ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ย. 23, 2023

วิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยโปรแกรม erp oracle

เจาะลึกคุณสมบัติของโปรแกรม erp oracle ที่จะช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่คุณมักต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ รู้หรือไม่ว่า โปรแกรม erp oracle สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้คุณได้ เพราะโปรแกรม erp oracle ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและการทำงานทุกอย่างของบริษัทมาไว้ในโปรแกรม erp oracle เพียงที่เดียว จึงช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทสามารถมองเห็นภาพรวมในการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเงิน การบัญชี, การบริหารส่วนต่าง ๆ ของบริษัท, การจัดการการซื้อ-การขาย รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัท ได้อย่างสะดวก โดยโปรแกรม erp oracle จะช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทเห็นภาพการดำเนินงานและผลลัพธ์ของการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ผ่านทางรายงานต่าง ๆ ของโปรแกรม erp oracle ลองมาดูกันว่าโปรแกรม erp oracle จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง

โปรแกรม erp oracle ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจอย่างไร

 • บริหารต้นทุนสต็อคสินค้า ด้วยโปรแกรม erp oracle
  โปรแกรม erp oracle ช่วยให้คุณสามารถคำนวณต้นทุนในการสต็อคสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยการบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การตัดสต็อคสินค้า และการถ่ายโอนสินค้าลงในโปรแกรม erp oracle แบบเรียลไทม์ ที่สามารถเรียกดูข้อมูลจาก โปรแกรม erp oracle ได้ตลอดเวลา จึงช่วยให้คุณทราบว่าขณะนี้คลังสินค้าของคุณ เหลือสินค้าคงคลังอยู่เท่าไหร่ เพื่อทำการวางแผนในการสั่งสินค้าล็อตใหม่เข้ามาเติมคลังสินค้าให้เต็ม และพร้อมสำหรับการรับออเดอร์จากลูกค้า ช่วยลดปัญหาสินค้าขาด สินค้าหมดสต๊อค ซึ่งอาจใช้เวลาในการสั่งสินค้ามาเติมสต็อคเป็นเวลานาน และอาจทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจไป

 • โปรแกรม erp oracle ช่วยลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการขาย
  โปรแกรม erp oracle ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยขั้นตอนการออกใบรายการขายต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรม erp oracle เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน โดยขั้นตอนในการสร้างเอกสารและการอนุมัติเอกสารจะมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนในการสร้างและอนุมัติเอกสารที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ดังนั้นโปรแกรม erp oracle จึงช่วยให้งานขายของคุณสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือมีรายการขายใด ๆ ที่ตกหล่น อีกทั้งยังช่วยให้คุณบริหารจัดการการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของกำหนดการชำระเงิน, การให้เครดิตการจ่ายเงินแก่ลูกค้า, ยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่สามารถยกมาจากรายการที่อยู่ในโปรแกรม erp oracle ได้อย่างสะดวก และยังรวมไปถึงเรื่องการจัดการส่งสินค้าและการรับคืนสินค้าอีกด้วย

 • โปรแกรม erp oracleรองรับการทำงานของบริษัทที่มีหลายบริษัทย่อย
  โปรแกรม erp oracle รองรับการทำงานแบบ Multi-book accounting ของบริษัทที่มีหลายบริษัทย่อย, มีหลายสาขา หรือมีสาขาในต่างประเทศ โดยโปรแกรม erp oracle จะทำการรวบรวมข้อมูลของบริษัทย่อยและสาขาต่าง ๆ มาไว้ในโปรแกรม erp oracle เพียงที่เดียว โดยให้โปรแกรม erp oracle เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และพนักงานของบริษัทย่อยหรือสาขาย่อย ก็สามารถนำส่งรายงานต่าง ๆ หรือออกเอกสารต่าง ๆ ภายใต้ระบบเดียวกันของโปรแกรม erp oracle ได้อย่างสะดวก จึงช่วยลดการทุจริตและช่วยลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานกันระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทย่อย เพราะทุกการออกเอกสารของบริษัทย่อย จะต้องทำผ่านระบบของโปรแกรม erp oracle เท่านั้น และสามารถกำหนดให้ผู้บริหารจากบริษัทแม่ เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารของบริษัทในเครือทั้งหมดได้

