ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 27, 2023

วิธีเลือกซื้อ HR Software ที่เหมาะกับบริษัทมากที่สุด

เทคนิคการเลือกซื้อ HR Software เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

บุคลากรในองค์กรคือตัวแปรหลักที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของธุรกิจได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลกับการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจ ดังนั้นการจัดหาเทคโนโลยีโปรแกรม HR หรือนำ HR Software เข้ามาช่วยบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อการยกระดับวัฒนธรรมขององค์กร

แนวทางการพิจารณาเลือกซื้อ HR Software ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ

ในปัจจุบันมี HR Software หลากหลายให้เลือกใช้ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไป ในโปรแกรม HR เดียวกันบางครั้งก็มีหลายระบบรวมอยู่ด้วย อาจทำให้การเลือกซื้อ HR Software เกิดความสับสนได้ ดังนั้นเราลองมากำหนดขอบเขตของการเลือกใช้ HR Software กันดีกว่า ว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ เพื่อให้โปรแกรม HR Software สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้งานได้อย่างสูงสุด

1. กำหนดความต้องการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเป้าหมายในระยะยาว
เทคนิคการเลือก HR Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจควรเริ่มจากการสำรวจตัวธุรกิจเสียก่อนว่า ณ เวลานี้มีความพร้อมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรมากน้อยแค่ไหน มีประสิทธิภาพที่ดีพอหรือยัง ฝ่ายบุคลากรต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมจดบันทึกปัญหาเหล่านั้นออกมาเป็นข้อๆ
หากยังนึกไม่ออกว่าควรเริ่มประเมินจากอะไร TigerSoft มีคำถามสั้นๆ ที่อาจช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการประเมินการบริหารงานบุคลากรขององค์กรของคุณได้ดังนี้
– องค์กรของคุณยังใช้ Excel ในการจัดเก็บข้อมูลพนักงานและจัดการเงินเดือนอยู่หรือไม่?
– พนักงานในองค์กรต้องดำเนินเรื่องขอลา ขอ OT หรือขอสลิปเงินเดือนทุกครั้งกับฝ่ายบุคคลด้วยตัวเองหรือไม่?
– ที่ผ่านมาการสรรหาพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการหรือไม่?
– ฝ่ายบุคคลยังคงต้องคอยวิ่งรับ-ส่งเอกสารการประเมินพนักงานด้วยการเขียนลายมืออยู่หรือไม่?
– การจัดการเงินเดือนพนักงาน ทั้งนโยบายส่วนหักหรือส่วนต่างที่มีผลต่อค่าตอบแทน งานเหล่านี้กินเวลาในการทำงานอย่างมาก จนอาจทำให้ฝ่ายบุคคลบกพร่องในการดูแลพนักงานด้านอื่นๆ หรือไม่?
คำตอบจากคำถามเหล่านี้อาจทำให้คุณเริ่มนึกถึงปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรได้บ้างแล้ว ทั้งนี้การพิจารณาเลือกซื้อ HR Software ควรมองรวมถึงแผนการในอนาคตของบริษัทด้วยว่าต้องการจะพัฒนาไปในรูปแบบใดและเป็นอย่างไร เพื่อนำมาตัดสินใจประกอบในการเลือกซื้อ HR Software เพราะแต่ละโปรแกรมต่างก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปในโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll

2. เลือกใช้ HR Software ที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร
นอกจากการมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยี HR Software ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ควรคำนึงด้วยว่าพนักงานทุกคนจะสามารถเข้าใจวิธีการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ประเมินว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นสามารถใช้งานจากอุปกรณ์อะไรได้บ้าง ทั้งโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll เพื่อให้การเลือกซื้อ HR Software นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือ HR Software ที่ดีควรมีการเปิดให้เข้าถึงระบบได้โดยการใช้ระบบเครือข่าย มีการใช้งานที่ง่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสบาย สามารถแจ้งเตือนให้บุคลากรเข้ามาประเมินตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ และสามารถประมวลผลออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โปรแกรม HR หรือเทคโนโลยี HR Software นี้จะช่วยสร้างแผนงานและเกณฑ์การวัดคุณภาพการดำเนินงานต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ในบางฟังก์ชัน ก็สามารถซ่อนผลการแสดงไม่เปิดเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นการถนอมน้ำใจของพนักงานทุกคนซึ่งจะมีผลต่อการทำงาน สิ่งเหล่านี้จากโปรแกรม HR ควรมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

