงาน มีประโยชน์สำคัญต่อการช่วยลดข้อโต้แย้งหรือข้อได้เปรียบในการทำงาน และทำให้การคำนวณเงินเดือนและเงินโบนัสเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีความยุติธรรมมากที่สุด

5. เครื่องบันทึกเวลาเป็นเทคโนโลยีที่รองรับกับการเติบโตในอนาคต
เครื่องบันทึกเวลา ตลอดจนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้งานและการเติบโตขององค์กรธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในส่วนของการช่วยติดตามบันทึกเวลา และการทำงานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด

โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือเครื่องบันทึกเวลาหลาย ๆ รูปแบบก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจจึงสามารถมั่นใจได้ว่าการเลือกลงทุนในเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้า คือ สิ่งที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยวางแผนระบบ Time Attendance ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ TigerSoft ผู้นำด้านโซลูชันงานออฟฟิศ งาน HR และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย พร้อมให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในออฟฟิศและสำนักงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องบันทึกเวลา, เสากั้นทางเดิน (Turnstile), และ Access Control ประตู ตลอดจนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, HR Software, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์, และ โปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีความเที่ยงตรงในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านของความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างดีที่สุด

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ ค้นพบคำตอบ โปรแกรมสลิปเงินเดือนจำเป็นต่อองค์กรบริษัทของคุณหรือไม่?! คนทำงานคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนกันดี ทั้งในรูปแบบสลิปเงินเดือนกระดาษ และสลิปเงินเดือนออนไลน์ แล้วโปรแกรมสลิปเง […]

12 เม.ย. 2024

5 การบริหารทรัพยากรธุรกิจโรงแรม

อุตสาหกรรมการบริการอย่างธุรกิจโรงแรม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการปรับตัวพัฒนาให้ทันกับความต้องการผู้ใช้บริการ ก็อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและปิดตัวลงได้ ความท้าทายในการบริหารทรัพยาก […]

9 ก.ย. 2022

เทียบกันชัดๆ แบบไหนดีกว่า! ระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยแบบเก่า และระบบสแกนลายนิ้วมือ

ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพื่อการปกป้องข้อมูลหรือทรัพย์สินที่สำคัญ จนได้มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยได้มากขึ้น แต่การรักษาความปลอดภัยในแบบเก่าก็ยังคงมีบางองค์กรที่ใช้อ […]

9 มิ.ย. 2022