 • โปรแกรม erp oracle ช่วยให้การวัดผล KPI พนักงานสะดวกและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น
  โปรแกรม erp oracle สามารถสร้างแดชบอร์ดรายงานผลการทำงานหรือ KPI ของพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของพนักงานในแต่ละส่วนงานได้อย่างสะดวก และโปรแกรม erp oracle จะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาในการทำงานของพนักงานได้ชัดเจนขึ้นผ่านทางโปรแกรม erp oracle เช่น ยอดขายเพิ่มหรือลด, จำนวนยอดค้างชำระจากลูกค้า หรือสินค้าขาดแต่ยังไม่มีการสั่งสินค้ามาเติม และยิ่งหากบริษัทของคุณมีสาขาหรือบริษัทย่อยที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือคนละประเทศ จะช่วยให้คุณได้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสะดวกขึ้น และจะช่วยให้พนักงานอยู่ในสายตาของคุณมากขึ้นผ่านทางรายงานของโปรแกรม erp oracle

 • โปรแกรม erp oracle ช่วยบริหารจัดการและช่วยให้คุณวิเคราะห์งานด้านบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โปรแกรม erp oracle มีฟังก์ชั่นการทำงานด้านบัญชีที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจหลากหลายขนาด สามารถบันทึกงบการเงิน, ทำบัญชีแยกประเภท, การกระทบยอด, สรุปภาษีซื้อและภาษีขาย จัดการงบประมาณของแต่ละโครงการ, ทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ และโปรแกรม erp oracle ยังรองรับการทำงานด้านบัญชีภายใต้หลายสกุลเงินอีกด้วย การใช้งานโปรแกรม erp oracle จะช่วยให้การทำงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัทคุณมีความเป็นระเบียบมากขึ้น

 • โปรแกรม erp oracle ช่วยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โปรแกรม erp oracle ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสินทรัพย์ถาวรของบริษัทได้อย่างเป็นระบบ โดยโปรแกรม erp oracle จะมีการแสดงรายการของสินทรัพย์อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การได้มาของสินทรัพย์, วันที่ได้มาของสินทรัพย์, มูลค่าของสินทรัพย์, การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ และรายงานการใช้ไปของสินทรัพย์นั้น ๆ คุณจึงสามารถติดตามและดูรายละเอียดของสินทรัพย์บริษัทได้อย่างสะดวก ช่วยให้คุณไม่ตกหล่นรายการสินทรัพย์ของบริษัท และสามารถวางแผนการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

 • โปรแกรม erp oracle ช่วยบริหารด้านการปิดบัญชี
  โปรแกรม erp oracle ช่วยให้คุณสามารถบริหารการปิดบัญชี หรือ Period Closing ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม erp oracle จะทำการล็อครอบระยะเวลาบัญชีที่ครบกำหนดปิดรอบแล้ว ไม่ให้มีการบันทึกข้อมูลทับหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมลงในโปรแกรม erp oracle เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลบัญชีผิดพลาด และยังแสดงรายการกิจกรรมและขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อปิดรอบระยะบัญชีอย่างถูกต้อง นอกจากนี้โปรแกรม erp oracle ยังมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีสำหรับธุรกรรมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ระหว่างบริษัท และโปรแกรม erp oracle ยังมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับต้นทุนสินค้าอีกด้วย

และหากคุณกำลังมองหาโปรแกรม erp oracle ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับการทำงานของบริษัทได้ทุกภาคส่วน เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล และช่วยบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ลองพิจารณาเลือกใช้ Oracle NetSuite โปรแกรม erp oracle อันดับหนึ่งของโลก ที่พร้อมจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR
สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

เครียดไปมั้ย! คนวัยทำงาน

เครียด!! คำที่ยอดนิยมที่วัยทำงานในปัจจุบันต้องเผชิญทุกวัน เป็นเหตุทำให้เกิดอาการความเครียดสะสมอยู่ตลอดเวลา ด้วยสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิต จึงทำให้สุขภาพของคนทำงานในปัจจุบันนั้นไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดโรคยอดนิยมของคนวัยทำงานมากมาย

7 ก.ย. 2022

รวมเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่ Smart Office

คุณคงเคยได้ยินคำว่า Smart Office ผ่านหูกันมาบ้างว่าเป็นเทรนด์ออฟฟิศยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ ซึ่งนั่นถูกต้องเพียงครึ่งเดียว เพราะ Smart Office แท้จริงแล้ว ไม่ได้มีเพียงแค่การนำเอาเทคโนโลยีล้ำ ๆ มาใช้ในการทำงาน หรือการสั่งปิดระบบไฟฟ้าและแสง […]

23 ก.พ. 2022

ระบบ erp ทำงานแตกต่างจากระบบ CRM อย่างไร

ระบบ erp ทำงานแตกต่างจากระบบ CRM อย่างไร มาทำความรู้จักฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ erp และโปรแกรม CRM สำหรับบริษัทที่มีความสนใจในเรื่องการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยเสริมการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจจะเคยได้ยินชื่อ […]

12 พ.ย. 2023