3. เลือก HR Software ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้
เทคโนโลยีโซลูชันโปรแกรม HR สามารถใช้วิเคราะห์ผลด้านทรัพยากรบุคคล โดยจะเปลี่ยนวิถีรูปแบบการทำงานของฝ่ายบุคคลแบบเดิมๆ ที่ต้องง่วนอยู่กับกองเอกสารมหึมา และต้องใช้เวลาวิเคราะห์อย่างยาวนาน HR Software สามารถเข้ามาเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ช่วยรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการเลือก HR Software ควรคำนึงถึงขนาดขององค์กรและความต้องการเผื่อไปถึงอนาคต พิจารณาว่าโปรแกรม HR และ HR Software ในฟังก์ชันต่างๆ ที่สนใจอยู่ในตอนนี้ เป็นความต้องการทั้งในขณะนี้และในอนาคตด้วยหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างรอบด้าน และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

โอกาสที่ดีในการมองหา HR Software ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรธุรกิจต้องนำเทคโนโลยีโซลูชันอย่างโปรแกรม HR หรือ HR Software เข้ามาช่วยให้การบริหารงานด้านบุคลากรมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อทุกอย่างมีการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องกัน ระบบการทำงานต่างๆ ก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าควบคู่ไปกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามนโยบายการบริหารบุคลากรของแต่ละองค์กรต่างมีความละเอียดอ่อน และมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กร การเลือกใช้เทคโนโลยี HR Software ให้ตรงกับความต้องการที่มีอย่างเฉพาะเจาะจงอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก TigerSoft ผู้นำด้านบริการเทคโนโลยีโซลูชัน HR Software ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรธุรกิจของท่านให้พบกับทางเลือกที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ในวงการ HR Solution ยาวนานกว่า 24 ปี TigerSoft สามารถให้คำแนะนำในการเลือกโปรแกรม HR หรือ HR Software ต่างๆ เพื่อผลลัพธ์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ HR Software ในองค์กรของท่าน ติดต่อ TigerSoft เพื่อขอคำปรึกษา เราบริการครอบคลุมทุกเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจออฟฟิศ ทั้งโปรแกรม HRM โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition และเครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) TigerSoft พร้อมช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงบริการอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ไว้ใจให้ TigerSoft ได้ดูแลองค์กรธุรกิจที่สำคัญของคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! สลิปเงินเดือนคืออะไร ทำไมถึงควรใช้ E-Slip จากโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! สลิปเงินเดือนคืออะไร ทำไมถึงควรใช้ E-Slip จากโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ E-Slip ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ของคนทำงาน ส่งเสริมองค์กรบริษัทของคุณให้เข้าสู่โลกของการทำงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยโปรแกรมสลิ […]

4 ธ.ค. 2023

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ ค้นพบคำตอบ โปรแกรมสลิปเงินเดือนจำเป็นต่อองค์กรบริษัทของคุณหรือไม่?! คนทำงานคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนกันดี ทั้งในรูปแบบสลิปเงินเดือนกระดาษ และสลิปเงินเดือนออนไลน์ แล้วโปรแกรมสลิปเง […]

12 เม.ย. 2024

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์!

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์! TigerSoft ผู้พัฒนา HR Solution โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกองค์กรธุรกิจ โปรแกรม HR มีความสำคัญต่อทุกองค์กรบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข […]

26 ก.ย. 2023