ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ต.ค. 06, 2023

เชื่อมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรด้วยระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เชื่อมการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรอย่างไร

หากองค์กรของคุณเคยประสบปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน จนทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูล เกิดปัญหาในการนำข้อมูลของแต่ละส่วนงานมาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจย่อย ( Business Unit) หรือมีหลายบริษัทย่อย ก็จะยิ่งพบเจอปัญหานี้ได้ง่าย แต่อันที่จริงแล้วปัญหานี้สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ด้วยการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ที่จะช่วยให้คุณเชื่อมทุกการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ช่วยเชื่อมการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรอย่างไร

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือสาขาต่าง ๆ ของบริษัทเข้าไว้ด้วยกันในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย และสะดวกในการทำงบประมาณประจำปีขององค์กร รวมถึงการทำงบการเงินรวมสำหรับการสอบบัญชี

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp สามารถรวมบัญชีของแต่ละฝ่ายในองค์กร เพื่อทำการเปรียบเทียบรายการรายรับและรายจ่ายขององค์กร เพื่อตรวจสอบต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการวางแผนงบประมาณขององค์กร

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องดำเนินเรื่องขอเอกสารระหว่างแผนกหรือระหว่างหน่วยธุรกิจย่อยให้ยุ่งยาก จึงช่วยลดขั้นตอนในการประสานงานได้เป็นอย่างดี และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ยังช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสำคัญขององค์กรเป็นไปอย่างครบถ้วนและไม่มีการตกหล่นสูญหาย

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp สามารถเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินออนไลน์กับทางธนาคารได้อย่างสะดวก โดยสามารถตั้งเวลาการชำระเงินกับทางธนาคารและสามารถเชื่อมข้อมูลการชำระเงินกับธนาคารได้ ตามรูปแบบที่ทางธนาคารกำหนด ทำให้ทุกการทำธุรกรรมทางการเงินขององค์กรเป็นเรื่องสะดวกขึ้น ทั้งการจ่ายเงินเดือนพนักงาน, การจ่ายเงินซัพพลายเออร์ หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของค์กร เช่น ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เชื่อมโยงการทำงานในส่วนของการบริหารจัดการคลังสินค้าเข้ากับการทำงานของส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เชื่อมข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ, เชื่อมข้อมูลการเปิดใบ PO จากฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายขาย, เชื่อมข้อมูลใบรับสินค้า การจ่ายสินค้าออกจากคลัง และการถ่ายโอนสินค้าจากฝ่ายบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้การตรวจนับสต็อคสินค้าของส่วนกลางเป็นไปอย่างมีระเบียบ ช่วยป้องกันความผิดพลาด ลดปัญหาข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง และช่วยให้องค์กรสามารถประเมินสถานะต้นทุน รวมถึงวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ และวางแผนการสต็อคสินค้าได้

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp สามารถเชื่อมส่วนการทำงานต่าง ๆ ด้านภาษีมาไว้ในระบบได้อย่างครบถ้วนและเบ็ดเสร็จ ฝ่ายบัญชีสามารถจัดการเรื่องภาษีที่เชื่อมต่อกับการทำงานของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ได้อย่างสมบูรณ์

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เชื่อมการทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเข้ากับส่วนงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกงานเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางบิล การเรียกเก็บเงิน การลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการนัดรับเช็ค จะถูกนำเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ

  • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ยังสามารถนำมาใช้งานรวมกับโปรแกรม KMS หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้ขององค์กร โดยเชื่อมข้อมูลเอกสารด้านบัญชีบางส่วนในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย หรือใบเสร็จรับเงินเข้ากับระบบ KMS และยังสามารถเชื่อมข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของฝ่าย HR เข้ากับระบบ KMS ได้อีกด้วย เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานสะดวกและครบถ้วนมากขึ้น

หมดปัญหาพื้นที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษหรือการจัดเก็บเอกสารที่เป็นไฟล์ดิจิตอล เพราะระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp มีพื้นที่จัดเก็บบน ERP Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูง หรือหากทางองค์กรต้องการควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ด้วยตนเอง ก็สามารถเลือกใช้การจัดเก็บแบบ On premise ที่จะจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรเอง

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp มีความยืดหยุ่นในเรื่องขนาดของผู้ใช้งาน คุณไม่ต้องกังวลว่าหากองค์กรของคุณขยายขนาดธุรกิจขึ้น และมีพนักงานเพิ่มขึ้น แล้วองค์กรจะมีปัญหาในการให้การเข้าถึงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp แก่พนักงานทุกคน เพราะระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp สามารถเข้าใช้งานได้อย่างไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

จะเห็นได้ว่าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ช่วยรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายขององค์กรที่มีการดำเนินงานหลายแผนก หลายหน่วยธุรกิจย่อย หรือหลายบริษัทลูก เอาไว้ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เพียงที่เดียว ทำให้การประสานงานระหว่างแต่ละฝ่ายในองค์กรสะดวกขึ้น ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน และช่วยป้องกันปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ เพราะแต่ละฝ่ายสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบได้แบบเรียลไทม์

และหากองค์กรของคุณกำลังขยายขนาดของธุรกิจ และมีการปรับการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีลำดับขั้นที่ซับซ้อนขึ้น คุณก็สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp SAP Business One ของ Tigersoft เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยบริหารจัดการองค์การที่ขยายขึ้นได้ เพราะ SAP Business One เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับการออกแบบฟังค์ชั่นการทำงานให้ครอบคลุมทุกความต้องการขององค์ธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

9 เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล

9 เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมบริหารงานบุคคล ช่วยจัดสรรงาน HR ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างไรบ้าง เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารงานบุคคลและจัดการเอกสาร ก็เพราะเมื่อคำนึงถึงปัญหาทั้งหมดที่ฝ่าย […]

29 พ.ค. 2023

4 ข้อสำคัญที่มักเกิดความผิดพลาดในการวางแผน Facility Management

สำหรับใครที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Facility Management กันอยู่บ้าง ถ้าหากให้พูดกันง่าย ๆ ก็คือเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรอาคารของสถานที่หรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ […]

5 พ.ค. 2022

เทคโนโลยี IOT คืออะไร

IOT (Internet of Things) คืออะไร IOT (Internet of Things) ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง ทุกอย่างล้วนแต่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ถ้าให้อธิบายเพิ่ม ก็คือ การที่อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสั่งงานให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ […]

7 ก.ค. 2022