ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ส.ค. 10, 2023

เทรนด์ในการทำงานที่ HR และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ควรรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR พาเปิดโลกการทำงานแห่งอนาคต จับตา 5 เทรนด์การทำงานในโลกยุคใหม่ที่องค์กรควรรู้

โลกของเราทุกวันนี้กำลังหมุนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ พฤติกรรมของผู้คนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้มีผลกับสังคมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงรูปแบบการทำงาน ให้เกิดเป็นเทรนด์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลก ในขณะที่การทำงานในรูปแบบเดิมก็จะค่อยๆ หายไป

มีการคาดการณ์ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่างจะทำให้แรงงานมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือ AI ทำให้รูปแบบการทำงานในอนาคตส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มากกว่าการทำงานที่ต้องใช้เรี่ยวแรง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กร ฝ่ายบริหารบุคคล พนักงานบริษัท หรือคนที่กำลังศึกษาอยู่ เทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่คือสิ่งที่เราทุกคนควรทราบไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่แค่ไหน ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันด้วยกันทั้งนั้น

5 เทรนด์ในโลกของการทำงานยุคใหม่ที่องค์กรควรรู้ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

1. เทรนด์การทำงานแบบ Hybrid Working
โลกการทำงานแห่งอนาคตได้มาถึงไวกว่าการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อปี 2019 ทำให้รูปแบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนอย่างเร็วขึ้น เหล่าคนทำงานทั่วทุกมุมโลกต้องหันมาทำงานจากทางไกล (Remote Working) ซึ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี รูปแบบการทำงานนี้ได้เปลี่ยนให้หลายๆ องค์กรหันมาทำนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงาน สามารถทำงานที่ไหนก็ได้สลับกับการเข้าทำงานในออฟฟิศตามปกติ

เทรนด์การทำงานแบบ Hybrid Working ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อวัฒนธรรมในองค์กร ต้องมีการปรับตัวและหาวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นการพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อให้ผลงานของพนักงานยังคงคุณภาพดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อย่างเช่นการใช้โปรแกรม HR เพื่อให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานออนไลน์ผ่านระบบได้ รวมถึงการใช้ระบบประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม HR

2. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร
เทรนด์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในยุคนี้ ต้องการบุคลากรที่มีทักษะการทำงานทั้งด้าน Soft Skill และ Hard Skill การช่วงชิงบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานนั้นมีการแข่งขันสูงมาก หลายๆ องค์กรจึงเลือกใช้เทคโนโลยี HR Software โปรแกรม HR ในการวิเคราะห์หาบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างตรงตามความต้องการของธุรกิจ และจัดคอร์สเสริมทักษะพิเศษต่างๆ ผ่านโปรแกรม HR ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเส้นทางสายอาชีพของบุคลากร ในขณะเดียวกันทักษะต่างๆ ก็จะทำให้ความสามารถของบุคลากรกว้างขวางขึ้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับบริษัทได้

3. การยอมรับความหลากหลายในองค์กรคือวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้มีการยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความเป็นหนึ่งเดียว การยอมรับความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเพศ หรือสีผิว แต่ยังรวมถึงความแตกต่างทางกายภาพ ความคิดเห็น และความเชื่อส่วนบุคคล ที่เราทุกคนล้วนเห็นต่างกัน
จากผลการศึกษาของ Deloitte พบว่าองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความหลากหลายของบุคลากรในที่ทำงาน มีแนวโน้มจะกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นภายในองค์กรได้มากถึง 20% ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และยังเป็นการสร้างการตลาดในเชิงบวกให้กับธุรกิจ สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับความหลากหลายทางกายภาพภายในองค์กร เช่น จัดสรรให้มีการเข้า-ออกสถานที่ทำงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือระบบ Face Recognition เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสถานที่ทำงานได้อย่างสะดวก เฉกเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

4. การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ร่วมกับการทำงานมากขึ้น
เทคโนโลยีซอฟแวร์เกี่ยวกับออฟฟิศมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อรูปแบบการทำงานที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งเทคโนโลยีซอฟแวร์กลายเป็นปัจจัยสำคัญของรูปแบบการทำงานในยุคนี้ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
การทำงานแบบพึ่งพาเทคโนโลยีกลายเป็นเทรนด์หลักของรูปแบบการทำงานในอนาคต เพราะเทคโนโลยีช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ลดระยะเวลาในการทำงาน และยังมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น HR Software โปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll ที่สนับสนุนให้มีการทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า บางเทคโนโลยีสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้อีกด้วย

5. เทรนด์การสร้างประสบการณ์ในการทำงานรูปแบบใหม่
คนทำงานในยุคนี้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่มากขึ้น ทำให้รูปแบบของการทำงานมีความมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขในการทำงาน หลายองค์กรหันมาหยิบจับเทคโนโลยี HR Software ใช้โปรแกรม HR เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงฝ่าย HR ได้อย่างไม่เคอะเขิน สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มความใส่ใจในความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของพนักงานในองค์มากขึ้น ซึ่งการแสดงความห่วงใยทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน จะทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร

จะเห็นว่ารูปแบบการทำงานในยุคใหม่ทั้ง 5 เทรนด์ ล้วนเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจได้ รูปแบบใหม่ของการทำงานในอนาคตกำลังค่อยๆ เกิดขึ้นแล้ว การเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง จะทำให้องค์กรสามารถรับมือได้ดี และสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการแข่งขันได้

ก้าวไปสู่อนาคตพร้อมกับ TigerSoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% บริการ HR Software ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกองค์กร โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ออกแบบให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน HR เหมาะสำหรับทุกองค์กร ครบจบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว พร้อมบริการโซลูชันอื่นๆ จาก TigerSoft แบบครบวงจร ทั้งโปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition รวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร Turnstile ประตู Access Control ครบวงจรที่สุดในราคาที่คุ้มค่า เพื่อองค์กรแห่งโลกอนาคตของคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

Face recognition และ Facial Recognition คืออะไรต่างกันอย่างไร ระบบสแกนใบหน้า คืออะไร ?

Face recognition และ Facial Recognition คืออะไรต่างกันอย่างไร ระบบสแกนใบหน้า คืออะไร ? Face Recognition คือ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อจดจำโครงสร้างใบหน้าของมนุษย์ แล้วนำข้อมูลใบหน้าที่ตรวจจับได้ส่งให้กับระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อ […]

8 มี.ค. 2022

วิธีดูแลรักษาเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า ให้ใช้ได้ยาวนาน

วิธีดูแลรักษาเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า ให้ใช้ได้ยาวนาน เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนหน้าเข้างาน บำรุงรักษาอย่างไรให้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด! เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน อย่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเ […]

3 ต.ค. 2023

แนวทางประเมิน Probation ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software)

แนวทางประเมิน Probation ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ประเมินการทดลองงานของพนักงาน (Probation) ด้วย HR Software โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft การประเมินการทดลองงานของพนักงานใหม่ในองค์กร ควรมีการประเมินผลการทำงานใ […]

25 ต.ค. 2023